راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 67601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67601 علیرضا قهرمانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67602 فاطمه قهرمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
67603 فاطمه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
67604 فریده قهرمانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67605 قربانعلی قهرمانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67606 لادن قهرمانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67607 مارال قهرمانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67608 محمّد قهرمانی 1355 علوم رياضي ریاضی
67609 محمدامین قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67610 محمدحسین قهرمانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
67611 محمدرضا قهرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67612 محمود قهرمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67613 مرضیه قهرمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67614 معصومه قهرمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67615 معصومه قهرمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67616 ناصر قهرمانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67617 نرجس قهرمانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
67618 نرجس قهرمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
67619 نعمت اله قهرمانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67620 نیما قهرمانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
67621 وحیده قهرمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67622 حمیده قهرمانی ازغندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67623 مریم قهرمانی ازغندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67624 عباس قهرمانی بویاغجی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
67625 اکرم قهرمانی چرمهینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
67626 اکرم قهرمانی سالانقوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
67627 مینا قهرمانی قدر 1387 هنر نيشابور نقاشی
67628 وحید قهرمانی قلعه جق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
67629 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1385 علوم رياضي آمار
67630 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
67631 دانیال قهرمانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
67632 پریسا قهرمانی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67633 فاطمه قهرمانی نژاد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67634 محمد قهرمانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
67635 محمد قهرمانی نژاد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
67636 زهرا قهرمانی نیک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67637 زهرا قهرمانی نیک 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
67638 فاطمه قهرمانی نیک 1385 علوم پايه فیزیک
67639 مهراد قهرمانیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
67640 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
67641 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67642 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67643 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67644 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67645 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67646 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
67647 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
67648 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
67649 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67650 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67651 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67652 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67653 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67654 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
67655 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
67656 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67657 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67658 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67659 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67660 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67661 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67662 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
67663 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67664 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
67665 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67666 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67667 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67668 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
67669 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67670 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
67671 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67672 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67673 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67674 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67675 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
67676 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
67677 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67678 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67679 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67680 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67681 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67682 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67683 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67684 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67685 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67686 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67687 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67688 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
67689 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67690 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67691 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67692 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67693 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67694 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67695 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67696 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67697 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
67698 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67699 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67700 عادل قیداری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979711