راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 67901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67901 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
67902 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
67903 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
67904 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
67905 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
67906 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67907 تکتم قاسمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
67908 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
67909 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
67910 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
67911 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67912 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
67913 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
67914 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67915 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
67916 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
67917 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
67918 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67919 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
67920 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
67921 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67922 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
67923 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67924 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67925 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
67926 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67927 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67928 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداري
67929 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67930 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67931 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67932 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67933 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67934 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67935 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
67936 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67937 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67938 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
67939 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
67940 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
67941 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67942 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67943 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67944 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67945 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67946 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67947 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67948 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
67949 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67950 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
67951 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67952 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67953 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
67954 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67955 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67956 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67957 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
67958 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
67959 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
67960 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
67961 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
67962 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67963 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67964 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67965 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
67966 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67967 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
67968 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67969 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
67970 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
67971 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67972 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67973 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
67974 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
67975 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67976 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67977 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67978 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
67979 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67980 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67981 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67982 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67983 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67984 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67985 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67986 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67987 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
67988 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
67989 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67990 صفیه قاسمی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
67991 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67992 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67993 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
67994 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67995 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67996 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67997 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
67998 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67999 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68000 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163237