راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 68001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68001 سیدحامد فهیمی فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68002 سیدمحمد فهیمی فرد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68003 رضا فهیمی قلعه لانی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68004 تورج فهیمی کنگ سفلی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68005 حکیمه فهیمی مرغزار 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68006 حسین فهیمی نوقی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68007 ساناز فهیمی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
68008 سمیه فهیمی نیا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
68009 مونس فهیمی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
68010 حسن فهیمیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68011 رضا فهیمیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
68012 فاطمه فهیمیان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
68013 فاطمه فهیمیان 1382 علوم رياضي ریاضی محض
68014 مجتبی فهیمیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
68015 مونا فهیمیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68016 مریم فیاسی نوعی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68017 اردشیر فیاض 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68018 امیر فیاض 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68019 امیر فیاض 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68020 امیرخسرو فیاض 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68021 حدیثه فیاض 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
68022 حوریه فیاض 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68023 رضا فیاض 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
68024 رقیبه فیاض 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68025 زهرا فیاض 1390 علوم پايه فیزیک
68026 سعدیه فیاض 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
68027 سمیرا فیاض 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
68028 عباس فیاض 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68029 عباس فیاض 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68030 علی اکبر فیاض 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68031 علی اکبر فیاض 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68032 علیرضا فیاض 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68033 فهیمه فیاض 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68034 محسن فیاض 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68035 محمدرضا فیاض 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68036 محمدمهدی فیاض 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
68037 مهدی فیاض 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68038 نسرین فیاض 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
68039 عفت فیاض ذوالفقاری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68040 بهاره فیاض روح بخش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68041 محسن فیاض سنجدکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68042 معصومه فیاض شیروان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68043 محمدحسن فیاض صابری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68044 محمدرسول فیاض صابری 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68045 ابوالفضل فیاض نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68046 فاطمه فیاض روح بخش 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68047 محمدرسول فیاض صابری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68048 ابراهیم فیاض فره بلاغ 1353 علوم پايه فیزیک
68049 یوسف فیاض گلستان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68050 الهه فیاض محمدابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68051 فاطمه فیاض نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
68052 فاطمه فیاضان 1377 علوم رياضي آمار
68053 فاطمه فیاضان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
68054 مریم فیاضان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68055 آرش فیاضی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68056 بی بی مرجان فیاضی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68057 بی بی مرجان فیاضی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68058 پویا فیاضی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68059 جواد فیاضی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68060 خواجه محمد فیاضی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
68061 رضا فیاضی 1392 علوم پايه زمین شناسی
68062 سعیده فیاضی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
68063 سمانه فیاضی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68064 سمانه سادات فیاضی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68065 سیدجلال فیاضی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
68066 شهرام فیاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
68067 علی فیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68068 عمادالدین فیاضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68069 مجید فیاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68070 محبوبه فیاضی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68071 محمدرضا فیاضی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68072 محمدرضا فیاضی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68073 مسلم فیاضی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68074 هانیه فیاضی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
68075 هدی فیاضی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68076 نجمه فیاضی کیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
68077 زهره فیاضی نوقابی 1377 علوم پايه زمین شناسی
68078 فهیمه فیاضیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68079 محمدابراهیم فیاضیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68080 سمیّه فیروز 1380 علوم پايه زمین شناسی
68081 عبدالحمید فیروز 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68082 عبدالحمید فیروز 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68083 مجید فیروز 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68084 وحیدرضا فیروز 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68085 علی فیروز زارع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68086 فائزه فیروزآبادی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
68087 عباس فیروزابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68088 عباس فیروزابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68089 مجید فیروزابادی یزد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68090 ماندانا فیروزان 1363 علوم رياضي آمار
68091 دانیال فیروزبخت 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
68092 فیروزه فیروزبخت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68093 محّمد فیروزبخت 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
68094 مینا فیروزبخت 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68095 مریم فیروزجاییان گلوگاه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68096 محمد فیروزجهان تیغ 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
68097 بیتا فیروزرنجبر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
68098 منصوره فیروزرودی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68099 علی فیروززارع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68100 علی فیروززارع 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417809