راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 68001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68001 اردلان فخردربانان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68002 سیده فاطمه فخرراد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68003 سیده فاطمه فخرراد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
68004 سیده فاطمه فخرراد 1392 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
68005 اعظم فخرزارعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68006 حسین فخرزارعی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
68007 معصومه فخرزارعی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
68008 ساره فخرشاملو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68009 نعیمه فخرشاملو 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68010 سمیه فخرطه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68011 سیدحسین فخرطه 1363 علوم پايه دبیری شیمی
68012 سیدمهدی فخرطه 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68013 فاطمه فخرطه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
68014 محمّد فخرطه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68015 محمّد فخرطه 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68016 سیدعلی فخرعالمی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68017 محمدجواد فخرغلامی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
68018 فاطمه فخرفاطمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68019 مریم سادات فخرفاطمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68020 مسعود فخرفشانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68021 مسعود فخرفشانی 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
68022 عباس فخرقائمی 1355 علوم پايه شیمی
68023 عباس فخرکشمیری کاریزنوی 1336 علوم پايه دبیری فیزیک
68024 عاطفه فخرمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
68025 سیدمجید فخرنبوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68026 لیلا فخرنبوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68027 هومن فخرنبوی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68028 سکینه فخروحیدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68029 فرشاد فخروی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
68030 حانیه فخری 1391 علوم پايه فیزیک
68031 حانیه فخری 1395 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
68032 سکینه فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68033 علی محمد فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68034 فاطمه فخری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68035 محمد فخری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68036 محمد فخری 1376 علوم رياضي ریاضی
68037 محمد فخری 1380 علوم رياضي ریاضی محض
68038 محمد فخری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68039 محمد فخری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
68040 مرتضی فخری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68041 مرضیه فخری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68042 مریم سادات فخری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
68043 معصومه فخری 1355 علوم رياضي ریاضی
68044 مهدی فخری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68045 مهسا فخری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68046 ندا فخری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
68047 نصرت فخری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68048 حسن فخری زاده چنارسوخته 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68049 فرزانه فخری راینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68050 فرشته فخری راینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68051 مسلم فخری فخرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
68052 صدف فخری مقدم 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
68053 میترا فخری مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68054 رضا فخریان 1370 علوم پايه زمین شناسی
68055 سلمان فخریان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68056 غلامحسین فخریان 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
68057 غلامرضا فخریان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68058 مریم فخریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68059 معصومه فخریان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68060 مهدی فخریان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68061 مهتا فخریان نژاد 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
68062 فروغ فخریه 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68063 مرضیه فخریه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68064 مرضیه فخریه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68065 مریم فخریه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
68066 مهدی فخریه 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68067 مهدی فخریه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
68068 علی فخلعی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
68069 محمدتقی فخلعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68070 محمدتقی فخلعی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68071 نادیه فخلعی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68072 وجیهه فخلعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68073 فاطمه فخیم 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
68074 فرهاد فخیم زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
68075 رامین فخیمی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
68076 ندا فخیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
68077 احمد فدائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68078 الهام فدائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68079 الهام فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68080 پیام فدائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68081 پیام فدائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68082 حسن فدائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
68083 حسین فدائی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68084 حسین فدائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
68085 رضا فدائی 1395 مهندسي مهندسی عمران گرایش زلزله
68086 زهرا فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68087 سارا فدائی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
68088 ساسان فدائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68089 سپیده فدائی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
68090 سعید فدائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
68091 سعید فدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
68092 سمُیّه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68093 سیدحسین فدائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68094 سیده مژده فدائی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
68095 صدیقه فدائی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
68096 فرزانه فدائی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
68097 قدرت فدائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
68098 محدثه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68099 محدثه فدائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68100 محمد فدائی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250208