راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 68101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68101 حمید فدیشه ای 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68102 حمیده فدیشه ای 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
68103 فاطمه فدیشه ای 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68104 نسرین فدیشه ئی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68105 کاظم فرائدی بهلولی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68106 زهرا فرائی 1375 علوم پايه فیزیک
68107 کامران فرائی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68108 کیوان فرائی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68109 مرتضی فراتی 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68110 الناز فراجی هریس 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68111 سمانه فراحتی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68112 سمانه فراحتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
68113 سمانه فراحتی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
68114 فاطمه فراحتی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
68115 محمدعلی فراحی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
68116 محمدمهدی فراحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68117 سیدعبدالحامد فرادنبه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68118 نازنین فرازان 1379 دامپزشكي دامپزشکی
68119 سمیه فرازپور 1386 علوم پايه فیزیک
68120 طاهره فرازپور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68121 کاظم فرازپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68122 فرحناز فرازستانیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68123 فرحناز فرازستانیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68124 مهناز فرازستانیان 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68125 مهناز فرازستانیان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68126 رضا فرازفاروجی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68127 الهه فرازمند 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68128 بهنام فرازمند 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68129 حدیث فرازمند 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68130 حسین فرازمند 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68131 عباس فرازمند 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68132 فرزین فرازمند 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
68133 لیدا فرازمند 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68134 راهله فرازمیرزائی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68135 محمدرضا فرازمیرزائی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
68136 راهله فرازمیرزایی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
68137 ریحانه فرازنده 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68138 حانیه فرازی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68139 زینب فرازی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68140 سلماز فرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68141 سمیرا فرازی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
68142 سمیرا فرازی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
68143 علی فرازی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
68144 مجتبی فرازی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
68145 محمد فرازی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68146 محمد فرازی 1393 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی
68147 مصطفی فرازی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
68148 فرزانه فرازی انارکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68149 زهرا فرازی بلوچ 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
68150 هادی فرازی یزدان آباد 1386 مهندسي مهندسی شیمی
68151 محمدجواد فرازیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68152 مریم فراست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
68153 اسماعیل فراستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68154 سیروس فراستی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68155 فاطمه فراش بام حرم 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
68156 عباسعلی فراش ثالثی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68157 محبوبه فراش باشی آستانه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68158 محبوبه فراش باشی استانه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68159 محسن فراش باشی مسجد 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68160 فاطمه فراش بام حرم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
68161 سیدمصطفی فراشباشی آستانه 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68162 غلامرضا فراشی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
68163 حجت اله فراشیانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68164 حجت اله فراشیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68165 زهرا فراشیانی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
68166 علی اصغر فراشیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68167 فرزانه فراشیانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68168 محبوبه فراشیانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68169 محبوبه فراشیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
68170 یعقوب فراشیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68171 جواد فراصت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68172 ابراهیم فراقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68173 عصمت فراگردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
68174 محمد فرامرز 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68175 جواد فرامرزی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68176 حامد فرامرزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش نظریه گراف
68177 سمیرا فرامرزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68178 صفدر فرامرزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68179 طاهره فرامرزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68180 عذرا فرامرزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68181 فائزه فرامرزی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68182 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68183 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68184 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68185 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68186 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68187 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68188 مسعود فرامرزی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68189 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68190 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68191 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68192 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68193 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68194 مرتضی فرامرزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
68195 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68196 جمشید فرامرزی سانجود 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
68197 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68198 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
68199 علی فرامرزی گرمرودی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68200 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199759