راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 68201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68201 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68202 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68203 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68204 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
68205 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68206 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
68207 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68208 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68209 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68210 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68211 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68212 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68213 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
68214 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68215 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68216 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
68217 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68218 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
68219 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68220 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68221 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68222 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68223 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68224 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68225 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68226 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68227 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68228 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
68229 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
68230 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68231 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68232 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68233 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
68234 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
68235 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68236 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68237 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
68238 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
68239 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68240 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68241 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68242 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68243 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68244 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68245 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68246 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
68247 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68248 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68249 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68250 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68251 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68252 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68253 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68254 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68255 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
68256 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
68257 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
68258 احمد قمری اصل 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
68259 مریم قمری بکاولی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68260 امیرحسین قمری خیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68261 مرتضی قمری زارع 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
68262 ندا قمری گیلوایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
68263 امین قمشه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
68264 علیرضا قمشه نژاد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68265 حسن قمشی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68266 سارا قمشی 1392 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
68267 ارغوان قمصری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
68268 امیر قمصریان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68269 مجید قمصریان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68270 نگین قمصریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
68271 رؤیا قمصریان سرابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68272 امراله قملاقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
68273 زهرا قمه زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68274 سعید قمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68275 محمّد قمی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
68276 علی قمی اویلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68277 محمد قمی اویلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68278 نصرت قمی بهبهانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68279 نصرت قمی بهبهانی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
68280 ا لهام قمیان 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
68281 ریحانه قمیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68282 ریحانه قمیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68283 متین قمیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68284 مریم قمیان 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
68285 نعیمه قمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68286 مصطفی قمیشی 1379 علوم پايه فیزیک
68287 محمدتقی قنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68288 مهناز قنات کار 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68289 الهه قناتی 1381 علوم پايه فیزیک
68290 همدم قناتیان نجف آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68291 پروین قناد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68292 حامد قناد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68293 فاطمه قناد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68294 محمدعلی قناد 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68295 مصطفی قناد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68296 مهدی قناد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68297 هما قناد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68298 صوفیا قناد بغدادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
68299 الهام قناد زاده ماهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581514