راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 68201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68201 حجت اله فراشیانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68202 حجت اله فراشیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68203 زهرا فراشیانی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
68204 علی اصغر فراشیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68205 فرزانه فراشیانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68206 محبوبه فراشیانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68207 محبوبه فراشیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
68208 یعقوب فراشیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68209 جواد فراصت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68210 ابراهیم فراقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68211 عصمت فراگردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
68212 محمد فرامرز 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68213 جواد فرامرزی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68214 حامد فرامرزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش نظریه گراف
68215 سمیرا فرامرزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68216 صفدر فرامرزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68217 طاهره فرامرزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68218 عذرا فرامرزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68219 فائزه فرامرزی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68220 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68221 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68222 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68223 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68224 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68225 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68226 مسعود فرامرزی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68227 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68228 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68229 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68230 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68231 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68232 مرتضی فرامرزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
68233 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68234 جمشید فرامرزی سانجود 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
68235 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68236 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
68237 علی فرامرزی گرمرودی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68238 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68239 سیامک فرامرزی گل 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
68240 مهناز فرامرزی مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68241 مریم فرامرزی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
68242 حامد فرامرزی نمداد 1394 علوم پايه زمین شناسی
68243 عباس فرامرزی نیا 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68244 مریم فرامرزی یزد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68245 مریم فرامرزی یزد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
68246 محبوبه فراموشی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68247 اعظم فراوانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68248 اکرم فراوانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
68249 محمد فراوانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68250 مسعود فراوانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68251 مهدی فراوانی 1366 كشاورزى زراعت
68252 یعقوب عبدالحسین فراوی 1393 علوم رياضي ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
68253 اسماعیل فراهانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
68254 الهام فراهانی 1391 كشاورزى علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
68255 حسین فراهانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68256 فاطمه فراهانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68257 مینا فراهانی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
68258 وحید فراهانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
68259 فاطمه فراهانی خواه 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
68260 آسیه فراهانی محمدآبادی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
68261 سیدالیاس فراهت 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
68262 آیدا فراهی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68263 الهام فراهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68264 بنفشه فراهی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
68265 بهروز فراهی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68266 پریما فراهی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68267 سارا فراهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68268 سونیا فراهی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
68269 علی فراهی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68270 علیرضا فراهی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
68271 گلاره فراهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68272 گلاره فراهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
68273 گلاره فراهی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
68274 مجتبی فراهی 1389 علوم پايه فیزیک
68275 محسن فراهی 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68276 محمدمهدی فراهی 1363 مهندسي نقشه برداری
68277 ملیحه فراهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68278 نازنین فراهی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
68279 هومن فراهی شالچی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68280 علی رضا فراهی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68281 پوریا فرایی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
68282 سمیرا فربد 1376 علوم پايه فیزیک
68283 فرهاد فربد 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68284 فرهام فربدوالا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68285 بابک فربود 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68286 فرزاد فربود 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68287 مهناز فربودی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68288 میترا فربین 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
68289 حسین فرتاش پور 1365 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
68290 شیرین فرتاش طلوع 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68291 شیرین فرتاش طلوع 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68292 غسان حمید فرج فرج 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
68293 محسن فرج زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68294 ازهر ایاد جعفر فرج الله 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68295 محمّد فرج اللهی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68296 هادی فرج اللهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68297 تکتم فرج پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68298 اصغر فرج پورخاناپشتانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68299 زهرا فرج پورکردآسیابی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68300 طیبه فرج تبارنشلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227562