راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 68201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68201 فرزاد قربانی 1393
68202 فرزانه قربانی 1385 علوم پايه فیزیک
68203 فرزانه قربانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68204 فرشته قربانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68205 فرشته قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68206 فرناز قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68207 فرناز قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68208 فروه قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68209 قربانعلی قربانی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68210 کریم قربانی 1374 علوم پايه فیزیک
68211 کریم قربانی 1378 علوم پايه فیزیک
68212 گل محمد قربانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68213 گوهر قربانی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
68214 لیلا قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68215 لیلا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68216 مجتبی قربانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68217 مجید قربانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68218 محسن قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68219 محمد قربانی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
68220 محمد قربانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68221 محمد قربانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68222 محمد قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68223 محمد قربانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68224 محمدتقی قربانی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68225 محمدحسن قربانی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
68226 محمدرضا قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68227 محمود قربانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68228 محمود قربانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
68229 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68230 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68231 مرتضی قربانی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68232 مرتضی قربانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68233 مرتضی قربانی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68234 مرتضی قربانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
68235 مرتضی قربانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
68236 مریم قربانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
68237 مریم قربانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68238 مریم قربانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68239 مریم قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68240 مریم قربانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68241 مریم قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68242 مریم قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
68243 مسعود قربانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
68244 مسعود قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68245 مسعود قربانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
68246 معصومه قربانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68247 معصومه قربانی 1374 علوم رياضي آمار
68248 معصومه قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68249 معصومه قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68250 معصومه قربانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68251 معصومه قربانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
68252 ملیحه قربانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68253 ملیحه قربانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68254 ملیحه قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
68255 ملیحه قربانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
68256 منصوره قربانی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68257 مهتاب قربانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68258 مهدی قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
68259 مهدی قربانی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68260 مهدی قربانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68261 مهدی قربانی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
68262 مهدی قربانی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68263 مهدی قربانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68264 مهدیه قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68265 مهرداد قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
68266 مهرداد قربانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
68267 مهری قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68268 مهری قربانی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
68269 میترا قربانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68270 مینا قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68271 مینا قربانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
68272 نرگس قربانی 1376 علوم رياضي آمار
68273 نرگس قربانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68274 نسرین قربانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68275 نصرالله قربانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
68276 نوروزعلی قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68277 وحید قربانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68278 وحیده قربانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68279 وحیده قربانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
68280 ولی قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68281 هاجر قربانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68282 هادی قربانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
68283 هلیا قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68284 هوشنگ قربانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68285 آزاده قربانی حسن سرائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68286 فاطمه قربانی خلانلو 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
68287 زهرا قربانی گازار 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68288 فاطمه قربانی گازار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68289 مرتضی قربانی اجقان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68290 آزاده قربانی اردکانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68291 مریم قربانی اشتیوانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68292 محمدرضا قربانی الیمستان 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68293 شیرین قربانی امیرآبادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68294 رقیه قربانی اول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68295 مجید قربانی ایزدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
68296 احمد قربانی بایگی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68297 محمدرضا قربانی بجگان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68298 ایمان قربانی برواتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68299 علی قربانی بیرگانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68300 وحید قربانی پاشاکلایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542920