راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 68601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68601 ناصر فیض 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68602 نوشین فیض 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68603 فهیمه فیض آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
68604 محمدرضا فیض آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68605 اشرف فیض ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68606 حسین فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68607 روح الله فیض ابادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68608 سیده زهره فیض ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
68609 علیرضا فیض ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68610 کیوان فیض اللهی اشکیکی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68611 کاوه فیض الهی اشکیکی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68612 شکوفه فیض بخش 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68613 کاوه فیض بخش رانکوهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68614 حسن فیض پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68615 محسن فیض دیسفانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68616 محمود فیض عارفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68617 حمیده فیض محمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68618 زهرا فیض محمدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68619 فرهاد فیض نائی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68620 اسماء فیض آبادی 1389
68621 الهه فیض آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68622 امیر فیض آبادی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68623 براتعلی فیض آبادی 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
68624 جواد فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
68625 حامد فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
68626 حسین فیض آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68627 رضا فیض آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68628 زهرا فیض آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
68629 زینب فیض آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68630 سیدادریس فیض آبادی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
68631 سیدالیاس فیض آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
68632 علی رضا فیض آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68633 فرانک فیض آبادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
68634 محمدرضا فیض آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
68635 مریم فیض آبادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68636 مریم فیض آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68637 محمدرضا فیض آبادی ثانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68638 فائزه فیض ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68639 محبوبه فیض ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68640 نذرالدین فیض اف 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
68641 علی فیض اله 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68642 رخساره فیض اله زاده موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
68643 مهدی فیض اله نژاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68644 امید فیض الهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
68645 زهرا فیض الهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68646 مریم فیض الهی تبریزیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
68647 سحر فیض الهی قوچان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
68648 حامد فیض بخش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
68649 سهیلا فیض بخش 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68650 سهیلا فیض بخش 1388 علوم رياضي ریاضی محض
68651 سیدمهرداد فیض بخش 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68652 سیده مائده فیض بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68653 منصوره فیض بخش 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
68654 مرتضی فیض بخشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68655 شمسی فیض پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68656 شیرین فیض دیسفانی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68657 محمد فیض دیسفانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68658 محمد فیض دیسفانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
68659 میرزامرتضی فیض زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68660 بابک فیض زاده تیتکانلو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
68661 شیما فیض عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68662 شیما فیض عارفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
68663 مجید فیض عارفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
68664 محمد فیض عارفی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68665 مصطفی فیض عارفی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68666 ریحانه فیض محمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68667 شیرین فیض محمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68668 شیرین فیض محمدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
68669 هادی فیض محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
68670 فرهاد فیض نائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
68671 فرناز فیض ناظرآباد 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68672 اعظم فیض نیا 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68673 اعظم فیض نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68674 اکرم فیض نیا 1381 علوم رياضي آمار
68675 امیر فیضی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
68676 امیر فیضی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68677 بهاره فیضی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
68678 پریسا فیضی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68679 حجت اله فیضی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
68680 حسن فیضی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68681 حسن فیضی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
68682 حمیدرضا فیضی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68683 رحیمه فیضی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68684 رضا فیضی 1365 كشاورزى دامپروری
68685 رضا فیضی 1363 كشاورزى امور دامی
68686 زهره فیضی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68687 زینب فیضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68688 سپیده فیضی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68689 سمیرا فیضی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68690 سمیرا فیضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
68691 صابر فیضی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68692 صغری فیضی 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
68693 غلام حسن فیضی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68694 غلامرضا فیضی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68695 فاطمه فیضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68696 فرزانه فیضی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68697 فریبا فیضی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68698 کاظم فیضی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68699 لیلا فیضی 1390 علوم پايه زمین شناسی
68700 لیلا فیضی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814231