راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 68601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68601 الهه قاسمی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68602 امید قاسمی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
68603 امید قاسمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68604 امیر قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
68605 امیرحسین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68606 امیرحسین قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68607 امیرمهدی قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68608 امیرمهدی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68609 امین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68610 بهرام قاسمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
68611 بهناز قاسمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
68612 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
68613 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
68614 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
68615 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
68616 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
68617 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68618 تکتم قاسمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
68619 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
68620 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
68621 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
68622 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68623 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
68624 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
68625 جواد قاسمی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
68626 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68627 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
68628 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
68629 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
68630 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68631 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
68632 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
68633 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68634 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
68635 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68636 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68637 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
68638 حسین قاسمی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
68639 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68640 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68641 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداري
68642 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68643 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68644 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68645 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68646 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68647 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68648 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68649 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68650 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68651 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68652 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68653 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
68654 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68655 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68656 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68657 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68658 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68659 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68660 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68661 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68662 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68663 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
68664 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68665 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68666 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
68667 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68668 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68669 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68670 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
68671 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
68672 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
68673 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
68674 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
68675 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68676 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68677 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68678 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
68679 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68680 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68681 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68682 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
68683 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
68684 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68685 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68686 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
68687 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68688 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68689 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68690 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68691 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
68692 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68693 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68694 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68695 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68696 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68697 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68698 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68699 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68700 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044024