راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 68801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68801 سیدمحمدرضا قدمگاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68802 سیدمهدی قدمگاهی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68803 علیرضا قدمگاهی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
68804 علیرضا قدمگاهی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
68805 فرشته سادات قدمگاهی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68806 مرتضی قدمگاهی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68807 مرسده قدمگاهی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68808 مرضیه قدمگاهی 1376 علوم پايه فیزیک
68809 مریم قدمگاهی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
68810 مریم بیگم قدمگاهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68811 مریم سادات قدمگاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68812 معصومه سادات قدمگاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68813 نرگس قدمگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68814 نفیسه سادات قدمگاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68815 مجید قدمگاهی کاشان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68816 سیده الهه قدمگاهی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68817 جواداله قدمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68818 سیدمجتبی قدمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68819 سیدمجتبی قدمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
68820 سیدمصطفی قدمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68821 ناجیه قدمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68822 ناجیه السادات قدمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68823 نصرت قدمی زاده اصفهانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
68824 مرضیه قدمی کوهستانی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68825 انسیه قدمیاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68826 انیس قدمیاری 1387 علوم پايه زمین شناسی
68827 حسین قدمیاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68828 راضیه قدمیاری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68829 راضیه قدمیاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
68830 زهرا قدمیاری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
68831 زهرا قدمیاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68832 زهره قدمیاری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
68833 سمیه قدمیاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68834 سمیّه قدمیاری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
68835 طاهره قدمیاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68836 فاطمه قدمیاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68837 فاطمه قدمیاری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
68838 فرانک قدمیاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
68839 فرناز قدمیاری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
68840 محسن قدمیاری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68841 محمدرضا قدمیاری 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68842 مریم قدمیاری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68843 مصطفی قدمیاری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68844 وحید قدمیاری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68845 هادی قدمیاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68846 حسین علی قدوسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68847 زهرا قدوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68848 سوریه قدوسی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68849 سیدحسن قدوسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68850 عاطفه قدوسی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68851 فاطمه قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68852 محسن قدوسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
68853 محمد قدوسی 1355 مهندسي راه و ساختمان
68854 محمدمصطفی قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68855 الهه قدوسی فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
68856 مجتبی قدوسی ارغا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68857 ابوالفضل قدوسی اوغا 1371 علوم پايه زمین شناسی
68858 احمدرضا قدوسی پور 1370 علوم پايه دبیری شیمی
68859 آمنه قدوسی تبار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68860 ام البنین قدوسی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68861 حسین قدوسی تبار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68862 زهره قدوسی تبار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68863 محمد قدوسی تبار 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68864 محمد قدوسی تبار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
68865 قدرت اله قدوسی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68866 زهرا قدوسی فیض اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68867 زهره قدوسی فیض اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68868 امید قدوسی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68869 محمدتقی قدوسی مقدم 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68870 اکرم قدوسیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68871 ولی الله قدیانی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68872 فاطمه قدیر زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68873 اکرم قدیرپورمحمدآباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68874 زهرا قدیرپورمحمدآباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68875 مریم قدیرپورمحمدآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68876 شهرزاد قدیرزاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68877 علی قدیرزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68878 فاطمه قدیرزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68879 فاطمه قدیرزاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68880 ابوالحسن قدیری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68881 بهجت قدیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68882 حسنی قدیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68883 زهرا قدیری 1387 علوم پايه فیزیک
68884 زهره قدیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68885 زینب قدیری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68886 ساناز قدیری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68887 سعید قدیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
68888 سیدمجتبی قدیری 1389 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
68889 سیدمشتاق قدیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68890 صادق قدیری 1375 علوم رياضي ریاضی
68891 علی قدیری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68892 فاطمه قدیری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68893 فاطمه قدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68894 فاطمه قدیری 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
68895 فرنوش قدیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
68896 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68897 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68898 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
68899 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
68900 محمدرضا قدیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162904