راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 68901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68901 بهاره فیض 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68902 زهراسادات فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68903 زینب فیض 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
68904 عاطفه فیض 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68905 فهیمه فیض 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68906 مجتبی فیض 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
68907 محدثه سادات فیض 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
68908 محمدابراهیم فیض 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68909 محمدابراهیم فیض 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68910 مریم فیض 1378 علوم رياضي آمار
68911 مسعود فیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68912 منا فیض 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68913 منظر فیض 1379 علوم رياضي آمار
68914 ناصر فیض 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68915 نوشین فیض 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68916 فهیمه فیض آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
68917 محمدرضا فیض آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68918 اشرف فیض ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68919 حسین فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68920 روح الله فیض ابادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68921 سیده زهره فیض ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
68922 علیرضا فیض ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68923 کیوان فیض اللهی اشکیکی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68924 کاوه فیض الهی اشکیکی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68925 شکوفه فیض بخش 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68926 کاوه فیض بخش رانکوهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68927 حسن فیض پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68928 محسن فیض دیسفانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68929 محمود فیض عارفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68930 حمیده فیض محمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68931 زهرا فیض محمدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68932 فرهاد فیض نائی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68933 اسماء فیض آبادی 1389
68934 الهه فیض آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68935 امیر فیض آبادی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68936 براتعلی فیض آبادی 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
68937 جواد فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
68938 حامد فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
68939 حسین فیض آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68940 رضا فیض آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68941 زهرا فیض آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
68942 زینب فیض آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68943 سیدادریس فیض آبادی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
68944 سیدالیاس فیض آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
68945 علی رضا فیض آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68946 فرانک فیض آبادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
68947 محمدرضا فیض آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
68948 مریم فیض آبادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
68949 مریم فیض آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68950 محمدرضا فیض آبادی ثانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68951 فائزه فیض ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68952 محبوبه فیض ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
68953 نذرالدین فیض اف 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
68954 علی فیض اله 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68955 رخساره فیض اله زاده موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
68956 مهدی فیض اله نژاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68957 امید فیض الهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
68958 زهرا فیض الهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68959 مریم فیض الهی تبریزیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
68960 سحر فیض الهی قوچان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
68961 حامد فیض بخش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
68962 سهیلا فیض بخش 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68963 سهیلا فیض بخش 1388 علوم رياضي ریاضی محض
68964 سیدمهرداد فیض بخش 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68965 سیده مائده فیض بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68966 منصوره فیض بخش 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
68967 مرتضی فیض بخشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68968 شمسی فیض پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68969 شیرین فیض دیسفانی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68970 محمد فیض دیسفانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68971 محمد فیض دیسفانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
68972 میرزامرتضی فیض زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68973 بابک فیض زاده تیتکانلو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
68974 شیما فیض عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68975 شیما فیض عارفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
68976 مجید فیض عارفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
68977 محمد فیض عارفی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68978 مصطفی فیض عارفی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68979 ریحانه فیض محمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68980 شیرین فیض محمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68981 شیرین فیض محمدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
68982 هادی فیض محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
68983 فرهاد فیض نائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
68984 فرناز فیض ناظرآباد 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68985 اعظم فیض نیا 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68986 اعظم فیض نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68987 اکرم فیض نیا 1381 علوم رياضي آمار
68988 امیر فیضی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
68989 امیر فیضی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68990 بهاره فیضی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
68991 پریسا فیضی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68992 حجت اله فیضی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
68993 حسن فیضی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68994 حسن فیضی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
68995 حمیدرضا فیضی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68996 رحیمه فیضی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68997 رضا فیضی 1365 كشاورزى دامپروری
68998 رضا فیضی 1363 كشاورزى امور دامی
68999 زهره فیضی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69000 زینب فیضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436886