راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 69001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69001 علیرضا قابلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
69002 محمدحسین قابلی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69003 حسین قاتحی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
69004 شاذان قاجاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69005 شاذان قاجاری 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
69006 شهاب الدین قاجاری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69007 طیبه قاجاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69008 فهیمه قاجاری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69009 افسانه قادرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
69010 محمد قادرپور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
69011 سمیه قادرطلب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69012 آزاده قادری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
69013 افسانه قادری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
69014 اکبر قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69015 اکبر قادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
69016 الناز قادری 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
69017 بهار قادری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69018 بهار قادری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
69019 بهناز قادری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69020 پریسا قادری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69021 تهمینه قادری 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
69022 تیمور قادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69023 جواد قادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69024 حسن قادری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69025 حسین قادری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69026 حمید قادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69027 حمید قادری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69028 حمیرا قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69029 خلیل قادری 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69030 رضا قادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69031 رضا قادری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69032 رضا قادری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69033 ریحانه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69034 زهرا قادری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69035 زهرا قادری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
69036 زهره قادری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69037 سارا قادری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69038 سپیده قادری 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
69039 سجاد قادری 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
69040 سعید قادری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69041 سکینه قادری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69042 سیدایرج قادری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69043 سیدصفی الله قادری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69044 سیدعلی قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69045 شهرام قادری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69046 صدیقه قادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69047 طاهره قادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69048 طیبه قادری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69049 عادل قادری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
69050 عباس قادری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69051 عباس قادری 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
69052 عصمت قادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69053 علیرضا قادری 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69054 علیرضا قادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69055 غلامرضا قادری 1367 كشاورزى زراعت
69056 فاطمه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69057 فریدون قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69058 فهیمه قادری 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
69059 قادر قادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69060 قاسم قادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69061 محمد قادری 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور)
69062 محمداسمعیل قادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69063 محمداسمعیل قادری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
69064 مریم قادری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69065 مصطفی قادری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
69066 مطهره قادری 1394 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک
69067 منصوره قادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69068 مهدی قادری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69069 نجمه قادری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
69070 نیره قادری 1379 علوم پايه زمین شناسی
69071 هدی قادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
69072 محبوبه قادری آبگرگ 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
69073 شیرزاد قادری اب بخش 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69074 علی قادری اردکانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69075 فاطمه قادری اردکول 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69076 سروش قادری باخرزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69077 سروش قادری باخرزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
69078 زهرا قادری بافتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69079 زهرا قادری بافتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69080 علیرضا قادری بافتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69081 زینب قادری پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69082 رمضانعلی قادری ثانوی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69083 ملیحه قادری ثانوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
69084 ملیحه قادری ثانوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
69085 حسن قادری جاغرق 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69086 آزاده قادری چشمه گلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69087 آزاده قادری چشمه گلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69088 عین اله قادری حعفربیگلری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69089 فرشاد قادری خشندرق 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
69090 فرید قادری درمیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69091 اعظم قادری راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
69092 جواد قادری راد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69093 حسنعلی قادری راد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69094 حسنعلی قادری راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69095 علی قادری رمضان قلعه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
69096 راحله قادری روسنگ 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
69097 علیرضا قادری رهقی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69098 حسین قادری زفره ئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69099 محمدحسین قادری زوارم 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69100 حمیده قادری فیجانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051680