راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 69001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69001 معصومه قاسمی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
69002 معصومه قاسمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69003 معصومه قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69004 معصومه قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
69005 ملیحه قاسمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69006 منصور قاسمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
69007 مهدی قاسمی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
69008 مهدی قاسمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69009 مهدی قاسمی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69010 مهدی قاسمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69011 مهدی قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69012 مهدی قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69013 مهدی قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
69014 مهدی قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
69015 مهران قاسمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69016 مهناز قاسمی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69017 میترا قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
69018 میترا قاسمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69019 میثم قاسمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
69020 ناهید قاسمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69021 نجمه قاسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69022 نجمه قاسمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69023 نجمه قاسمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
69024 نجیلا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69025 نفیسه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69026 نورمحمدحسن قاسمی 1354 علوم پايه زیست شناسی
69027 نوشین قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69028 نیره قاسمی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69029 وجیهه قاسمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69030 وحید قاسمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69031 وحیدرضا قاسمی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69032 هاشم قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69033 هدیه قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69034 یاسر قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69035 یاسر قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69036 عسل قاسمی ترشیزی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69037 کبری قاسمی تیتکانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69038 سمیه قاسمی زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
69039 رضا قاسمی زرنوشه 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
69040 الهام قاسمی طبسی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69041 سمیه قاسمی فرد 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69042 مهدی قاسمی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
69043 سمیه قاسمی قلعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69044 حسین قاسمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69045 سعید قاسمی آزادخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69046 حشمت الله قاسمی آهنگری 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69047 سمیه قاسمی ابراهیم اباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69048 مسعود قاسمی ابراهیم اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69049 سیما قاسمی ابیازنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69050 فاطمه قاسمی ادکان 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69051 فاطمه قاسمی ادکان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
69052 مهدی قاسمی ادکان 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
69053 علیرضا قاسمی اریان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
69054 سهیل قاسمی ازادخانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69055 زهره قاسمی ازغندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69056 فریبا قاسمی اسفاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69057 محمدهادی قاسمی اسفاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69058 بهروز قاسمی اوچ تپه 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
69059 زینب قاسمی باغچه حق 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69060 فاطمه قاسمی باغچه حق 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69061 وجیهه قاسمی بافقی 1375 علوم پايه زمین شناسی
69062 وجیهه قاسمی بافقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
69063 سمیرا قاسمی باقر آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69064 فاطمه قاسمی بجد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
69065 طاهره قاسمی برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69066 فاطمه قاسمی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69067 عباسعلی قاسمی برزشی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69068 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
69069 الهه قاسمی بزدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69070 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69071 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
69072 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69073 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69074 نیما قاسمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
69075 سجاد قاسمی پوردریاکناری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
69076 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
69077 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69078 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
69079 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69080 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69081 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
69082 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
69083 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69084 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69085 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69086 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69087 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69088 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69089 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
69090 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69091 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69092 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69093 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
69094 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69095 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69096 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69097 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69098 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69099 طاهره قاسمی رضوانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69100 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39433332