راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 69301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69301 فاطمه قائدی وانانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69302 حمیده قائدی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69303 سمیه قائم پناه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
69304 محمدصادق قائم پناه 1377 علوم پايه زمین شناسی
69305 محمدصادق قائم پناه 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
69306 مهدی قائم پناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69307 مهدی قائم پناه 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69308 سیداحمد قائم فرد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69309 سیدنظام الدین قائم مقامی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
69310 طاهره قائم مقامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
69311 قدسی قائم مقامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
69312 کامران قائم مقامی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
69313 مسعود قائم مقامی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
69314 مهدی قائم مقامی 1361 مهندسي راه و ساختمان
69315 فرزاد قائم مقامی فراهانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69316 فریبرز قائم مقامی فرد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69317 عطیه قائم مقامی نژاد 1386 علوم پايه زمین شناسی
69318 فاطمه قائم مقامیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69319 فاطمه قائم مقامیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
69320 آرزو قائمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
69321 آرزو قائمی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
69322 آرزو قائمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
69323 آرش قائمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
69324 ارش قائمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69325 اسماعیل قائمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69326 اصغر قائمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69327 امیرحسین قائمی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
69328 بهروز قائمی 1376 علوم پايه فیزیک
69329 پروا قائمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69330 جعفر قائمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69331 جواد قائمی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
69332 خسرو قائمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69333 داریوش قائمی 1368 علوم پايه فیزیک
69334 ژیلا قائمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
69335 سمیه قائمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69336 سمیه قائمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
69337 سمیه قائمی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
69338 سیاوش قائمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
69339 سید زین العابدین قائمی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69340 سیدابوالفضل قائمی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69341 عاطفه قائمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69342 عبدالله قائمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69343 علی قائمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69344 علی اصغر قائمی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69345 علیرضا قائمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69346 علیرضا قائمی 1369 كشاورزى زراعت
69347 علیرضا قائمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69348 علیرضا قائمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69349 فاطمه قائمی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
69350 فرزاد قائمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69351 فرزین قائمی 1363 علوم پايه زمین شناسی
69352 فریال قائمی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
69353 فریال قائمی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
69354 ماندانا قائمی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
69355 مجید قائمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69356 محسن قائمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69357 محمد قائمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
69358 محمدباقر قائمی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
69359 محمدباقر قائمی 1366 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
69360 محمدرضا قائمی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69361 محمدمحسن قائمی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69362 مرجان قائمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69363 مرجان قائمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69364 مرجان قائمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
69365 مریم قائمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69366 مصطفی قائمی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69367 مصطفی قائمی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
69368 مصطفی قائمی 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
69369 معصومه قائمی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69370 مهدی قائمی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
69371 مهین قائمی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69372 میترا قائمی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
69373 ندا قائمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
69374 نوید قائمی 1395 علوم پايه فیزیک
69375 هادی قائمی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
69376 هانیه قائمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69377 هدا قائمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69378 محمدحسین قائمی جندابی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69379 مهدی قائمی اصل 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69380 حسین قائمی امیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
69381 عباس قائمی بافقی 1370 علوم رياضي ریاضی
69382 مهران قائمی بافقی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
69383 مهران قائمی بافقی 1387 دامپزشكي بیوتکنولوژی
69384 عاطفه قائمی بایگی 1388 علوم پايه فیزیک
69385 وجیهه قائمی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69386 نرجس قائمی بجگان 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
69387 معصومه قائمی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
69388 نفیسه قائمی پور 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
69389 محمدرضا قائمی ده ارباب 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69390 سیدکیوان قائمی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69391 سیده هدی قائمی راد 1393 مهندسي مهندسی عمران
69392 مجتبی قائمی راد 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69393 محمدرضا قائمی زاده 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
69394 محمود قائمی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69395 فرزانه قائمی صدر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69396 سیدمحمد قائمی طلب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
69397 سیده فرزانه قائمی طلب 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
69398 محبوبه قائمی طلب 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69399 علی قائمی عبدل آبادی 1354 علوم پايه زمین شناسی
69400 حانیه قائمی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904318