راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 69501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69501 صفر قاسمعلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69502 مهری قاسمه 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69503 آتنا قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
69504 آزاده قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
69505 ابوالفضل قاسمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69506 ابوالفضل قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69507 احسان قاسمی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69508 احسان اله قاسمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69509 احسان اله قاسمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
69510 احمد قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69511 احمد قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69512 احمد قاسمی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69513 احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69514 اردشیر قاسمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69515 اسماعیل قاسمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69516 اسمعیل قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
69517 اعظم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69518 اکرم قاسمی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69519 الناز قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69520 الهام قاسمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69521 الهام قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69522 الهه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69523 الهه قاسمی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69524 امید قاسمی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
69525 امید قاسمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69526 امیر قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69527 امیرحسین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69528 امیرحسین قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69529 امیرمهدی قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69530 امیرمهدی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69531 امین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69532 بهرام قاسمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
69533 بهناز قاسمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
69534 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
69535 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
69536 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
69537 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
69538 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
69539 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69540 تکتم قاسمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
69541 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
69542 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
69543 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
69544 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69545 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
69546 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
69547 جواد قاسمی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
69548 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69549 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
69550 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
69551 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
69552 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69553 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69554 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
69555 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69556 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
69557 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69558 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69559 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
69560 حسین قاسمی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
69561 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69562 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69563 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداری
69564 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69565 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69566 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69567 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69568 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69569 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69570 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69571 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69572 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
69573 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69574 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
69575 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
69576 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69577 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69578 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69579 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69580 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69581 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69582 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69583 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
69584 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69585 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
69586 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69587 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69588 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
69589 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69590 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69591 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69592 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
69593 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
69594 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
69595 سارا قاسمی 1395 علوم رياضي ریاضی محض
69596 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
69597 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
69598 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69599 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69600 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457611