راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 69501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69501 مجتبی قائمی راد 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69502 محمدرضا قائمی زاده 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
69503 محمود قائمی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69504 فرزانه قائمی صدر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69505 سیدمحمد قائمی طلب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
69506 سیده فرزانه قائمی طلب 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
69507 محبوبه قائمی طلب 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69508 علی قائمی عبدل آبادی 1354 علوم پايه زمین شناسی
69509 حانیه قائمی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران
69510 مرجان قائمی فرد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69511 مسعود قائمی فرد 1386 علوم پايه فیزیک
69512 محمدجواد قائمی کرمانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
69513 محمدرضا قائمی گزکوه 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69514 حسین قائمی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69515 علی اکبر قائمی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69516 محمدحسن قائمی مقدم 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69517 مهلا قائمی مقدم 1386 علوم پايه فیزیک
69518 علی اکبر قائمی منش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69519 علی رضا قائمی نسب 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
69520 امین قائمیان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
69521 سمیه قائنی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69522 مهلا قائنی زرقری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
69523 سیما قائنی نژاد اول 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69524 حجت اله قائینی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69525 شهریور قائینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69526 شهریور قائینی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
69527 علی قائینی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69528 علی اکبر قائینی پورجعفری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
69529 مریم قائینی کریم آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69530 حسین قابل 1374 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
69531 حسین قابل 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69532 سعیده قابل 1381 علوم پايه فیزیک
69533 سمانه قابل 1382 علوم رياضي ریاضی محض
69534 مجتبی قابل 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
69535 مرضیه قابل 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69536 ملیحه قابل 1377 علوم رياضي آمار
69537 منیره قابل 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69538 وجیهه قابل 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
69539 زهرا قابلی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
69540 علیرضا قابلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
69541 محمدحسین قابلی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69542 حسین قاتحی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
69543 شاذان قاجاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69544 شاذان قاجاری 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
69545 شهاب الدین قاجاری 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69546 طیبه قاجاری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69547 فهیمه قاجاری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69548 افسانه قادرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
69549 محمد قادرپور 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
69550 سمیه قادرطلب 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69551 آزاده قادری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
69552 افسانه قادری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
69553 اکبر قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69554 اکبر قادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
69555 الناز قادری 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
69556 بهار قادری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69557 بهار قادری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
69558 بهناز قادری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69559 پریسا قادری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69560 تهمینه قادری 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
69561 تیمور قادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69562 جواد قادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69563 حسن قادری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69564 حسین قادری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69565 حمید قادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69566 حمید قادری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69567 حمیرا قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69568 خلیل قادری 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69569 رضا قادری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69570 رضا قادری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69571 رضا قادری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69572 ریحانه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69573 زهرا قادری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69574 زهرا قادری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
69575 زهره قادری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69576 سارا قادری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69577 سپیده قادری 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
69578 سجاد قادری 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
69579 سعید قادری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69580 سکینه قادری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69581 سیدایرج قادری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69582 سیدصفی الله قادری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69583 سیدعلی قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69584 شهرام قادری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69585 صدیقه قادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69586 طاهره قادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69587 طیبه قادری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69588 عادل قادری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
69589 عباس قادری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69590 عباس قادری 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
69591 عباس قادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
69592 عصمت قادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69593 علیرضا قادری 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69594 علیرضا قادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69595 غلامرضا قادری 1367 كشاورزى زراعت
69596 فاطمه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69597 فریدون قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69598 فهیمه قادری 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
69599 قادر قادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69600 قاسم قادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41159057