راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 69801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69801 سعید قانعی رضائی مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
69802 سمیرا قانعی رضائی مقدم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
69803 وحید قانعی رضائی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
69804 وحید قانعی رضایی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
69805 سیدمحمد قانعی زاد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69806 سیدمحمد قانعی زاد 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
69807 اسما قانعی زارع 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69808 طاهره قانعی زارع 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69809 مرتضی قانعی زارع 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
69810 مهدی قانعی زارع 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69811 هادی قانعی زارع 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69812 هانیه قانعی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69813 مریم قانعی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69814 آزاده قانعی قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69815 رضا قانعی قوشخانه 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69816 علی قانعی قوشخانه 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69817 نرگس قانعی قوشخانه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
69818 نرگس قانعی قوشخانه 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
69819 علی قانعی محولات 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69820 اکرم قانعی مطلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69821 رضا قانعی مطلق 1386 دامپزشكي دامپزشکی
69822 غلام رضا قانعی مطلق 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69823 فاطمه قانعی مطلق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69824 محمدحسن قانعی مطلق 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69825 مسعود قانعی مطلق 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69826 علی قانعی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69827 شیوا قانعی میرفضل اله 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
69828 علی قانعی نژاد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69829 حسین قانعی یخدان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69830 فاطمه قانقرمه 1393 مهندسي مهندسی شیمی
69831 سیدمحمد قانون 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
69832 محمد قانون 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69833 بهنام قانونی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69834 حسین قانونی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69835 علی اکبر قانونی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
69836 وحیده قانونی احمدآبادی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69837 وحیده قانونی احمدآبادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
69838 ابراهیم قاهری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69839 یکتا قاهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69840 سمیّه قایخلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
69841 خدیجه قایدامینی هارونی 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
69842 زهرا قایدی بارده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69843 عطیه قایم مقامی نژاد 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
69844 مسعود قایمی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69845 ژاله قایمی بافقی 1380 علوم پايه فیزیک
69846 رقیه قایمی شفیع 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69847 مسعود قایمی فرد 1395 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
69848 ملیحه قاین ابراهیم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69849 ایمان قاینی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
69850 جمیله قاینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
69851 حسن قاینی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69852 داود قاینی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69853 زینب قاینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69854 عصمت قاینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69855 لیلا قاینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69856 محسن قاینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69857 مهسا قاینی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69858 ناهید قاینی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
69859 ناهید قاینی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
69860 فاطمه قاینی پورجعفری 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69861 فاطمه قاینی پورجعفری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
69862 مهلا قاینی سردشت 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69863 مهناز قاینی سردشت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
69864 حسین قاینی صوفی آبادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69865 محسن قاینی صوفی آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69866 محسن قاینی صوفی ابادی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69867 مریم قاینی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69868 فاطمه قباخلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
69869 مرضیه قباخلو 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
69870 فاطمه قباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69871 ارمغان قبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69872 ارمغان قبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69873 الناز قبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
69874 بهنام قبادی 1381 علوم رياضي آمار
69875 پروانه قبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
69876 راحله قبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69877 رضا قبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
69878 زهرا قبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69879 سیروس قبادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
69880 سیروس قبادی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69881 صفورا قبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69882 فاطمه قبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
69883 فاطمه قبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
69884 فروغ قبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69885 فریبا قبادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69886 کاوه قبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69887 کبری قبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
69888 مجتبی قبادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69889 محمد قبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69890 محمد قبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
69891 قربان قبادی چنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69892 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69893 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
69894 ابوالفضل قبادی باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69895 ابوالفضل قبادی باجگیران 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
69896 موسی الرضا قبادی ترنیک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69897 مهدیه قبادی ترنیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69898 آزاده قبادی جهرمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69899 حمیدرضا قبادی چهکندک 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69900 زهرا قبادی راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790240