راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 69901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69901 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69902 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69903 جعفرقلی قاسمیان 1355 كشاورزى علوم دامی
69904 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
69905 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
69906 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
69907 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69908 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69909 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69910 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69911 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69912 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69913 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69914 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69915 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69916 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
69917 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
69918 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69919 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69920 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
69921 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
69922 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
69923 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69924 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69925 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69926 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69927 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69928 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69929 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69930 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69931 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69932 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
69933 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69934 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
69935 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69936 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69937 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69938 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69939 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69940 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69941 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69942 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69943 محدثه قاصدی 1395 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
69944 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69945 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69946 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69947 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69948 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
69949 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
69950 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69951 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69952 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69953 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69954 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69955 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69956 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69957 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69958 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
69959 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
69960 عبدالرحمان قاضی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
69961 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69962 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69963 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69964 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
69965 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
69966 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
69967 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69968 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69969 مهدی قاضی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
69970 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69971 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69972 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69973 راضیه قاضی بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69974 راضیه قاضی بیرجندی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
69975 هادی قاضی پورشیروان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69976 حامد قاضی خانی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی)
69977 رضا قاضی خانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
69978 رفیده قاضی خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69979 سعید قاضی خانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
69980 عادل قاضی خانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69981 عادل قاضی خانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69982 غزاله قاضی خانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69983 میترا قاضی خانی 1372 علوم رياضي ریاضی
69984 یاسمن قاضی خانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69985 منصوره قاضی دستجردان 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
69986 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
69987 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69988 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
69989 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69990 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69991 خلیل قاضی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
69992 خلیل قاضی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
69993 رضا قاضی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69994 رضا قاضی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69995 سپیده قاضی زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69996 سیداحسان قاضی زاده 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
69997 سیده محدثه قاضی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69998 عبدالرضا قاضی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69999 علی قاضی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
70000 علیرضا قاضی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436859