راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 70001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70001 مرضیه قاسمی فلاورجانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70002 مریم قاسمی قاسموند 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70003 حجت اله قاسمی قهساره 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70004 خداداد قاسمی قهنویه 1354 علوم پايه زمین شناسی
70005 محسن قاسمی کردیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70006 فاطمه قاسمی کلدهی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70007 مهدی قاسمی کوک تپه 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70008 محمد قاسمی کهریزسنگی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70009 ملیحه قاسمی گسک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70010 محمد قاسمی گل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70011 محمد قاسمی گل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70012 فرزاد قاسمی گنابادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70013 نگین قاسمی گندمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70014 حسین قاسمی گوکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70015 حجت قاسمی لسکوکلایه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70016 زکیه قاسمی مایوان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
70017 زکیه قاسمی مایوان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
70018 سمیرا قاسمی محسن اباد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70019 آسیه قاسمی مزیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70020 رسول قاسمی مشهدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70021 مهدی قاسمی مطلق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70022 محمد قاسمی معبود 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70023 احمدرضا قاسمی مقدم 1369 علوم پايه زمین شناسی
70024 طاهره قاسمی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70025 فاطمه قاسمی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70026 کبری قاسمی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70027 مریم قاسمی مقدم 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70028 ملیحه قاسمی مقدم 1388 مهندسي مهندسی شیمی
70029 فاطمه قاسمی مند 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70030 محمد قاسمی منفرد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70031 مریم قاسمی نامقی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
70032 امیرحسین قاسمی نژاد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70033 رقیه قاسمی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70034 زهره قاسمی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70035 سیدسعید قاسمی نژاد 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
70036 مجتبی قاسمی نژاد 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
70037 خدیجه قاسمی نژاد رائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70038 مینا قاسمی نژاد رائینی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70039 آرمان قاسمی نژادیان شیرازفرد 1363 مهندسي عمران روستایی
70040 عباس قاسمی نسب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70041 عباس قاسمی نسب 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70042 جلیل قاسمی نسری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70043 جلیل قاسمی نسری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70044 مهرداد قاسمی نسری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70045 مهرداد قاسمی نسری 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
70046 میثم قاسمی نقیب دهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70047 مسعود قاسمی نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
70048 رضا قاسمی نوقابی 1378 علوم رياضي آمار
70049 غلامرضا قاسمی نوقابی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70050 محسن قاسمی نوقابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70051 مریم قاسمی نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70052 اشرف قاسمی نیا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70053 اعظم قاسمی نیا 1377 علوم رياضي ریاضی محض
70054 پیمان قاسمی نیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70055 زینب قاسمی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70056 عالیه قاسمی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70057 علی قاسمی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70058 معصومه قاسمی هاشمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70059 مرتضی قاسمی هدک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
70060 حمید قاسمی هنری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70061 مجید قاسمی هنری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70062 محبوبه قاسمی هنری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
70063 ابراهیم قاسمی هوس 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70064 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70065 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70066 جعفرقلی قاسمیان 1355 كشاورزى علوم دامی
70067 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70068 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
70069 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70070 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70071 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70072 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70073 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70074 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70075 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70076 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70077 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70078 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70079 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70080 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70081 حسن قاسمیان اردستانی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
70082 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70083 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70084 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
70085 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
70086 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
70087 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70088 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70089 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70090 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70091 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70092 یاسر قاسمیان سوربنی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
70093 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70094 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70095 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70096 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70097 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70098 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70099 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
70100 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765487