راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 عادله افشارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7002 ملیحه افشارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7003 زهرا افشارتربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7004 صدیقه افشارجهانشاهی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
7005 هادی افشارچمن اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7006 زهرا افشارحسین آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
7007 مریم افشارحنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7008 سمانه افشاردلخواه 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7009 برات افشارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7010 رئوفه سادات افشارزاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7011 رئوفه سادات افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
7012 سحر افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7013 صفوراسادات افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7014 فرزانه افشارزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7015 فرزانه افشارزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7016 مریم افشارزاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7017 مریم افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7018 نفیسه افشارزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7019 نگین افشارزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7020 نگین افشارزاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
7021 هانیه افشارزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
7022 محمدرضا افشارزاده طرقبه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7023 عباس افشارزاده کازرونی 1355 علوم رياضي آمار
7024 علی افشارساری اصلانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
7025 گلناز افشارساری اصلانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
7026 حمید افشارشاندیز 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7027 حسین افشارصفوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7028 مسلم افشارصفوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7029 معصومه افشارصفوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7030 هادی افشارصفوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7031 مریم افشارطرقبه 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7032 مصطفی افشارطونیانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7033 عارف افشارفرد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7034 عارف افشارفرد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7035 عارف افشارفرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7036 فرناز افشارفروغی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7037 مژگان افشارقاسمی 1365 علوم رياضي آمار
7038 راضیه افشارقتلی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7039 راضیه افشارقتلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
7040 تینا افشارقوچانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7041 زهره افشارقوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
7042 سیمین افشارکارگر 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
7043 افروز افشارکردستانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7044 الهه افشارکرمانشاهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7045 امینه افشارکرمانشاهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7046 مژده افشارکرمانی 1372 علوم رياضي ریاضی
7047 الهام افشارکهن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7048 زهره افشارکهن 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7049 سمانه افشارکهن 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7050 شهاب افشارکهن 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7051 مریم افشارکهن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7052 مژگان افشارکهن 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7053 مژگان افشارکهن 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7054 معصومه افشارکهن 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7055 ارسلان افشارگلی 1376 علوم رياضي آمار
7056 ناهید افشارلاهوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
7057 ناهید افشارلاهوری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7058 الهه افشارمقدم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7059 سعید افشارمقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7060 حمیدرضا افشارمند 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7061 معصومه افشارمنش 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
7062 صادق افشارنجفی 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
7063 زهرا افشارنژاد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
7064 محمد افشارنژاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
7065 اشرف افشارنقندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7066 حسین افشارنیا 1384 علوم پايه فیزیک
7067 شاهرخ افشاروحید 1375 علوم پايه فیزیک
7068 شهروز افشاروحید 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7069 ابوالفضل افشاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7070 ابوالفضل افشاری 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
7071 احسان افشاری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7072 احمدرضا افشاری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
7073 اسما افشاری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
7074 اسماء افشاری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
7075 الهام افشاری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7076 جمشید افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7077 حسین افشاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7078 رباب افشاری 1393 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
7079 ریحانه افشاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7080 زهره افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7081 سعید افشاری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
7082 سیما افشاری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7083 فاطمه افشاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7084 فرنوش افشاری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
7085 مجید افشاری 1374 علوم پايه فیزیک
7086 مجید افشاری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
7087 محمدعلی افشاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7088 محمود افشاری 1375 علوم رياضي آمار
7089 محمود افشاری 1382 علوم رياضي آمار
7090 معصومه افشاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
7091 مهدی افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
7092 مهدی افشاری 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
7093 مهران افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
7094 مهران افشاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
7095 میثم افشاری پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7096 ابوالقاسم افشاری چمن اباد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7097 محمدابراهیم افشاری چمن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7098 منصوره افشاری چمن اباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7099 ماریا افشاری راد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7100 ماریا افشاری راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051652