راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 جلال افشار 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7002 رامین افشار 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7003 زری افشار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7004 زری افشار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
7005 زهره افشار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7006 سعید افشار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7007 سلمه افشار 1381 علوم پايه زمین شناسی
7008 سمیه افشار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7009 غلامرضا افشار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7010 فرزانه افشار 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7011 کاظم افشار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
7012 کبری افشار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
7013 محبوبه افشار 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7014 محمدحسین افشار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
7015 محمدحسین افشار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
7016 محمود افشار 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7017 ملیحه افشار 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7018 مونا افشار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7019 مهناز افشار 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7020 نادیا افشار 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
7021 نسرین افشار 1377 علوم رياضي ریاضی
7022 نوشین افشار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7023 یونس افشار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7024 اکبر افشار زرندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7025 محمد افشار شاندیز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
7026 اشرف افشار طرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7027 سهیلا افشار طرقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
7028 مجید افشار نقندری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
7029 رضا افشاراحمدآبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7030 مریم افشاراحمدآبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7031 انسیه افشاران مشهدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7032 علی افشاربابای خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7033 داود افشاربحراباد 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
7034 شیما افشاربرجی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7035 عادله افشارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7036 ملیحه افشارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7037 زهرا افشارتربتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7038 صدیقه افشارجهانشاهی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
7039 هادی افشارچمن اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7040 زهرا افشارحسین آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
7041 مریم افشارحنائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7042 سمانه افشاردلخواه 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7043 برات افشارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7044 رئوفه سادات افشارزاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7045 رئوفه سادات افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
7046 سحر افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7047 صفوراسادات افشارزاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7048 فرزانه افشارزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7049 فرزانه افشارزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7050 مریم افشارزاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7051 مریم افشارزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7052 نفیسه افشارزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7053 نگین افشارزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7054 نگین افشارزاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
7055 هانیه افشارزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
7056 محمدرضا افشارزاده طرقبه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7057 عباس افشارزاده کازرونی 1355 علوم رياضي آمار
7058 علی افشارساری اصلانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
7059 گلناز افشارساری اصلانی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
7060 حمید افشارشاندیز 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7061 حسین افشارصفوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7062 مسلم افشارصفوی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7063 معصومه افشارصفوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7064 هادی افشارصفوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7065 مریم افشارطرقبه 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7066 مصطفی افشارطونیانی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7067 عارف افشارفرد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7068 عارف افشارفرد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7069 عارف افشارفرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7070 فرناز افشارفروغی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7071 مژگان افشارقاسمی 1365 علوم رياضي آمار
7072 راضیه افشارقتلی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7073 راضیه افشارقتلی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
7074 تینا افشارقوچانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7075 زهره افشارقوچانی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
7076 سیمین افشارکارگر 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
7077 افروز افشارکردستانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7078 الهه افشارکرمانشاهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7079 امینه افشارکرمانشاهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7080 مژده افشارکرمانی 1372 علوم رياضي ریاضی
7081 الهام افشارکهن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7082 زهره افشارکهن 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7083 سمانه افشارکهن 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7084 شهاب افشارکهن 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7085 مریم افشارکهن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7086 مژگان افشارکهن 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7087 مژگان افشارکهن 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7088 معصومه افشارکهن 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7089 ارسلان افشارگلی 1376 علوم رياضي آمار
7090 ناهید افشارلاهوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
7091 ناهید افشارلاهوری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7092 الهه افشارمقدم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7093 سعید افشارمقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7094 حمیدرضا افشارمند 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7095 معصومه افشارمنش 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
7096 صادق افشارنجفی 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
7097 زهرا افشارنژاد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
7098 محمد افشارنژاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
7099 اشرف افشارنقندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7100 حسین افشارنیا 1384 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765294