راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 مُنا اقدسی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
7002 محمدرضا اقدسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7003 محمدعلی اقدسی 1353 علوم پايه دبیری شیمی
7004 مصطفی اقدسی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7005 منا اقدسی 1393 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
7006 ناصر اقدسی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک
7007 فاطمه اقدسیا 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
7008 حامد اقلیدی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
7009 نرجس اقلیمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7010 رویا اقلیمی ترشیز 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7011 کامیار اقلیمی ترشیز 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7012 صبا اقلیمی گروی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7013 رضا اقنوم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7014 رضا اقنوم 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7015 محمدحسین اقوام شکوهی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
7016 الهام السادات اقوامی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
7017 زهرا اقوامی دلوئی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7018 عبدالحی اقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7019 تکتم اکابری 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
7020 نگار اکابری 1383 علوم پايه زمین شناسی
7021 بتول اکابریان 1356 علوم پايه شیمی
7022 افسانه اکاتی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
7023 ام کلثوم اکاتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7024 حاجی اکاتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
7025 لیلی اکاتی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7026 مجتبی اکاتی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
7027 شیما اکار 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7028 اشکان اکاسره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7029 محمدحسین اکباتان همدانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7030 غلام حسین اکباتانی فرد 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7031 غلامحسین اکباتانی فرد 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7032 زهرا اکبرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7033 عزت اکبرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7034 لیلا اکبرآبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
7035 مرتضی اکبرآبادی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7036 حمیدرضا اکبرآورزمان 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
7037 مسعود اکبرابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
7038 معصومه اکبرابادی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
7039 فرح ناز اکبراقلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7040 فرحناز اکبراقلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7041 فرحناز اکبراقلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
7042 مژده اکبرالسادات 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
7043 ملک اکبراوغلی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7044 ابوالفضل اکبرپور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7045 ابوالفضل اکبرپور 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
7046 ابوالفضل اکبرپور 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب
7047 حامد اکبرپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
7048 حبیب الله اکبرپور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
7049 حسن اکبرپور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7050 حمید اکبرپور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7051 داریوش اکبرپور 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7052 سمیه اکبرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7053 سیدمحمود اکبرپور 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7054 فاطمه اکبرپور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7055 محبوبه اکبرپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7056 محبوبه اکبرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
7057 مینا اکبرپور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7058 نرگس اکبرپور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
7059 وحید اکبرپور 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
7060 سمیّه اکبرپور سکّه 1392 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
7061 علی اکبرپورآلمه جوقی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7062 طالب اکبرپورالمه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7063 طالب اکبرپورالمه جوقی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7064 محبوبه اکبرپورالمه جوقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
7065 احمد اکبرپوربوری آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7066 طاهره اکبرپوربوری آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7067 طیبه اکبرپوربوری ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
7068 ملیحه اکبرپوربهره 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7069 رجبعلی اکبرپوربهمنیری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7070 اسمعیل اکبرپوربیرجندی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
7071 علی اکبرپورثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7072 سمیه اکبرپورسکه 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7073 سّیدامین اکبرپورسکهّ 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7074 سیدسجاد اکبرپورسکه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7075 محمد اکبرپورسکه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7076 زهرا اکبرپورمشهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7077 مصطفی اکبرخواه گلسفیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7078 ابراهیم اکبرزاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7079 احمد اکبرزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7080 احمد اکبرزاده 1388 علوم پايه فیزیک
7081 امیر اکبرزاده 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7082 امین اکبرزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7083 ایمان اکبرزاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
7084 پوریا اکبرزاده 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7085 پوریا اکبرزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7086 جواد اکبرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7087 جواد اکبرزاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7088 حامد اکبرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
7089 حجت اکبرزاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7090 حمیدرضا اکبرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7091 حمیدرضا اکبرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
7092 راضیه اکبرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
7093 ریحانه اکبرزاده 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
7094 زبیده اکبرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7095 زهرا اکبرزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7096 زهرا اکبرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7097 ساجده اکبرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7098 سمانه اکبرزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7099 سمانه اکبرزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7100 سیده شکوفه اکبرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549907