راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 احسان افکار 1380 علوم رياضي آمار
7002 الهام افکار 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7003 رویا افکار 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7004 محمدرضا افکار 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
7005 هادی افکار 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7006 هادی افکار 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7007 محسن افکاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
7008 نائله افکاری 1380 علوم پايه زمین شناسی
7009 علیرضا افکاری رشخواری 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
7010 مرضیه افکن پوردهبرزویی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
7011 محمدحسن افکن پور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
7012 مرضیه افکن پور دهبرزوئی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
7013 زهرا افکن پوردهبرزوئی 1387 علوم پايه فیزیک
7014 زهرا افکن پوردهبرزویی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
7015 منیر افکن پوردهبرزویی 1394 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
7016 عبدالعزیز افلاک سیر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7017 الهه افلاکیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7018 عباس افواجی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
7019 فاطمه افواجی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7020 بنفشه افهمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7021 امیرحسین افیونی مبارکه 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7022 عبدالراشد اق 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7023 محمدولی اق اتابای 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7024 اسداله اقائی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7025 زهره اقائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7026 سیده سمانه اقائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7027 عباس اقائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
7028 علیرضا اقائی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
7029 فرزانه اقائی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7030 مرتضی اقائی 1367 علوم رياضي ریاضی
7031 مکرم اقائی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7032 مهدی اقائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
7033 مهدی اقائی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7034 سیده زینب اقائی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7035 امیرحسین اقائی میبدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7036 سپیده اقابابائی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7037 مریم اقابابائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7038 مصطفی اقابزرگی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7039 جعفر اقابیگی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
7040 حسین اقابیگی شاندیز 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7041 راضیه اقاتی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
7042 مرتضی اقاجان زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7043 مریم اقاجان زاده لنگرودی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7044 سیدمحمد اقاجانپورمیانده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7045 اکرم اقاجانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7046 گلی اقاجانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
7047 مینو اقاجانی دربان 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7048 حسن اقاجانی فخرداودی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
7049 ربابه اقاجانی لشکاجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7050 قاسم اقاجانی مازندرانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7051 احمد اقاحسینی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7052 پوران اقاحسینی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7053 مجتبی اقاحسینی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7054 محمدرضا اقاخانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7055 مهدیه اقاخانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7056 هدیه اقاخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7057 بتول اقارحیمی شهربابک 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7058 زلیخا اقازیارتی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7059 محمود اقازیارتی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7060 فاطمه اقاسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7061 انسیّه اقاسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
7062 محمدسعید اقاسی زاده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
7063 عباس اقاصفری 1368 علوم رياضي ریاضی
7064 مجید اقاعلیخانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7065 فاطمه اقاکبیریها 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
7066 جهان بخش اقاگل نژادگردرودباری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
7067 فاطمه اقاگلی زاده بقمچ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7068 شهرام اقالر 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7069 صبا اقامحمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7070 زهرا اقامحمدیان شعرباف 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
7071 زهرا اقامعلی زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7072 ایرج اقاملائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7073 ایمان اقاملائی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
7074 امیررضا اقاموسی فراش 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
7075 ملیحه اقامی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7076 فاطمه اقامیری قوژده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7077 سیدرضا اقایان 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7078 هایده اقایان مشهدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
7079 حمید اقایانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7080 حسن اقایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
7081 داوود اقایی 1368 علوم رياضي آمار
7082 علیرضا اقایی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7083 مجتبی اقایی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7084 مسعود اقایی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
7085 حیدر اقایی جویباری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7086 پونه اقایی دیزجیکان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7087 رضا اقایی مزرجی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
7088 اسماء اقبال 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
7089 امیرتیمور اقبال 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7090 محمدجواد اقبال 1367 مهندسي مهندسی عمران
7091 مرجان اقبال 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7092 مریم اقبال 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7093 مظفر اقبال 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
7094 مهدی اقبال 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7095 نجمه اقبال 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7096 نجمه اقبال 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7097 نجمه اقبال 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7098 نگار اقبال 1378 علوم رياضي آمار
7099 نگار اقبال 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
7100 نگار اقبال 1386 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513468