راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
701 لادن آقائی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
702 سروش آقائیان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
703 اکبر آقابابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
704 صغرا آقابابائی کمشچه 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
705 ایمان آقابابایی مبارکه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
706 حمیدرضا آقاباقری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
707 حسن آقابراتی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
708 الهه آقابیگی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
709 زهرا آقابیگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
710 زهره آقابیگی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
711 فرحناز آقابیگی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
712 محمد آقابیگی 1362 علوم پايه زمین شناسی
713 جواد آقابیگی حصاری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
714 مهناز آقاپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
715 فهیمه آقاپوراحمدچالی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
716 سیدحمید آقاجان زاده ایوائی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
717 امین آقاجان نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
718 مسعود آقاجان نشتائی 1354 علوم پايه فیزیک
719 اکرم آقاجانلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
720 حسین آقاجانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
721 حسین آقاجانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
722 ژاله آقاجانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
723 ساره آقاجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
724 علی اکبر آقاجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
725 فاطمه آقاجانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
726 فاطمه آقاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
727 فرشته آقاجانی 1353 علوم پايه زیست شناسی
728 معصومه آقاجانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
729 حسین آقاجانی حمزه کلایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
730 عابد آقاجانی دلاور 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
731 فاطمه آقاجانی سنگتراشانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
732 وجیهه آقاخان زاده چاپشلو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
733 مونا آقاخانزاده چاپشلو 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
734 رسول آقاخانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
735 زینب آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
736 علی آقاخانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
737 ماهور آقاخانی 1391 علوم پايه شیمی
738 مونا آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
739 امیرحسین آقاخانی افشار 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
740 فاطمه آقاخانی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
741 نعمت اله آقاخانی هارونی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
742 زهرا آقازاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
743 سیدمحسن آقازاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
744 سیده مُحدّثه آقازاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
745 الهه آقازمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
746 تکتم آقاسی زا ده شعرباف 1383 علوم رياضي ریاضی محض
747 مرتضی آقاسی زاده 1382 علوم رياضي آمار
748 اعظم آقاسی زاده شعرباف 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
749 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1379 علوم رياضي ریاضی محض
750 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1384 علوم رياضي ریاضی محض
751 زهرا آقاسی زاده شعرباف 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
752 سارا آقاسی زاده شعرباف 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
753 صدیقه آقاسی زاده شعرباف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
754 فاطمه آقاسی زاده شعرباف 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
755 هاشم آقاسی عباسقلعه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
756 آمنه سادات آقاسیدعلی دربندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
757 حسن آقاشیرمحمدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
758 حنّانه آقاصفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
759 محمدرضا آقاعلی طاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
760 راضیه السادات آقاعمو 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
761 نونا آقاکثیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
762 احمد آقاکشمیری 1354 علوم رياضي آمار
763 فاطمه آقاکشمیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
764 زینب آقاگلی زاده بقمچ 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
765 علی آقاگلی عباس تبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
766 ام البنین آقامحمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
767 امیر آقامحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
768 امیر آقامحمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
769 مسعود آقامحمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
770 محمدمهدی آقامحمدیان شعرباف 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
771 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
772 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
773 پریسا آقامرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
774 غلام رضا آقامرادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
775 محمدرضا آقامرادی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
776 داود آقامعلی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
777 ایمان آقاملائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
778 نجمه آقاملائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
779 الهام آقاملائی جواران 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
780 پوران آقاملایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
781 عاطفه سادات آقامهدی اصفهانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
782 صفیه آقامیرکریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
783 امید آقامیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
784 سیدعلی آقامیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
785 مجتبی آقامیری اصفهانی 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
786 عباس آقامیری قوژدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
787 مجید آقانژاد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
788 محمد آقای رشتی 1365 مهندسي مهندسی عمران
789 عزت آقای شورابی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
790 سیدحسین آقایان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
791 سیدعبدالمهدی آقایان 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
792 محمدرضا آقایان 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
793 آرش آقایی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
794 بی بی ربابه آقایی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
795 جواد آقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
796 فریده آقایی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
797 مژگان آقایی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
798 وهاب آقایی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
799 نرگس آقایی شوکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
800 سمیرا آقایی میبدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973201