راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
701 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
702 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
703 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
704 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
705 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
706 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
707 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
708 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
709 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
710 مسعود آغاز 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
711 مریم آغازی عارفی 1381 علوم پايه فیزیک
712 مریم آغازی عارفی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
713 محمود آغوئی رضائی 1351 مهندسي راه و ساختمان
714 علیرضا آفاق اسلامیه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
715 عباس آفاقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
716 عصمت آفاقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
717 مجید آفاقی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
718 راضیه آفاقی جامی ابدال آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
719 احسان آفتابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
720 زهرا آفتابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
721 نفیسه آفتابی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
722 احمد آفتابی ثانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
723 یداله آفتابی آبگرم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
724 احمد آفتابی ثانی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
725 مریم آفتابی خادر 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
726 الناز آفرنده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
727 مریم آفروشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
728 لاله آفرید 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
729 پرویز آفریدون 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
730 اشرف آفریده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
731 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
732 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
733 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
734 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
735 محمّد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
736 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
737 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
738 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
739 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
740 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
741 داوود آقائی 1368 علوم رياضي آمار
742 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
743 سمیه آقائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
744 سید حسن آقائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
745 سیدعلی آقائی 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
746 سیدعلی آقائی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
747 سیده عارفه آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
748 سیده ندا آقائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
749 عفت آقائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
750 علی آقائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
751 علی آقائی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
752 فاطمه آقائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
753 فاطمه آقائی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
754 فریده آقائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
755 فریما آقائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
756 لیلا آقائی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
757 مجتبی آقائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
758 محمدداود آقائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
759 محمدمسعود آقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
760 مهدی آقائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
761 مهدیه آقائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
762 مهلا آقائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
763 مهلا آقائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
764 مریم آقائی بجستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
765 ارسلان آقائی کیاسه 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
766 سمیرا آقائی میبدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
767 بتول آقائی باغسیاه 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
768 سیده عطّیه آقائی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
769 حامد آقائی بجستان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
770 فاطمه آقائی بجستانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
771 مریم آقائی بجستانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
772 فاطمه آقائی برکیش 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
773 نیلوفر آقائی جاغرق 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
774 مینا آقائی حکاک 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
775 فرزانه آقائی دوست آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
776 حسن محمد آقائی سبزوار 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
777 سیدعلی اکبر آقائی شهری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
778 شیما آقائی عمرانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
779 حسین آقائی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
780 مجتبی آقائی کبیر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
781 کامران آقائی کمازانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
782 علیرضا آقائی محمودآبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
783 رضا آقائی مزرجی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
784 زهرا آقائی مزرعه شاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
785 طاهره آقائی مغانجوقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
786 مینا آقائی مقدم فریمان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
787 فاطمه آقائی میبدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
788 فرشته آقائی میبدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
789 محمد علی آقائی میبدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
790 مهناز آقائی میبدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
791 سمیه آقائی نژادامامقلی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
792 مریم آقائی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
793 لادن آقائی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
794 سروش آقائیان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
795 اکبر آقابابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
796 صغرا آقابابائی کمشچه 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
797 غلامرضا آقابابایی بنی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
798 ایمان آقابابایی مبارکه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
799 حمیدرضا آقاباقری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
800 حسن آقابراتی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38676336