راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 60 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
701 مینا آقائی حکاک 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
702 فرزانه آقائی دوست آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
703 حسن محمد آقائی سبزوار 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
704 سیدعلی اکبر آقائی شهری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
705 شیما آقائی عمرانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
706 حسین آقائی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
707 مجتبی آقائی کبیر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
708 کامران آقائی کمازانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
709 علیرضا آقائی محمودآبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
710 زهرا آقائی مزرعه شاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
711 طاهره آقائی مغانجوقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
712 مینا آقائی مقدم فریمان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
713 محمد علی آقائی میبدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
714 مهناز آقائی میبدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
715 مریم آقائی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
716 لادن آقائی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
717 سروش آقائیان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
718 اکبر آقابابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
719 صغرا آقابابائی کمشچه 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
720 ایمان آقابابایی مبارکه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
721 حمیدرضا آقاباقری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
722 حسن آقابراتی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
723 الهه آقابیگی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
724 زهرا آقابیگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
725 زهره آقابیگی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
726 فرحناز آقابیگی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
727 محمد آقابیگی 1362 علوم پايه زمین شناسی
728 جواد آقابیگی حصاری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
729 مهناز آقاپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
730 فهیمه آقاپوراحمدچالی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
731 سیدحمید آقاجان زاده ایوائی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
732 امین آقاجان نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
733 مسعود آقاجان نشتائی 1354 علوم پايه فیزیک
734 اکرم آقاجانلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
735 حسین آقاجانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
736 حسین آقاجانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
737 ژاله آقاجانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
738 ساره آقاجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
739 علی اکبر آقاجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
740 فاطمه آقاجانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
741 فاطمه آقاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
742 فرشته آقاجانی 1353 علوم پايه زیست شناسی
743 معصومه آقاجانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
744 حسین آقاجانی حمزه کلایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
745 عابد آقاجانی دلاور 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
746 فاطمه آقاجانی سنگتراشانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
747 وجیهه آقاخان زاده چاپشلو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
748 مونا آقاخانزاده چاپشلو 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
749 رسول آقاخانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
750 زینب آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
751 علی آقاخانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
752 ماهور آقاخانی 1391 علوم پايه شیمی
753 مونا آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
754 امیرحسین آقاخانی افشار 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
755 فاطمه آقاخانی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
756 نعمت اله آقاخانی هارونی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
757 زهرا آقازاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
758 سیدمحسن آقازاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
759 سیده مُحدّثه آقازاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
760 الهه آقازمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
761 تکتم آقاسی زا ده شعرباف 1383 علوم رياضي ریاضی محض
762 مرتضی آقاسی زاده 1382 علوم رياضي آمار
763 اعظم آقاسی زاده شعرباف 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
764 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1379 علوم رياضي ریاضی محض
765 تکتم آقاسی زاده شعرباف 1384 علوم رياضي ریاضی محض
766 زهرا آقاسی زاده شعرباف 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
767 سارا آقاسی زاده شعرباف 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
768 صدیقه آقاسی زاده شعرباف 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
769 فاطمه آقاسی زاده شعرباف 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
770 هاشم آقاسی عباسقلعه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
771 آمنه سادات آقاسیدعلی دربندی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
772 حسن آقاشیرمحمدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
773 حنّانه آقاصفری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
774 محمدرضا آقاعلی طاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
775 راضیه السادات آقاعمو 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
776 نونا آقاکثیری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
777 احمد آقاکشمیری 1354 علوم رياضي آمار
778 فاطمه آقاکشمیری 1386 دامپزشكي دامپزشکی
779 زینب آقاگلی زاده بقمچ 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
780 علی آقاگلی عباس تبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
781 ستاره آقالر 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
782 ام البنین آقامحمدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
783 امیر آقامحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
784 امیر آقامحمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
785 مسعود آقامحمدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
786 محمدمهدی آقامحمدیان شعرباف 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
787 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
788 مسعود آقامحمدیان شعرباف 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
789 پریسا آقامرادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
790 غلام رضا آقامرادی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
791 محمدرضا آقامرادی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
792 داود آقامعلی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
793 ایمان آقاملائی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
794 نجمه آقاملائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
795 الهام آقاملائی جواران 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
796 پوران آقاملایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
797 عاطفه سادات آقامهدی اصفهانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
798 صفیه آقامیرکریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
799 امید آقامیری 1374 علوم پايه زمین شناسی
800 سیدعلی آقامیری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709815