راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 70101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70101 علی قاسمی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70102 معصومه قاسمی هاشمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70103 مرتضی قاسمی هدک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
70104 حمید قاسمی هنری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70105 مجید قاسمی هنری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70106 محبوبه قاسمی هنری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
70107 ابراهیم قاسمی هوس 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70108 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70109 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70110 جعفرقلی قاسمیان 1355 كشاورزى علوم دامی
70111 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70112 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
70113 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70114 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70115 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70116 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70117 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70118 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70119 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70120 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70121 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70122 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70123 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70124 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70125 حسن قاسمیان اردستانی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
70126 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70127 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70128 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
70129 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
70130 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
70131 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70132 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70133 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70134 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70135 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70136 یاسر قاسمیان سوربنی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
70137 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70138 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70139 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70140 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70141 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70142 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70143 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
70144 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70145 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70146 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70147 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70148 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70149 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70150 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70151 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70152 محدثه قاصدی 1395 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
70153 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70154 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70155 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70156 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70157 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70158 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
70159 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70160 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70161 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70162 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70163 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70164 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70165 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70166 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70167 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
70168 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70169 عبدالرحمان قاضی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
70170 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70171 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70172 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70173 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
70174 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70175 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
70176 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70177 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70178 مهدی قاضی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
70179 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70180 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70181 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70182 راضیه قاضی بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70183 راضیه قاضی بیرجندی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
70184 هادی قاضی پورشیروان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70185 حامد قاضی خانی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی)
70186 رضا قاضی خانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70187 رفیده قاضی خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70188 سعید قاضی خانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
70189 عادل قاضی خانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70190 عادل قاضی خانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70191 غزاله قاضی خانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70192 میترا قاضی خانی 1372 علوم رياضي ریاضی
70193 یاسمن قاضی خانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70194 منصوره قاضی دستجردان 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
70195 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
70196 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70197 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
70198 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70199 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70200 خلیل قاضی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40880097