راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 70301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70301 زینب فیض 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
70302 عاطفه فیض 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70303 فهیمه فیض 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70304 مجتبی فیض 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
70305 محدثه سادات فیض 1394 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
70306 محمدابراهیم فیض 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70307 محمدابراهیم فیض 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70308 مریم فیض 1378 علوم رياضي آمار
70309 مسعود فیض 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70310 منا فیض 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70311 منظر فیض 1379 علوم رياضي آمار
70312 ناصر فیض 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70313 نوشین فیض 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70314 فهیمه فیض آبادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
70315 محمدرضا فیض آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70316 اشرف فیض ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70317 حسین فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70318 روح الله فیض ابادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70319 سیده زهره فیض ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
70320 علیرضا فیض ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70321 کیوان فیض اللهی اشکیکی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70322 کاوه فیض الهی اشکیکی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70323 شکوفه فیض بخش 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70324 کاوه فیض بخش رانکوهی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70325 حسن فیض پور 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70326 محسن فیض دیسفانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70327 محمود فیض عارفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70328 حمیده فیض محمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70329 زهرا فیض محمدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70330 فرهاد فیض نائی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70331 اسماء فیض آبادی 1389
70332 الهه فیض آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70333 امیر فیض آبادی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70334 براتعلی فیض آبادی 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
70335 جواد فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
70336 حامد فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
70337 حسین فیض آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70338 رضا فیض آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70339 زهرا فیض آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70340 زینب فیض آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70341 سیدادریس فیض آبادی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
70342 سیدالیاس فیض آبادی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
70343 علی رضا فیض آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70344 فرانک فیض آبادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
70345 محمدرضا فیض آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70346 مریم فیض آبادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70347 مریم فیض آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70348 محمدرضا فیض آبادی ثانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70349 فائزه فیض ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70350 محبوبه فیض ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70351 نذرالدین فیض اف 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
70352 علی فیض اله 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70353 رخساره فیض اله زاده موسوی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70354 مهدی فیض اله نژاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70355 امید فیض الهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
70356 زهرا فیض الهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
70357 مریم فیض الهی تبریزیان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70358 سحر فیض الهی قوچان 1388 مهندسي مهندسی شیمی
70359 حامد فیض بخش 1385 دامپزشكي دامپزشکی
70360 سهیلا فیض بخش 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70361 سهیلا فیض بخش 1388 علوم رياضي ریاضی محض
70362 سیدمهرداد فیض بخش 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70363 سیده مائده فیض بخش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70364 منصوره فیض بخش 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70365 مرتضی فیض بخشی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70366 شمسی فیض پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70367 شیرین فیض دیسفانی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70368 محمد فیض دیسفانی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70369 محمد فیض دیسفانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
70370 میرزامرتضی فیض زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70371 بابک فیض زاده تیتکانلو 1382 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70372 شیما فیض عارفی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70373 شیما فیض عارفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
70374 مجید فیض عارفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
70375 محمد فیض عارفی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70376 مصطفی فیض عارفی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70377 ریحانه فیض محمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70378 شیرین فیض محمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70379 شیرین فیض محمدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
70380 هادی فیض محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70381 فرهاد فیض نائی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
70382 فرناز فیض ناظرآباد 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70383 اعظم فیض نیا 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70384 اعظم فیض نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70385 اکرم فیض نیا 1381 علوم رياضي آمار
70386 امیر فیضی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70387 امیر فیضی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70388 بهاره فیضی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
70389 پریسا فیضی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70390 حجت اله فیضی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
70391 حسن فیضی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70392 حسن فیضی 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
70393 حمیدرضا فیضی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70394 رحیمه فیضی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70395 رضا فیضی 1365 كشاورزى دامپروری
70396 رضا فیضی 1363 كشاورزى امور دامی
70397 زهره فیضی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70398 زینب فیضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70399 سپیده فیضی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70400 سمیرا فیضی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226627