راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 70401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70401 سمیرا فیضی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
70402 صابر فیضی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70403 صغری فیضی 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70404 عظیم فیضی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70405 غلام حسن فیضی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70406 غلامرضا فیضی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70407 فاطمه فیضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70408 فرزانه فیضی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
70409 فریبا فیضی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70410 کاظم فیضی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70411 لیلا فیضی 1390 علوم پايه زمین شناسی
70412 لیلا فیضی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70413 مجید فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70414 محمد فیضی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70415 مرضیه فیضی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70416 مرضیه فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70417 مریم فیضی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70418 مریم فیضی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
70419 مسعود فیضی 1386 هنر نيشابور نقاشی
70420 ملاگلاب الدین فیضی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70421 منصوره فیضی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70422 منیژه فیضی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70423 مهدی فیضی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70424 مهناز فیضی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70425 میترا فیضی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70426 میترا فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70427 نجمه فیضی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70428 نرگس فیضی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70429 نرگس فیضی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70430 نوراله فیضی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
70431 حمیده فیضی سربوزی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70432 ولی فیضی اصل 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
70433 مهری فیضی بازه 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70434 فاطمه فیضی پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70435 منیره فیضی پور بلوچی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70436 فتانه فیضی تبریزی مقدم 1385 علوم پايه فیزیک
70437 فاطمه فیضی حسن آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70438 بابک فیضی زاده تیتکانلو 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70439 مینا فیضی ششده 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70440 سارا فیضی عظیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70441 مهدی فیضی قره سو 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70442 فاطمه فیضی کوشکی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70443 فاطمه فیضی کوشکی 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
70444 عالیه فیضی لائین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70445 عالیه فیضی لائین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
70446 فهیمه فیضی لائین 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70447 امید فیضی ماکو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70448 خدیجه فیضی مقدم ریابی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70449 فرزانه فیضی نائی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70450 غزاله فیل اللهی 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه
70451 ناصر فیل الهی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
70452 محدثه فیلسوف کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70453 مسعود فیلسوف کاخکی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70454 مسعود فیلسوف کاخکی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
70455 مریم فیله کش 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70456 مریم فیله کش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70457 یلدا فیلی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
70458 حمید فیوجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70459 مریم فیوجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70460 مونا فیوجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70461 مهلا فیوض رضاپور 1379 علوم رياضي آمار
70462 نادر فیوضات 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70463 امیرحسین فیوضی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70464 بهنام فیوضی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
70465 توکا فیوضی علی پور 1387 هنر نيشابور نقاشی
70466 سیدآرش فیوضی یوسفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70467 سیدپوریا فیوضی یوسفی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70468 اعظم قاآنی غلامحسینی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70469 اعظم قاآنی غلامحسینی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70470 آرش قاآنی فراشاهی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
70471 آرش قاآنی فراشاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
70472 شیوا قاآنی فراشاهی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70473 مینا قاآنی فراشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70474 سیده سعیده قاانی ابوسعیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70475 مجید قاانی اشکذری 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70476 اعظم قاانی غلامحسینی 1384 علوم پايه فیزیک
70477 آرش قاانی فراشاهی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
70478 فاطمه قائدشرف 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70479 بهزاد قائدی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70480 فاطمه قائدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70481 فاطمه قائدی وانانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70482 حمیده قائدی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70483 سمیه قائم پناه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
70484 محمدصادق قائم پناه 1377 علوم پايه زمین شناسی
70485 محمدصادق قائم پناه 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70486 مهدی قائم پناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70487 مهدی قائم پناه 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70488 سیداحمد قائم فرد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70489 سیدنظام الدین قائم مقامی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
70490 طاهره قائم مقامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
70491 قدسی قائم مقامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70492 کامران قائم مقامی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
70493 مسعود قائم مقامی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
70494 مهدی قائم مقامی 1361 مهندسي راه و ساختمان
70495 فرزاد قائم مقامی فراهانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70496 فریبرز قائم مقامی فرد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70497 عطیه قائم مقامی نژاد 1386 علوم پايه زمین شناسی
70498 فاطمه قائم مقامیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70499 فاطمه قائم مقامیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
70500 آرزو قائمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227532