راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 70601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 علیرضا قدمگاهی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
70602 علیرضا قدمگاهی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70603 فرشته سادات قدمگاهی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70604 مرتضی قدمگاهی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70605 مرسده قدمگاهی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70606 مرضیه قدمگاهی 1376 علوم پايه فیزیک
70607 مریم قدمگاهی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70608 مریم بیگم قدمگاهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70609 مریم سادات قدمگاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70610 معصومه قدمگاهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70611 معصومه سادات قدمگاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70612 نرگس قدمگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70613 نفیسه سادات قدمگاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70614 مجید قدمگاهی کاشان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70615 سیده الهه قدمگاهی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70616 جواداله قدمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70617 سیدمجتبی قدمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70618 سیدمجتبی قدمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
70619 سیدمصطفی قدمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70620 ناجیه قدمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70621 ناجیه السادات قدمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70622 نصرت قدمی زاده اصفهانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
70623 مرضیه قدمی کوهستانی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
70624 انسیه قدمیاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
70625 انیس قدمیاری 1387 علوم پايه زمین شناسی
70626 حسین قدمیاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70627 راضیه قدمیاری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70628 راضیه قدمیاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
70629 زهرا قدمیاری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
70630 زهرا قدمیاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70631 زهره قدمیاری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70632 سمیه قدمیاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70633 سمیّه قدمیاری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
70634 طاهره قدمیاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70635 فاطمه قدمیاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70636 فاطمه قدمیاری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70637 فرانک قدمیاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70638 فرناز قدمیاری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
70639 محسن قدمیاری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70640 محمدرضا قدمیاری 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70641 مریم قدمیاری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70642 مصطفی قدمیاری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70643 وحید قدمیاری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70644 هادی قدمیاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70645 حسین علی قدوسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70646 زهرا قدوسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70647 سوریه قدوسی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70648 سیدحسن قدوسی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70649 عاطفه قدوسی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70650 فاطمه قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70651 محسن قدوسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
70652 محمد قدوسی 1355 مهندسي راه و ساختمان
70653 محمدمصطفی قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70654 الهه قدوسی فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
70655 مجتبی قدوسی ارغا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70656 ابوالفضل قدوسی اوغا 1371 علوم پايه زمین شناسی
70657 احمدرضا قدوسی پور 1370 علوم پايه دبیری شیمی
70658 آمنه قدوسی تبار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70659 ام البنین قدوسی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70660 حسین قدوسی تبار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70661 زهره قدوسی تبار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70662 محمد قدوسی تبار 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70663 محمد قدوسی تبار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70664 قدرت اله قدوسی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70665 زهرا قدوسی فیض اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70666 زهره قدوسی فیض اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70667 امید قدوسی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70668 محمدتقی قدوسی مقدم 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70669 اکرم قدوسیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70670 رضا قدوسیان 1395 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
70671 ولی الله قدیانی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70672 فاطمه قدیر زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70673 اکرم قدیرپورمحمدآباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70674 زهرا قدیرپورمحمدآباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70675 مریم قدیرپورمحمدآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70676 شهرزاد قدیرزاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70677 علی قدیرزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70678 فاطمه قدیرزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70679 فاطمه قدیرزاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
70680 ابوالحسن قدیری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70681 بهجت قدیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70682 حسنی قدیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70683 زهرا قدیری 1387 علوم پايه فیزیک
70684 زهره قدیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70685 زینب قدیری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70686 ساناز قدیری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70687 سعید قدیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70688 سیدمجتبی قدیری 1389 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
70689 سیدمشتاق قدیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70690 صادق قدیری 1375 علوم رياضي ریاضی
70691 علی قدیری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70692 فاطمه قدیری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70693 فاطمه قدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70694 فاطمه قدیری 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
70695 فاطمه قدیری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70696 فرنوش قدیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
70697 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70698 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70699 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70700 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765419