راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 70901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70901 انسیه کاردان مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
70902 سمانه کاردان مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70903 غلامرضا کاردان مقدم 1355 علوم پايه شیمی
70904 رضا کاردانی مکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70905 مونا کاردانی ملکی نژاد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
70906 امیررضا کاردانی یزد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70907 نغمه کاردانی یزد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70908 علیرضا کاردل 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70909 نورعلی کاردل 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70910 وحیده کاردوان قابل 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70911 عقیق کاردوست ادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70912 خلیل کاردوسیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70913 ریحانه کاردهی مقدم 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70914 ریحانه کاردهی مقدم 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70915 زهره کارساز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70916 علی کارساز 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70917 علی کارساز 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70918 محمد کارساز 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70919 حسین کارشکی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70920 زهره کارشکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70921 محبوبه کارشکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
70922 مریم کارشکی 1382 علوم پايه فیزیک
70923 اکرم کارفرما 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
70924 محرم کارکردی اسپاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70925 فاطمه کارکن 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70926 محمد کارکن 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70927 محمد کارکن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70928 مرضیه کارکن سیستانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
70929 بشیر کارگذار 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
70930 جواد کارگذار 1362 مهندسي الکترونیک
70931 نغمه کارگذار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
70932 زهرا کارگذارحشمت آبادی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
70933 حمیدرضا کارگذاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70934 اکرم کارگر 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
70935 الهه کارگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70936 جلال کارگر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70937 حسین کارگر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70938 راضیه کارگر 1384 علوم پايه فیزیک
70939 راضیه کارگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70940 رضا کارگر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70941 زهرا کارگر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70942 زهرا کارگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70943 زهرا کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
70944 سیدعلی کارگر 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70945 صغری کارگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70946 عبدالرضا کارگر 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70947 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70948 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70949 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70950 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
70951 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70952 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
70953 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70954 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
70955 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70956 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70957 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70958 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
70959 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
70960 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70961 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
70962 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
70963 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
70964 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70965 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70966 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
70967 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
70968 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
70969 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
70970 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70971 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
70972 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70973 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70974 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70975 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70976 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70977 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70978 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70979 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70980 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70981 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70982 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70983 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
70984 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70985 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70986 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70987 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70988 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70989 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70990 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70991 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70992 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
70993 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70994 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70995 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70996 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70997 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
70998 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70999 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
71000 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163192