راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 70901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70901 اسمعیل قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
70902 اعظم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70903 اکرم قاسمی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70904 الناز قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70905 الهام قاسمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70906 الهام قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70907 الهه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70908 الهه قاسمی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70909 امید قاسمی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
70910 امید قاسمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70911 امیر قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70912 امیرحسین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70913 امیرحسین قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70914 امیرمهدی قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70915 امیرمهدی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70916 امین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70917 بهرام قاسمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
70918 بهناز قاسمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
70919 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
70920 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
70921 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
70922 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
70923 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
70924 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70925 تکتم قاسمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
70926 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
70927 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
70928 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
70929 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70930 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
70931 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
70932 جواد قاسمی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
70933 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70934 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70935 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
70936 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
70937 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70938 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
70939 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70940 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70941 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70942 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70943 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70944 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70945 حسین قاسمی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
70946 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70947 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70948 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداری
70949 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70950 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70951 حمیدرضا قاسمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
70952 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70953 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70954 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70955 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70956 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70957 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70958 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70959 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70960 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70961 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
70962 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70963 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70964 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70965 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70966 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70967 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70968 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70969 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
70970 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70971 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
70972 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70973 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70974 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
70975 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70976 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70977 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70978 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
70979 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
70980 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
70981 سارا قاسمی 1395 علوم رياضي ریاضی محض
70982 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
70983 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
70984 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70985 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70986 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70987 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
70988 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70989 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
70990 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
70991 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
70992 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
70993 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70994 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70995 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
70996 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
70997 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70998 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70999 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71000 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223368