راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 70901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70901 حمید قربانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
70902 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70903 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70904 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70905 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
70906 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70907 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70908 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70909 رضا قربانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70910 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70911 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
70912 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70913 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70914 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70915 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70916 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70917 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70918 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70919 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
70920 زهرا قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70921 زهرا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
70922 زهرا قربانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70923 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70924 زینب قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70925 زینب قربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70926 ساناز قربانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70927 سجاد قربانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70928 سعید قربانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70929 سعید قربانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70930 سعید قربانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
70931 سعید قربانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
70932 سکینه قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
70933 سمیه قربانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70934 سمّیه قربانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70935 سودابه قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70936 سوگل قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70937 سوگل قربانی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
70938 سهیلا قربانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70939 سیدحسین قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70940 سیمین قربانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70941 شعله قربانی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
70942 شکوفه قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70943 صادق قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
70944 صدیقه قربانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70945 صفورا قربانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70946 طاهره قربانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70947 طاهره قربانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70948 عادل قربانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
70949 عبدالحمید قربانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70950 عصمت قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70951 علی قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70952 علی قربانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70953 علی محمد قربانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70954 علی محمد قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70955 علیرضا قربانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
70956 غزاله قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70957 غلامحسین قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70958 غلامرضا قربانی 1378 علوم رياضي آمار
70959 فاطمه قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
70960 فاطمه قربانی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70961 فاطمه قربانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
70962 فاطمه قربانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70963 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70964 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70965 فاطمه قربانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70966 فرانک قربانی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
70967 فرحناز قربانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70968 فرزاد قربانی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
70969 فرزانه قربانی 1385 علوم پايه فیزیک
70970 فرزانه قربانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70971 فرشته قربانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70972 فرشته قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70973 فرناز قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70974 فرناز قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70975 فروه قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70976 قربانعلی قربانی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70977 کریم قربانی 1374 علوم پايه فیزیک
70978 کریم قربانی 1378 علوم پايه فیزیک
70979 گل محمد قربانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70980 گوهر قربانی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
70981 لیلا قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70982 لیلا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70983 مجتبی قربانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70984 مجید قربانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70985 محسن قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70986 محمد قربانی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
70987 محمد قربانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70988 محمد قربانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70989 محمد قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70990 محمد قربانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70991 محمد قربانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70992 محمدتقی قربانی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70993 محمدحسن قربانی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70994 محمدرضا قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70995 محمدفرید قربانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
70996 محمود قربانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70997 محمود قربانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70998 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70999 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71000 مرتضی قربانی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489250