راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 71001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71001 الناز قربانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71002 الهام قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
71003 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71004 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71005 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71006 امیرحسین قربانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
71007 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71008 امین قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71009 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71010 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71011 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71012 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71013 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71014 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71015 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71016 بهنام قربانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
71017 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
71018 تکتم قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71019 تکتم قربانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71020 تکتم قربانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
71021 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
71022 توحید قربانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71023 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71024 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71025 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71026 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71027 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71028 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
71029 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71030 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71031 حسین قربانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
71032 حمید قربانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71033 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71034 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71035 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71036 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
71037 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71038 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71039 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71040 رضا قربانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71041 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71042 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
71043 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71044 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71045 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71046 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71047 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71048 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71049 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71050 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
71051 زهرا قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71052 زهرا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
71053 زهرا قربانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71054 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71055 زینب قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71056 زینب قربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71057 ساناز قربانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71058 سجاد قربانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71059 سعید قربانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71060 سعید قربانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71061 سعید قربانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
71062 سعید قربانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
71063 سکینه قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
71064 سمیه قربانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71065 سمّیه قربانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71066 سودابه قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71067 سوگل قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71068 سوگل قربانی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
71069 سهیلا قربانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71070 سیدحسین قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71071 سیمین قربانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71072 شعله قربانی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
71073 شکوفه قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71074 صادق قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
71075 صدیقه قربانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71076 صفورا قربانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71077 طاهره قربانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71078 طاهره قربانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71079 عادل قربانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
71080 عبدالحمید قربانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71081 عصمت قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71082 علی قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71083 علی قربانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71084 علی محمد قربانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71085 علی محمد قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71086 علیرضا قربانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
71087 غزاله قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71088 غلامحسین قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71089 غلامرضا قربانی 1378 علوم رياضي آمار
71090 فاطمه قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71091 فاطمه قربانی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
71092 فاطمه قربانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
71093 فاطمه قربانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71094 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71095 فاطمه قربانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71096 فاطمه قربانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71097 فرانک قربانی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
71098 فرحناز قربانی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71099 فرزاد قربانی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
71100 فرزانه قربانی 1385 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765401