راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 71001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71001 محمد کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71002 محمد کریمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71003 محمداسحاق کریمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71004 محمدباقر کریمی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71005 محمدرضا کریمی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71006 محمدرضا کریمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71007 محمدرضا کریمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71008 محمدرضا کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
71009 محمدرضا کریمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
71010 محمدعثمان کریمی 1394 كشاورزى اصلاح نژاد دام
71011 محمدعلی کریمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
71012 محمدعلی کریمی 1367 علوم رياضي آمار
71013 محمدفرید کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71014 محمدمهدی کریمی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
71015 محمود کریمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71016 مرجان کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71017 مرجان کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
71018 مرضیه کریمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71019 مرضیه کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71020 مرضیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
71021 مریم کریمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71022 مریم کریمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71023 مریم کریمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71024 مریم کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71025 مسعود کریمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
71026 مسعود کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
71027 مطهره کریمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71028 معصومه کریمی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71029 معصومه کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71030 معصومه کریمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71031 موسی کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71032 مهدی کریمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71033 مهدی کریمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71034 مهدی کریمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71035 مهدی کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
71036 مهدی کریمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71037 مهدی کریمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71038 مهدی کریمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71039 مهدی کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71040 مهران کریمی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71041 مهرنوش کریمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71042 مهناز کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71043 مهناز کریمی 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
71044 میثم کریمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71045 مینا کریمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71046 مینودخت کریمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
71047 ناصر کریمی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
71048 ناهید کریمی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71049 نجمه کریمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71050 نجیبه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71051 ندا کریمی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71052 ندا کریمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71053 ندا کریمی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71054 نرجس کریمی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71055 نرجس کریمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71056 نرگس کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71057 نگار کریمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
71058 نیره کریمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71059 وحید کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
71060 ویدا کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71061 هادی کریمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71062 هادی کریمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
71063 هیمن کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
71064 یحیی کریمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71065 یوسف کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
71066 یوسف کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
71067 سعید کریمی جعفربیگلو 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71068 هانیه کریمی حسینی 1378 علوم پايه زمین شناسی
71069 تکتم کریمی راد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71070 محمّد کریمی شادی 1378 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71071 الهام کریمی قدوسی 1380 علوم پايه فیزیک
71072 حیدر کریمی وردنجانی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71073 میثم کریمی ولوجردی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71074 مرضیه کریمی آذرداریانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
71075 ملیحه کریمی آیسک 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71076 محمدحسین کریمی ابرده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71077 فاطمه کریمی احمدآباد 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
71078 فاطمه کریمی احمداباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
71079 لیلا کریمی ارغا 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71080 جواد کریمی اصل 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71081 مهدی کریمی اصل 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71082 ابوالقاسم کریمی افشار 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71083 احمد کریمی افشار 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71084 عهدیه کریمی افشار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71085 نیما کریمی افشار 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
71086 زهرا کریمی افین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71087 نرجس کریمی الکامی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71088 سعید کریمی اندانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71089 محمد کریمی بابااحمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71090 صدیقه کریمی بجدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71091 ایرج کریمی بیامه 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71092 منیژه کریمی پاشاکی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71093 آرزو کریمی پور 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71094 امیر کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
71095 حدیث کریمی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71096 حمید کریمی پور 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
71097 زهرا کریمی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71098 سمیه کریمی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71099 علی کریمی پور 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36613060