راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71202 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71203 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71204 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71205 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71206 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71207 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71208 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71209 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71210 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71211 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71212 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71213 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
71214 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71215 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
71216 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71217 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
71218 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
71219 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71220 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71221 هانیه کریمیان سرخس 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
71222 اصغر کریمیان شلمزاری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71223 مهدی کریمیان شهری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71224 محمد کریمیان شیرازی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71225 محمد کریمیان شیرازی 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
71226 امیر کریمیان طرقبه 1381 علوم پايه زمین شناسی
71227 امیر کریمیان طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71228 امیر کریمیان طرقبه 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71229 ناصر کریمیان طوسی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71230 حمید کریمیان عظیمی صراف 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71231 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
71232 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71233 زهرا کریمیان فریمان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71234 فاطمه کریمیان فریمان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71235 فهیمه کریمیان فریمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71236 نسرین کریمیان فریمان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71237 ربابه کریمیان کزکوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71238 مجید کریمیان کلیشادرخی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
71239 مجید کریمیان کلیشادرخی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
71240 فائزه کریمیان مرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71241 بی بی فاطمه کریمیان ناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71242 سیدجواد کریمیان ناری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71243 محسن کزازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
71244 راهله کزلان طوسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71245 عیداله کسائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
71246 محمد کسائی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
71247 آیدا کسائی رودسری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
71248 بابک کسائی رودسری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71249 بابک کسائی رودسری 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
71250 کاوه کسائی رودسری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71251 زهرا کسائی کلاته شادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71252 جعفر کسائیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71253 نجمه بیگم کسائیان 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71254 مرتضی کسائیان نائیتی 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71255 جمال کسائیان نائینی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71256 عاطفه کسایی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71257 امیرحسن کسرائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
71258 محمدرضا کسرائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71259 فرح ناز کسرائی یگانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71260 مهری کسروی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71261 کاوه کسکنی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71262 حوری کسمائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71263 شادی کسمتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71264 شادی کسنوی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71265 حمید کسنوی یزدی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71266 ابوالفضل کشافی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71267 علیرضا کشافی 1392 مهندسي مهندسی عمران
71268 آزاده کشاورز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71269 اسداله کشاورز 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71270 افسانه کشاورز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71271 جواد کشاورز 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71272 جواد کشاورز 1389 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
71273 حبیب کشاورز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
71274 حسین کشاورز 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
71275 حسین کشاورز 1376 علوم رياضي ریاضی محض
71276 حمیدرضا کشاورز 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
71277 سمیه کشاورز 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71278 سیدجواد کشاورز 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71279 سیدجواد کشاورز 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
71280 سیدنورالدین کشاورز 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71281 سیما کشاورز 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71282 سیما کشاورز 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
71283 سیما کشاورز 1354 علوم پايه زیست شناسی
71284 سینا کشاورز 1383 دامپزشكي دامپزشکی
71285 عزیزاله کشاورز 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71286 علی کشاورز 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71287 علی کشاورز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71288 علی کشاورز 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71289 غلام عباس کشاورز 1373 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71290 فاطمه کشاورز 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71291 فاطمه کشاورز 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71292 محبوبه کشاورز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71293 محمدرضا کشاورز 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71294 محمدرضا کشاورز 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
71295 مریم کشاورز 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
71296 مهسا کشاورز 1395 كشاورزى مهندسی فضای سبز
71297 مهشید کشاورز 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71298 ولی اله کشاورز 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
71299 هنگامه کشاورز 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71300 هنگامه کشاورز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581512