راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 مرتضی کردی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
71202 مرتضی کردی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
71203 مریم کردی 1376 علوم پايه زمین شناسی
71204 مریم کردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71205 مصطفی کردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71206 مهدی کردی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71207 درمحمد کردی تمندانی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
71208 فرزانه کردی تمندانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71209 الهام کردی جز 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71210 فرشته کردی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71211 اسداله کردیانی ارخودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71212 ادریس کرشی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71213 سمانه کرفی 1374 علوم رياضي آمار
71214 سمانه کرفی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71215 ربابه کرکه ابادی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
71216 مریم کرکه ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71217 نرگس کرکی 1380 علوم پايه زمین شناسی
71218 محمدجواد کرم افروز 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
71219 عباس کرم الدین 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71220 سهیل کرم بیگی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
71221 فاطمه کرم پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71222 مهسا کرم خان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71223 عبداله کرم خورانی 1352 علوم پايه شیمی
71224 عسکر کرم زادگان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71225 لیلا کرم زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
71226 محمد کرم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71227 منصور کرم زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
71228 نصیبه کرم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71229 مجید کرم زاده اصفهانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71230 هادی کرم زاده اصفهانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71231 اسمعیل کرم نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71232 فاطمه بی بی کرم نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71233 سیدعلی کرمُی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
71234 حسین کرمابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71235 بهنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71236 سُمیه کرمانشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71237 فرنوش کرمانشاهی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71238 فرنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
71239 ازاده کرمانشاهی پور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71240 سمانه کرمانشاهیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71241 محمدجواد کرمانشاهیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71242 ابوالقاسم کرمانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71243 امنه کرمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
71244 پریسا کرمانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
71245 تکتم کرمانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
71246 حسن کرمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
71247 حمید کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
71248 حمید کرمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71249 خدیجه کرمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71250 خدیجه کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
71251 دانیال کرمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71252 دانیال کرمانی 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
71253 رضا کرمانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
71254 زهرا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71255 زهرا کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
71256 سمیه کرمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71257 سیدغلامحسین کرمانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71258 عاطفه کرمانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71259 عباس کرمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71260 عباس کرمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71261 عباس کرمانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71262 عفت کرمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71263 علی اصغر کرمانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
71264 فائزه کرمانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71265 فاطمه کرمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71266 فرزاد کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
71267 فرید کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
71268 کیوان کرمانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71269 مجید کرمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71270 مجید کرمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
71271 محمد کرمانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71272 محمد کرمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71273 محمدابراهیم کرمانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71274 محمدرضا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
71275 منصوره کرمانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71276 منصوره کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71277 منصوره کرمانی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
71278 مهدی کرمانی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
71279 مهدی کرمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
71280 مهین کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71281 نصیر کرمانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71282 وحید کرمانی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71283 هادی کرمانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71284 یاسر کرمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
71285 زینب کرمانی اول 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71286 فرهام کرمانی برومند 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71287 ماژلان کرمانی خلیل ابادی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71288 رویا کرمانی خورشانه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71289 سارا کرمانی رضائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
71290 داود کرمانی رضایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71291 کاظم کرمانی زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
71292 فاطمه کرمانی زاده فرزقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71293 مریم کرمانی گوجگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71294 ریحانه کرمانی مجاور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71295 غلامرضا کرمانی مجاور 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71296 محمدرضا کرمانی محمدآباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71297 آسیه کرمانی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71298 حامد کرمانی موخر 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
71299 فریده کرمانی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71300 صفیه کرمانی نسب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542951