راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 71301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71301 مهدی قاسمی فرد 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71302 نوراله قاسمی فرمان آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71303 سمانه قاسمی فلاورجانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71304 مرضیه قاسمی فلاورجانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71305 مریم قاسمی قاسموند 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71306 حجت اله قاسمی قهساره 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71307 خداداد قاسمی قهنویه 1354 علوم پايه زمین شناسی
71308 محسن قاسمی کردیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71309 فاطمه قاسمی کلدهی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71310 مهدی قاسمی کوک تپه 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71311 محمد قاسمی کهریزسنگی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
71312 ملیحه قاسمی گسک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71313 محمد قاسمی گل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71314 محمد قاسمی گل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71315 فرزاد قاسمی گنابادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71316 نگین قاسمی گندمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71317 حسین قاسمی گوکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71318 حجت قاسمی لسکوکلایه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71319 زکیه قاسمی مایوان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71320 زکیه قاسمی مایوان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
71321 سمیرا قاسمی محسن اباد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71322 آسیه قاسمی مزیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71323 رسول قاسمی مشهدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71324 مهدی قاسمی مطلق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71325 محمد قاسمی معبود 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71326 احمدرضا قاسمی مقدم 1369 علوم پايه زمین شناسی
71327 طاهره قاسمی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71328 فاطمه قاسمی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71329 کبری قاسمی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71330 مریم قاسمی مقدم 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71331 ملیحه قاسمی مقدم 1388 مهندسي مهندسی شیمی
71332 فاطمه قاسمی مند 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71333 محمد قاسمی منفرد 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71334 مریم قاسمی نامقی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
71335 امیرحسین قاسمی نژاد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71336 رقیه قاسمی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71337 زهره قاسمی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71338 سیدسعید قاسمی نژاد 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
71339 مجتبی قاسمی نژاد 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
71340 خدیجه قاسمی نژاد رائینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71341 مینا قاسمی نژاد رائینی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71342 آرمان قاسمی نژادیان شیرازفرد 1363 مهندسي عمران روستایی
71343 عباس قاسمی نسب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
71344 عباس قاسمی نسب 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71345 جلیل قاسمی نسری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71346 جلیل قاسمی نسری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71347 مهرداد قاسمی نسری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71348 مهرداد قاسمی نسری 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
71349 میثم قاسمی نقیب دهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71350 مسعود قاسمی نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71351 رضا قاسمی نوقابی 1378 علوم رياضي آمار
71352 غلامرضا قاسمی نوقابی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71353 محسن قاسمی نوقابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71354 مریم قاسمی نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71355 اشرف قاسمی نیا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71356 اعظم قاسمی نیا 1377 علوم رياضي ریاضی محض
71357 پیمان قاسمی نیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71358 زینب قاسمی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71359 عالیه قاسمی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71360 علی قاسمی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71361 معصومه قاسمی هاشمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71362 مرتضی قاسمی هدک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
71363 حمید قاسمی هنری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71364 مجید قاسمی هنری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71365 محبوبه قاسمی هنری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
71366 ابراهیم قاسمی هوس 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71367 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71368 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71369 جعفرقلی قاسمیان 1355 كشاورزى علوم دامی
71370 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71371 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
71372 رضا قاسمیان 1394 مهندسي مهندسی شیمی
71373 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71374 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71375 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71376 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71377 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71378 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71379 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71380 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71381 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71382 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71383 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71384 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
71385 حسن قاسمیان اردستانی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71386 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71387 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71388 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
71389 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71390 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
71391 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71392 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71393 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71394 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71395 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
71396 یاسر قاسمیان سوربنی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
71397 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71398 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71399 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71400 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251905