راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 71401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71401 زهرا قاضی زاده هاشمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71402 زهراسادات قاضی زاده هاشمی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
71403 سیدعلی قاضی سعید 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71404 محمدرضا قاضی سعیدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71405 لیلا قاضی کرباسی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71406 سیده زینب قاضی مطلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71407 سیده زینب قاضی مطلق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
71408 مُنا قاضی مقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71409 سیدمحمد قاضی میرسعید 1362 مهندسي مهندسی عمران
71410 علی قاضی نژاد 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71411 محمّد قاضی نژاد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71412 روح الله قاضی نیا 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
71413 احمدرضا قاضیان تفریشی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71414 گلنار قاضیان تفریشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71415 گلنار قاضیان تفریشی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71416 گلنار قاضیان تفریشی 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
71417 علی قاطع زاده دریس 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
71418 الهام قاعدی اترآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71419 سیدخلیل قافله باشی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71420 فاطمه قافله باشی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
71421 کریم قالمق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71422 فاطمه قالی باف 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71423 مرتضی قالی باف طوسی نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71424 حمید قالی باف محمدآبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
71425 جواد قالی بافان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71426 حمیده قالی بافان 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71427 مهران قالی چی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
71428 معصومه قالیباف 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71429 تکتم قالیباف سرشوری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71430 حامد قالیباف سرشوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71431 هانیه قالیباف مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71432 شکوفه قالیبافان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71433 شکوفه قالیبافان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71434 فرشته قالیبافان 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71435 عبداله قالیشویان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71436 مجتبی قالیشویان 1390 علوم پايه فیزیک
71437 مرتضی قالیشویان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71438 مرتضی قالیشویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71439 مرتضی قالیشویان 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71440 مصطفی قالیشویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71441 حمیدرضا قامت بلندشریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71442 سمانه قامتی دانیال 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71443 مریم قامتی شیلگانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71444 رضا قانع 1394 مهندسي مهندسی برق
71445 سمانه قانع 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71446 شمس قانع 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71447 شمس قانع 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71448 طاهره قانع 1380 علوم پايه فیزیک
71449 طاهره قانع 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71450 مهدی قانع 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71451 محسن قانع قصاب نوغان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71452 فاطمه هلن قانع استاد قاسمی 1365 علوم رياضي ریاضی
71453 فاطمه هلن قانع استادقاسمی 1368 علوم رياضي ریاضی
71454 سمیه قانع پورتاجر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71455 مرجانه قانع پورتاجر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71456 معصومه قانع حسن نیاءخباز 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71457 مجتبی قانع حسین زاده خباز 1374 علوم پايه زمین شناسی
71458 علی قانع خیاطاستاد 1368 علوم پايه زمین شناسی
71459 اکرم قانع ساسانسرائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71460 اسماء قانع سنگ آتش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71461 اسماء قانع سنگ آتش 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
71462 فاطمه قانع شوفرجدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71463 طیبه قانع علاف محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71464 سکینه قانع قصاب نوغان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71465 محسن قانع قصاب نوغان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
71466 سمیه قانع گلیان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
71467 شهیده قانع گلیان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
71468 فاطمه قانع گلیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71469 مریم قانع گلیان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71470 وحید قانع گیلانده 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
71471 مصطفی قانع مرام 1375 علوم پايه فیزیک
71472 مصطفی قانع نیکوکارطوس 1392 مهندسي مهندسی شیمی
71473 پرستو قانعی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
71474 حسنعلی قانعی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71475 رامین قانعی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
71476 زکیه قانعی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
71477 زهرا قانعی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
71478 سیدحسین قانعی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71479 صادق قانعی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71480 صادق قانعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71481 عفت قانعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71482 فاطمه قانعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71483 فاطمه قانعی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71484 فاطمه قانعی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
71485 فاطمه قانعی 1393 علوم رياضي ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
71486 قربانعلی قانعی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71487 لیلا قانعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71488 محسن قانعی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71489 محمّد قانعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71490 مریم قانعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71491 مسعود قانعی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71492 معصومه قانعی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
71493 ملیحه قانعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71494 الهام سادات قانعی زاد 1380 علوم پايه زمین شناسی
71495 مهدی قانعی زارع 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71496 مجید قانعی اق کاریز 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
71497 جواد قانعی الحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71498 علیرضا قانعی الحسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71499 مریم قانعی الحسینی فدافن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71500 محمود قانعی انابت 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201041