راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 71401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71401 مریم قره گلی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71402 محمد قره مشک غراوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71403 علی اصغر قره ویسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
71404 علی اکبر قره ویسی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71405 علی اکبر قره ویسی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71406 علی اکبر قره ویسی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71407 اعظم قریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71408 بنفشه قریانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71409 منیره قریانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71410 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار
71411 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71412 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71413 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71414 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71415 فرزاد قریب 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
71416 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
71417 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71418 محمدرضا قریب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71419 محمدرضا قریب 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71420 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71421 مصطفی قریب 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
71422 سمیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71423 محمد قریب بلوک 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71424 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار
71425 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71426 زهرا قریبی فشخامی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71427 ارمیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71428 بایرام قلی قریشی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
71429 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71430 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک
71431 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71432 سیداحسان قریشی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71433 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71434 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71435 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی
71436 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
71437 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک
71438 سیدمهدی قریشی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71439 سیدمهدی قریشی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71440 سیدهادی قریشی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71441 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71442 فاطمه قریشی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
71443 مهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71444 مریم قریشی داغیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71445 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71446 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71447 سامیه قریشی مارمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71448 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71449 سکینه سادات قریشی نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71450 سیدکاظم قریشی نیا 1386 علوم پايه زمین شناسی
71451 سیدعلی قریشیان امیری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71452 عبدالکریم قزاق 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71453 محمود قزاقی 1393 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
71454 عبدالوهاب قزل 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71455 علی رضا قزل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71456 محمدباقر قزل سفلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71457 اعظم قزل باش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71458 اکرم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71459 پریا قزل باش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71460 اعظم قزل سفلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
71461 ماریه قزل سفلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
71462 عباسعلی قزل سوفلو 1374 مهندسي مهندسی عمران - آب
71463 عباسعلی قزل سوفلو 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
71464 اعظم قزلباش 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71465 زیبا قزلباش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71466 لیلا قزلباش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71467 نجمه قزلباش چمک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71468 عبدالقادیر قزلجه 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71469 سجاد قزلچه 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71470 زینب قزلسفلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71471 محمدرضا قزلقارشی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71472 الهه قزلقانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71473 محمدمهدی قزلقانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71474 عبداله قزلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71475 فرخ دین قزلی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71476 فرخ دین قزلی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71477 لادن قزلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71478 لادن قزلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71479 محمدحسن قزنینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71480 احمد قزوهی 1373 علوم رياضي ریاضی
71481 تورج قزوینی 1364 علوم پايه شیمی
71482 حسین قزوینی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71483 رضا قزوینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71484 مهسا قزوینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71485 زیبا قزوینی نژاد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71486 محمدرضا قزوینیان 1354 علوم رياضي ریاضی
71487 اعظم قزی 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
71488 اعظم قزی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
71489 خدیجه قزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی
71490 رباب قزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71491 زهرا قزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71492 عباس قزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71493 علی قزی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71494 مهدی قزی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
71495 مهنازالسادات قزی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
71496 نرگس قزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71497 مریم قسامی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71498 باقر قسمتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71499 آیدا قسمتی تبریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71500 سعید قسمتی تبریزی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729629