راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 71501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71501 سمانه قانعی بافقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71502 زهرا قانعی ثقیه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71503 زهرا قانعی رضائی مقدم 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71504 سعید قانعی رضائی مقدم 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71505 سعید قانعی رضائی مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
71506 سمیرا قانعی رضائی مقدم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
71507 وحید قانعی رضائی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71508 وحید قانعی رضایی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
71509 سیدمحمد قانعی زاد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71510 سیدمحمد قانعی زاد 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
71511 اسما قانعی زارع 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71512 طاهره قانعی زارع 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71513 مرتضی قانعی زارع 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71514 مهدی قانعی زارع 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71515 هادی قانعی زارع 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71516 هانیه قانعی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71517 مریم قانعی فرد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71518 آزاده قانعی قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71519 رضا قانعی قوشخانه 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71520 علی قانعی قوشخانه 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71521 نرگس قانعی قوشخانه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71522 نرگس قانعی قوشخانه 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
71523 علی قانعی محولات 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71524 اکرم قانعی مطلق 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71525 رضا قانعی مطلق 1386 دامپزشكي دامپزشکی
71526 غلام رضا قانعی مطلق 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71527 فاطمه قانعی مطلق 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71528 محمدحسن قانعی مطلق 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71529 مسعود قانعی مطلق 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71530 علی قانعی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71531 شیوا قانعی میرفضل اله 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71532 علی قانعی نژاد 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71533 حسین قانعی یخدان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71534 فاطمه قانقرمه 1393 مهندسي مهندسی شیمی
71535 سیدمحمد قانون 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
71536 محمد قانون 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71537 بهنام قانونی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71538 حسین قانونی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71539 علی اکبر قانونی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
71540 وحیده قانونی احمدآبادی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71541 وحیده قانونی احمدآبادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71542 ابراهیم قاهری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71543 یکتا قاهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71544 سمیّه قایخلو 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
71545 خدیجه قایدامینی هارونی 1393 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
71546 زهرا قایدی بارده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71547 عطیه قایم مقامی نژاد 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71548 مسعود قایمی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71549 ژاله قایمی بافقی 1380 علوم پايه فیزیک
71550 رقیه قایمی شفیع 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71551 مسعود قایمی فرد 1395 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71552 ملیحه قاین ابراهیم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71553 ایمان قاینی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71554 جمیله قاینی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
71555 حسن قاینی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71556 داود قاینی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71557 زینب قاینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71558 عصمت قاینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71559 لیلا قاینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71560 محسن قاینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71561 مهسا قاینی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71562 ناهید قاینی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
71563 ناهید قاینی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
71564 فاطمه قاینی پورجعفری 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71565 فاطمه قاینی پورجعفری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71566 نگار قاینی ثانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71567 مهلا قاینی سردشت 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71568 مهناز قاینی سردشت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71569 حسین قاینی صوفی آبادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71570 محسن قاینی صوفی آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71571 محمدرضا قاینی صوفی آبادی 1392 مهندسي مهندسی عمران
71572 محسن قاینی صوفی ابادی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71573 مریم قاینی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71574 فاطمه قباخلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
71575 مرضیه قباخلو 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71576 فاطمه قباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71577 ارمغان قبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71578 ارمغان قبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71579 الناز قبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
71580 بهنام قبادی 1381 علوم رياضي آمار
71581 پروانه قبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71582 راحله قبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71583 رضا قبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71584 زهرا قبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71585 سیروس قبادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
71586 سیروس قبادی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71587 صفورا قبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71588 فاطمه قبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71589 فاطمه قبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
71590 فروغ قبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71591 فریبا قبادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
71592 کاوه قبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71593 کبری قبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
71594 مجتبی قبادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71595 محمد قبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71596 محمد قبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
71597 مریم قبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71598 قربان قبادی چنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71599 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71600 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199534