راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 49 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 71601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71601 مژگان گنجی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71602 معین گنجی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71603 موسی گنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71604 نویده گنجی 1368 علوم رياضي آمار
71605 وحید گنجی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71606 علی گنجی اناری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71607 حسین گنجی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
71608 مهدی گنجی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71609 محمد گنجی پوراحمدابادی انار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71610 محمدحسن گنجی فر 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71611 احمد گنجی فرد 1366 علوم پايه زمین شناسی
71612 ایرج گنجی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71613 بابک گنجی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71614 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71615 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
71616 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71617 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
71618 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
71619 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71620 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
71621 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71622 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
71623 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71624 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
71625 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
71626 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71627 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
71628 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
71629 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71630 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
71631 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
71632 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71633 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71634 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
71635 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71636 محمدرضا گندمی ثانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71637 رضا گندمی حصار 1387 علوم پايه فیزیک
71638 ریحانه گندمی حصار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71639 سمیه گندمی حصار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71640 یوسف گواه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71641 احمدرضا گواهی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71642 پریسا گواهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71643 پریسا گواهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71644 پیام گواهی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71645 زکیه گواهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71646 زهرا گواهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71647 زهرا گواهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71648 صغری گواهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71649 عبدالجواد گواهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71650 فاطمه گواهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71651 محمد گواهی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71652 هادی گواهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71653 محسن گواهیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
71654 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71655 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71656 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
71657 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71658 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71659 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71660 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71661 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71662 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71663 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71664 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71665 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
71666 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71667 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71668 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71669 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71670 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71671 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71672 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71673 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
71674 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71675 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71676 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71677 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
71678 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
71679 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71680 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71681 زهرا گودرزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71682 زهره گودرزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
71683 زهره گودرزی 1389 علوم پايه زمین شناسی
71684 سعید گودرزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71685 سیاوش گودرزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71686 شهریار گودرزی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71687 شیرین گودرزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
71688 عصمت گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71689 فاطمه گودرزی 1383 علوم رياضي آمار
71690 فاطمه گودرزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71691 فرانک گودرزی 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
71692 فرخنده گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
71693 فرزانه گودرزی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71694 فرشاد گودرزی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71695 فریده گودرزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71696 مجید گودرزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71697 مجید گودرزی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
71698 محمدجواد گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
71699 محمدمهدی گودرزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71700 محمدمهدی گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709963