راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 71601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71601 سیده سحر کریمی قوام آباد علیا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
71602 زهره کریمی قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71603 علی کریمی کاشان 1366 علوم پايه زمین شناسی
71604 مرتضی کریمی کج گردن 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
71605 اسیه کریمی کلوخی 1376 علوم پايه زیست شناسی
71606 حسن کریمی کلوخی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71607 حسن کریمی کلوخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71608 زهره کریمی کلوخی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71609 زهره کریمی کلوخی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71610 فاطمه کریمی کلوخی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71611 محمدجواد کریمی کلوخی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71612 محمدحسین کریمی کلوخی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71613 محمدحسین کریمی کلوخی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71614 علیرضا کریمی کوچی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71615 بهمن کریمی گشویه 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71616 احمدرضا کریمی مزیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71617 صغرا کریمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71618 مهدی کریمی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
71619 افسانه کریمی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71620 فریده کریمی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71621 هادی کریمی میاندوآب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71622 ناهید کریمی میل کاریز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71623 راحله کریمی نژاد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71624 غلامرضا کریمی نژاد 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
71625 جواد کریمی نژاد عنبرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71626 جواد کریمی نژادعنبراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
71627 افسانه کریمی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71628 افسانه کریمی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71629 علی اکبر کریمی نسب 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71630 مهدی کریمی نظرآباد 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
71631 مهدی کریمی نظرآباد 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
71632 زهرا کریمی ولوجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
71633 گل محمد کریمی یارم گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71634 عاطفه کریمی یزدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71635 روشنک کریمی یکتا 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71636 علی کریمی یکتا 1366 علوم رياضي آمار
71637 علی کریمی یکتا 1371 علوم رياضي آمار
71638 فاطمه کریمی* 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71639 اعظم کریمیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
71640 اعظم کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71641 اعظم کریمیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71642 اعظم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
71643 اکبر کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
71644 الناز کریمیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71645 ثریا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71646 حبیب اله کریمیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71647 حسین کریمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71648 زهرا کریمیان 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
71649 سعید کریمیان 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71650 سعید کریمیان 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71651 سیمین کریمیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
71652 عبدالرضا کریمیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71653 عبدالرضا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
71654 علیرضا کریمیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71655 کلثوم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71656 گلثوم کریمیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71657 لیا کریمیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71658 معصومه کریمیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
71659 مهدی کریمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71660 نادر کریمیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71661 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71662 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71663 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71664 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71665 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71666 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71667 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71668 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71669 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71670 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71671 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71672 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71673 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
71674 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71675 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
71676 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71677 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
71678 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
71679 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71680 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71681 هانیه کریمیان سرخس 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
71682 اصغر کریمیان شلمزاری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71683 مهدی کریمیان شهری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71684 محمد کریمیان شیرازی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71685 محمد کریمیان شیرازی 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
71686 امیر کریمیان طرقبه 1381 علوم پايه زمین شناسی
71687 امیر کریمیان طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71688 امیر کریمیان طرقبه 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71689 ناصر کریمیان طوسی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71690 حمید کریمیان عظیمی صراف 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71691 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
71692 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71693 زهرا کریمیان فریمان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71694 فاطمه کریمیان فریمان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71695 فهیمه کریمیان فریمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71696 نسرین کریمیان فریمان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71697 ربابه کریمیان کزکوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71698 مجید کریمیان کلیشادرخی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
71699 مجید کریمیان کلیشادرخی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
71700 فائزه کریمیان مرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299383