راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 71801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71801 مریم کارجوی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
71802 جواد کارجی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71803 میثم کارخانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
71804 سمیّه کارخانه چین 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
71805 محمدابراهیم کارخانه چین 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
71806 محبوبه کارداربلاش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71807 احسان کاردان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
71808 اعظم کاردان 1379 علوم پايه فیزیک
71809 اعظم کاردان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71810 ایمان کاردان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71811 بهزاد کاردان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71812 حسن کاردان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71813 صمد کاردان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71814 منصور کاردان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71815 نوید کاردان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71816 محسن کاردان برزکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71817 صفیه کاردان قابل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71818 انسیه کاردان مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
71819 سمانه کاردان مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71820 غلامرضا کاردان مقدم 1355 علوم پايه شیمی
71821 رضا کاردانی مکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71822 مونا کاردانی ملکی نژاد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
71823 امیررضا کاردانی یزد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71824 نغمه کاردانی یزد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71825 علیرضا کاردل 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71826 نورعلی کاردل 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71827 وحیده کاردوان قابل 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71828 عقیق کاردوست ادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71829 خلیل کاردوسیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
71830 ریحانه کاردهی مقدم 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71831 ریحانه کاردهی مقدم 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71832 زهره کارساز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71833 علی کارساز 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71834 علی کارساز 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71835 محمد کارساز 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71836 حسین کارشکی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71837 زهره کارشکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
71838 محبوبه کارشکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71839 مریم کارشکی 1382 علوم پايه فیزیک
71840 اکرم کارفرما 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
71841 محرم کارکردی اسپاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71842 فاطمه کارکن 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71843 محمد کارکن 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71844 محمد کارکن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71845 مرضیه کارکن سیستانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
71846 بشیر کارگذار 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
71847 جواد کارگذار 1362 مهندسي الکترونیک
71848 نغمه کارگذار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
71849 زهرا کارگذارحشمت آبادی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
71850 حمیدرضا کارگذاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71851 اکرم کارگر 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
71852 الهه کارگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71853 جلال کارگر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71854 حسین کارگر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71855 راضیه کارگر 1384 علوم پايه فیزیک
71856 راضیه کارگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71857 رضا کارگر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71858 زهرا کارگر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71859 زهرا کارگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71860 زهرا کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
71861 سیدعلی کارگر 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71862 صغری کارگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71863 عبدالرضا کارگر 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71864 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71865 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71866 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71867 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
71868 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71869 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
71870 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71871 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71872 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71873 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71874 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71875 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
71876 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
71877 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71878 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71879 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
71880 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
71881 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71882 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71883 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71884 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
71885 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
71886 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71887 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71888 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71889 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71890 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71891 نرجس کارگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
71892 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71893 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71894 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71895 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71896 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71897 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71898 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71899 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71900 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409268