راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 71801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71801 فاطمه کریمی رسولخانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71802 سمانه کریمی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
71803 عبدالحسین کریمی زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71804 فاطمه کریمی زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71805 فاطمه کریمی زارچی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71806 محمدعلی کریمی زارچی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71807 مصطفی کریمی زارچی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71808 نازلی کریمی زارع 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71809 مهدی کریمی زهان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71810 براتعلی کریمی زینکانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71811 سارا کریمی زینکانلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71812 راحیل کریمی سبزوار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71813 زهرا کریمی سعیدآبادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
71814 زهرا کریمی سعیدآبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
71815 فرشته کریمی سقزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71816 مهدی کریمی سلطان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
71817 عبدالله کریمی سلوکلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71818 محمد کریمی سودخری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
71819 حمیدرضا کریمی سودرجانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71820 جعفر کریمی سه قلعه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71821 حسین کریمی سه قلعه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71822 حسین کریمی سه قلعه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71823 غلامعلی کریمی شرودانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71824 بهروز کریمی شهرکی 1374 علوم پايه زمین شناسی
71825 کیهان دخت کریمی شهری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71826 کیهان دخت کریمی شهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71827 مینا کریمی شهری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
71828 نازیلا کریمی شهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71829 هادی کریمی صفا 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71830 کوروش کریمی طاری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
71831 افسانه کریمی طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71832 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71833 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71834 حسین کریمی طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71835 محمد کریمی طرقبه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71836 محمد کریمی طرقبه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71837 مرجان کریمی طرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71838 مرجان کریمی طرقبه 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
71839 مرتضی کریمی طلب 1386 هنر نيشابور نقاشی
71840 فهیمه کریمی عرب آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71841 اکرم کریمی علویجه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71842 امیررضا کریمی علی آباد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71843 لیلا کریمی علی آباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71844 مرتضی کریمی علی آباد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71845 منیره کریمی علی آباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71846 امیررضا کریمی علی اباد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71847 محمد کریمی علی اباد 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71848 مجید کریمی عمله 1386 علوم رياضي ریاضی محض
71849 زهرا کریمی فر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71850 حسین کریمی فرد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71851 علی کریمی فرد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71852 بهنام کریمی فرزقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71853 راحله کریمی فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71854 راحله کریمی فیض ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
71855 حسن کریمی قدوسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71856 علیرضا کریمی قرمزچشمه 1377 علوم رياضي آمار
71857 سیده سحر کریمی قوام آباد علیا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
71858 زهره کریمی قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71859 علی کریمی کاشان 1366 علوم پايه زمین شناسی
71860 مرتضی کریمی کج گردن 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
71861 اسیه کریمی کلوخی 1376 علوم پايه زیست شناسی
71862 حسن کریمی کلوخی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71863 حسن کریمی کلوخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71864 زهره کریمی کلوخی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71865 زهره کریمی کلوخی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71866 فاطمه کریمی کلوخی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71867 محمدجواد کریمی کلوخی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71868 محمدحسین کریمی کلوخی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71869 محمدحسین کریمی کلوخی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71870 علیرضا کریمی کوچی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71871 بهمن کریمی گشویه 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71872 احمدرضا کریمی مزیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71873 صغرا کریمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71874 مهدی کریمی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
71875 افسانه کریمی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71876 فریده کریمی مهر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71877 هادی کریمی میاندوآب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71878 ناهید کریمی میل کاریز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71879 راحله کریمی نژاد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71880 غلامرضا کریمی نژاد 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
71881 جواد کریمی نژاد عنبرآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71882 جواد کریمی نژادعنبراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
71883 افسانه کریمی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71884 افسانه کریمی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71885 علی اکبر کریمی نسب 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71886 مهدی کریمی نظرآباد 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
71887 مهدی کریمی نظرآباد 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
71888 زهرا کریمی ولوجائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
71889 گل محمد کریمی یارم گنبد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71890 عاطفه کریمی یزدی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71891 روشنک کریمی یکتا 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71892 علی کریمی یکتا 1366 علوم رياضي آمار
71893 علی کریمی یکتا 1371 علوم رياضي آمار
71894 فاطمه کریمی* 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71895 اعظم کریمیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
71896 اعظم کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71897 اعظم کریمیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71898 اعظم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
71899 اکبر کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
71900 الناز کریمیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518465