راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 71801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71801 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71802 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
71803 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71804 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71805 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71806 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71807 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71808 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71809 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
71810 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
71811 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71812 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
71813 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71814 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
71815 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71816 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71817 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71818 لیلی قلی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71819 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71820 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71821 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71822 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
71823 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71824 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71825 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
71826 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71827 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
71828 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71829 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71830 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71831 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71832 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71833 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71834 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71835 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71836 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71837 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71838 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
71839 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71840 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71841 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71842 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
71843 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71844 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71845 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71846 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
71847 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
71848 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71849 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71850 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71851 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71852 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71853 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71854 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71855 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
71856 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71857 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71858 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71859 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71860 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71861 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71862 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71863 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71864 عماد قمری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
71865 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
71866 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
71867 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
71868 احمد قمری اصل 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
71869 سیدعلی قمری بکاولی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71870 مریم قمری بکاولی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71871 امیرحسین قمری خیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71872 مرتضی قمری زارع 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
71873 الیاس قمری کارگر 1395 مهندسي مهندسی عمران
71874 ندا قمری گیلوایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71875 امین قمشه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
71876 علیرضا قمشه نژاد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71877 حسن قمشی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71878 سارا قمشی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71879 ارغوان قمصری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
71880 امیر قمصریان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71881 مجید قمصریان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71882 نگین قمصریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
71883 رؤیا قمصریان سرابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71884 امراله قملاقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71885 زهرا قمه زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71886 سعید قمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71887 محمّد قمی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
71888 علی قمی اویلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71889 محمد قمی اویلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71890 محمدسعید قمی اویلی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
71891 نصرت قمی بهبهانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71892 نصرت قمی بهبهانی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
71893 ا لهام قمیان 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
71894 ریحانه قمیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71895 ریحانه قمیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71896 متین قمیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71897 مریم قمیان 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
71898 نعیمه قمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71899 مصطفی قمیشی 1379 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729622