راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 71901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71901 ابوالحسن قدیری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71902 بهجت قدیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71903 حسنی قدیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71904 زهرا قدیری 1387 علوم پايه فیزیک
71905 زهره قدیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71906 زینب قدیری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71907 ساناز قدیری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71908 سعید قدیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
71909 سیدمجتبی قدیری 1389 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
71910 سیدمشتاق قدیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71911 صادق قدیری 1375 علوم رياضي ریاضی
71912 علی قدیری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71913 فاطمه قدیری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71914 فاطمه قدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71915 فاطمه قدیری 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
71916 فاطمه قدیری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71917 فرنوش قدیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
71918 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71919 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71920 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71921 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
71922 محمدرضا قدیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71923 مریم قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71924 مریم قدیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71925 معصومه قدیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71926 مهدی قدیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71927 مهدی قدیری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71928 مهدی قدیری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71929 مهدیه قدیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71930 مهدیه قدیری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71931 مهرداد قدیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71932 مهرناز قدیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71933 نرجس قدیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71934 نسرین قدیری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71935 نسرین قدیری 1396
71936 وحید قدیری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71937 زهرا قدیری کاریزنو 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71938 اکرم قدیری اقجه کندی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
71939 عصمت قدیری اناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71940 علیرضا قدیری بشردوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71941 عبداله قدیری دمدل 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71942 سعید قدیری راد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71943 محمدحسین قدیری راد 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71944 محمدحسین قدیری راد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71945 محمدحسین قدیری راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71946 اکرم قدیری سردشت 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71947 ایرج قدیری سردشت 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
71948 امیرحسین قدیری سنگاچینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71949 حسن قدیری طرقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71950 راحله قدیری فر 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71951 رضا قدیری فر 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
71952 فاطمه قدیری لنگری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
71953 مهدی قدیری مطلق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71954 مهری قدیری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71955 دانیال قدیری مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71956 داود قدیری مقدم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71957 دل آرا قدیری مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
71958 زهرا قدیری نوفرست 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71959 علی قدیری نوفرست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71960 علی قدیری نوفرست 1395 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71961 داود قدیری وظیفه دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71962 نجمه قدیری وظیفه دوست 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71963 ا سماعیل قدیریان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71964 افشین قدیریان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71965 اندیشه قدیریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71966 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71967 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71968 بیتا قدیریان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
71969 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71970 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71971 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71972 سارا قدیمی 1394 علوم پايه زمین شناسی
71973 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71974 عبدالقاسم قدیمی 1356 علوم پايه زمین شناسی
71975 علی قدیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71976 علی اصغر قدیمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71977 علی اصغر قدیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
71978 فاطمه قدیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71979 فرحناز قدیمی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
71980 فرزانه قدیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71981 فرشته قدیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71982 فرشته قدیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71983 فریبا قدیمی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71984 مجتبی قدیمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71985 محمدحسن قدیمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71986 محمدرضا قدیمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71987 محمدرضا قدیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
71988 مژگان قدیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71989 مریم قدیمی باقراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71990 مریم قدیمی برده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71991 مجید قدیمی توکلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71992 مجید قدیمی توکلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71993 حمید قدیمی چرمی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
71994 صادق قدیمی حسین آباد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71995 نسرین قدیمی حسین اباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71996 عبداله قدیمی عروس محله 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71997 فرهاد قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71998 فریدون قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه زمین شناسی
71999 وحید قدیمی لوجلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
72000 گویا قدیمی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199512