راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 72001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 زهرا قنبری مقدم 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72002 حسن قنبری مقدم امیرآباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72003 ابراهیم قنبری میکلایی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72004 یوسف قنبری نجار 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72005 فرشته قنبری نژادقزوینی 1368 علوم رياضي ریاضی
72006 سّمیه قنبری نسب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72007 محبوبه قنبری نسب 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
72008 بتول قنبری ننیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
72009 حسین قنبری نهبندانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
72010 علی قنبری نهبندانی 1366 كشاورزى زراعت
72011 ابوالفضل قنبری نیا 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72012 فهیمه قنبری نیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
72013 بهرامعلی قنبری هاشم آبادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72014 بهرامعلی قنبری هاشم آبادی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
72015 محمد رضا قنبری هاشم آبادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
72016 مهتاب قنبری یامی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
72017 فضل اله قنبریان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72018 مهسا قنبریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72019 علیرضا قنبریان علویجه 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72020 افسانه قنبریان کلات 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72021 فیروزعلی قنبریان مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72022 منصوره قندابی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72023 رضا قندالی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72024 غلامرضا قندری کوچه قاضیانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72025 ابراهیم قندهاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
72026 احمد قندهاری 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
72027 اسماعیل قندهاری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
72028 تهمینه قندهاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72029 جلال قندهاری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72030 زهره قندهاری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72031 ژیلا قندهاری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
72032 سودابه قندهاری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72033 سودابه قندهاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
72034 علیرضا قندهاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72035 کامران قندهاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72036 لیلا قندهاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72037 لیلا قندهاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72038 محمد قندهاری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72039 مرتضی قندهاری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72040 مصطفی قندهاری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72041 الهام قندهاری پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72042 افسانه قندهاری زاده خیاط 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
72043 افسانه قندهاری زاده خیاط 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72044 رؤیا قندهاری شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72045 سارا قندهاری شاندیز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
72046 سعید قندهاری علویجه 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72047 آزاده قندهاری فردوسی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
72048 فرزانه قندهاری فردوسی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72049 فرشاد قندهاری فردوسی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72050 محمودرضا قندهاری فردوسی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72051 محمودرضا قندهاری فردوسی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
72052 شادی قندهاری مطلق 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72053 شهربانو قندهاری نژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72054 امید قندهاریان 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
72055 بهروز قندهاریان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72056 مژگان قندهاریان 1366 علوم پايه دبیری شیمی
72057 امیرمحمد قندهاریون 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72058 امیرمحمد قندهاریون 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72059 حسنا قندهاریون 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72060 حسناء قندهاریون 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72061 سمانه قندهاریون 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72062 سمانه قندهاریون 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72063 صفورا قندهاریون 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72064 صفورا قندهاریون 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
72065 عباس قندهاریون 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72066 عذرا قندهاریون 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72067 علی قندهاریون 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72068 علی قندهاریون 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
72069 اعظم قندی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72070 اکرم قندی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72071 امیر قندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72072 امیر قندی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72073 امین اله قندی 1361 مهندسي مكانيك
72074 پویان قندی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72075 حسن قندی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72076 عباسعلی قندی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72077 علی قندی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72078 فهیمه قندی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72079 کاظم قندی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
72080 محمدفرید قندی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72081 محمدمجید قندی 1354 مهندسي راه و ساختمان
72082 مریم قندی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72083 مصطفی قندی باغبانزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72084 سیدحسین قندیلی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72085 سیده زینب قندیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72086 عبدالرحیم قنوات 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72087 الما قنواتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72088 شاپور قنواتی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72089 علیرضا قنواتی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72090 علیرضا قنواتی 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
72091 گیلدا قنواتی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72092 محسن قنواتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
72093 مهرداد قنواتی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72094 اکرم قواحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72095 حسین قوام 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
72096 سیدمحمد قوام 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
72097 سیده زینب قوام 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72098 مجید قوام 1368 علوم پايه فیزیک
72099 علی قوام نصیری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72100 مجید قوام پور 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474306