راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 72001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 هما قدیمی مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
72002 هما قدیمی مقدم 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
72003 عادل قرآنی اعظم 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
72004 امیر محمد قرآنی سیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72005 سپیده قراء 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی
72006 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72007 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72008 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72009 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72010 بهزاد قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72011 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
72012 پروانه قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72013 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
72014 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72015 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72016 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72017 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72018 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72019 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72020 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72021 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72022 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72023 شادی قرائی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
72024 شیوا قرائی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
72025 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72026 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72027 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72028 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72029 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72030 فاطمه قرائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
72031 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
72032 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
72033 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72034 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72035 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
72036 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72037 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72038 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72039 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72040 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72041 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72042 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72043 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
72044 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
72045 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72046 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72047 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
72048 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
72049 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
72050 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
72051 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
72052 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72053 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72054 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72055 مهدی قرائی مروستی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72056 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
72057 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72058 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72059 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72060 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72061 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72062 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
72063 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72064 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72065 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72066 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72067 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
72068 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
72069 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
72070 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72071 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72072 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72073 سیف اله قراگوزلو 1356 علوم پايه شیمی
72074 عباس قراگوزلو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72075 مریم قراگوزلو 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
72076 مهدی قراگوزلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
72077 احترام قرانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72078 ناهید قرانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72079 لیلا قرانی دامداباجا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72080 وحیده قرانی سیرجانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72081 وحیده قرانی سیرجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
72082 نوشین قرانیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72083 محمود قراول 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72084 مینا قراول محمدآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72085 امیرعلی قرایی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
72086 امینه قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72087 سمیه قرایی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72088 علی اکبر قرایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72089 نرگس قرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72090 نگار قرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72091 وجیهه قرایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72092 نیوشا قرایی مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72093 مرجان قرایی ترشیزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
72094 زینب قرایی تنگل مزاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72095 جعفر قرایی خضری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
72096 عبداله قرایی خضری 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
72097 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72098 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
72099 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72100 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201008