راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 72001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 محمدامین قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72002 محمدحسین قهرمانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72003 محمدرضا قهرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72004 محمود قهرمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72005 مرضیه قهرمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72006 معصومه قهرمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72007 معصومه قهرمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72008 ناصر قهرمانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72009 نرجس قهرمانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
72010 نرجس قهرمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72011 نعمت اله قهرمانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72012 نیما قهرمانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
72013 وحیده قهرمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72014 حمیده قهرمانی ازغندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72015 مریم قهرمانی ازغندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72016 عباس قهرمانی بویاغجی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72017 اکرم قهرمانی چرمهینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
72018 ناصر قهرمانی چوبه 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72019 اکرم قهرمانی سالانقوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
72020 مینا قهرمانی قدر 1387 هنر نيشابور نقاشی
72021 وحید قهرمانی قلعه جق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
72022 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1385 علوم رياضي آمار
72023 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72024 دانیال قهرمانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72025 پریسا قهرمانی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72026 فاطمه قهرمانی نژاد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72027 محمد قهرمانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
72028 محمد قهرمانی نژاد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72029 زهرا قهرمانی نیک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72030 زهرا قهرمانی نیک 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
72031 فاطمه قهرمانی نیک 1385 علوم پايه فیزیک
72032 مهراد قهرمانیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72033 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72034 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72035 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72036 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72037 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72038 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72039 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
72040 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
72041 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
72042 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72043 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72044 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72045 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72046 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72047 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72048 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72049 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72050 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72051 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72052 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72053 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72054 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72055 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
72056 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72057 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
72058 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72059 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72060 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72061 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
72062 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72063 مهدیه قیاسی زراعتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72064 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
72065 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72066 تسنیم قیاسی نوعی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72067 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72068 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72069 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72070 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72071 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
72072 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72073 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72074 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72075 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72076 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72077 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72078 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72079 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72080 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72081 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72082 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72083 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
72084 الهام قیامی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
72085 سجاد قیامی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
72086 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72087 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72088 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72089 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72090 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72091 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72092 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72093 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72094 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
72095 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72096 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72097 عادل قیداری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72098 آسیه قیس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72099 عادله قیس 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72100 مرجان قیس ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814173