راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,807

نمایش موارد : 72001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 اکرم کریمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72002 اکرم کریمی 1389 علوم پايه زمین شناسی
72003 المیرا کریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72004 الهام کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
72005 الهه کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
72006 الهه کریمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72007 الهه کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72008 الهه کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
72009 ام البنین کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72010 امیر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72011 امین کریمی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72012 انسیه کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72013 ایرج کریمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72014 بایرام کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
72015 بهرام کریمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
72016 بهنوش کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72017 بیتا کریمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72018 پولاد کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
72019 پیمان کریمی 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
72020 تقی کریمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
72021 تهمینه کریمی 1366 علوم رياضي آمار
72022 جعفر کریمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72023 جمال کریمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72024 جواد کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72025 جواد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
72026 حامد کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72027 حبیب اله کریمی 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
72028 حسن کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72029 حسن کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72030 حسین کریمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72031 حسین کریمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72032 حسین کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72033 حسین کریمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72034 حسین کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72035 حسین کریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
72036 حسین کریمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
72037 حسین کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
72038 حسین کریمی 1355
72039 حمید کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72040 حوری کریمی 1376 علوم پايه دبیری شیمی
72041 خدیجه کریمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
72042 خلیل کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72043 داود کریمی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
72044 داوود کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72045 راضیه کریمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
72046 راضیه کریمی 1384 هنر نيشابور نقاشی
72047 راوش کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72048 رحمان کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72049 رضا کریمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
72050 رضا کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72051 رضا کریمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72052 رضا کریمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
72053 روح انگیز کریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72054 زکیه بیگم کریمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
72055 زهرا کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72056 زهرا کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72057 زهرا کریمی 1382 علوم رياضي آمار
72058 زهرا کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72059 زهرا کریمی 1388 علوم رياضي آمار
72060 زهرا کریمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72061 زهرا کریمی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72062 زهرا کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
72063 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
72064 زهره کریمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72065 زهره کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
72066 سارا کریمی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
72067 ساغر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
72068 سبحان کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72069 سحر کریمی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72070 سعید کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72071 سعید کریمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72072 سعید کریمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72073 سعید کریمی 1362 مهندسي مهندسی عمران
72074 سعید کریمی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
72075 سعیده کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72076 سعیده کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72077 سمانه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72078 سمانه کریمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72079 سمیرا کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72080 سمیه کریمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72081 سمیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72082 سمیه کریمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
72083 سمیه کریمی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72084 سهراب کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
72085 سهیلا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72086 سیداحمد کریمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72087 سیدحبیب کریمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
72088 سیدحسن کریمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72089 سیدمحمدرضا کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72090 سیدمحمدرضا کریمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72091 سیده زکیه کریمی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
72092 شکوفه کریمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72093 شهرام کریمی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
72094 شهلا کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72095 شهلا کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72096 شهناز کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72097 شیرین کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
72098 شیوا کریمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72099 صدیقه کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72100 صفورا کریمی 1384 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37906777