راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 72101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72101 صدیقه قهرمانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72102 طاهره قهرمانی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
72103 علی قهرمانی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72104 علی قهرمانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
72105 علی اکبر قهرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72106 علیرضا قهرمانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72107 فاطمه قهرمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72108 فاطمه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
72109 فریده قهرمانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72110 قربانعلی قهرمانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72111 لادن قهرمانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72112 مارال قهرمانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72113 محمّد قهرمانی 1355 علوم رياضي ریاضی
72114 محمدامین قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72115 محمدحسین قهرمانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72116 محمدرضا قهرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72117 محمود قهرمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72118 مرضیه قهرمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72119 معصومه قهرمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72120 معصومه قهرمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72121 ناصر قهرمانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72122 نرجس قهرمانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
72123 نرجس قهرمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72124 نعمت اله قهرمانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72125 نیما قهرمانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
72126 وحیده قهرمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72127 حمیده قهرمانی ازغندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72128 مریم قهرمانی ازغندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72129 عباس قهرمانی بویاغجی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72130 اکرم قهرمانی چرمهینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
72131 ناصر قهرمانی چوبه 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72132 اکرم قهرمانی سالانقوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
72133 مینا قهرمانی قدر 1387 هنر نيشابور نقاشی
72134 وحید قهرمانی قلعه جق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
72135 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1385 علوم رياضي آمار
72136 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72137 دانیال قهرمانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72138 پریسا قهرمانی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72139 فاطمه قهرمانی نژاد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72140 محمد قهرمانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
72141 محمد قهرمانی نژاد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72142 زهرا قهرمانی نیک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72143 زهرا قهرمانی نیک 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
72144 فاطمه قهرمانی نیک 1385 علوم پايه فیزیک
72145 مهراد قهرمانیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72146 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72147 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72148 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72149 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72150 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72151 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72152 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
72153 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
72154 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
72155 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72156 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72157 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72158 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72159 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72160 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72161 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72162 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72163 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72164 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72165 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72166 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72167 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72168 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
72169 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72170 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
72171 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72172 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72173 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72174 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
72175 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72176 مهدیه قیاسی زراعتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72177 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
72178 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72179 تسنیم قیاسی نوعی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72180 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72181 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72182 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72183 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72184 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
72185 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72186 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72187 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72188 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72189 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72190 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72191 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72192 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72193 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72194 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72195 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72196 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
72197 الهام قیامی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
72198 سجاد قیامی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
72199 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72200 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047110