راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 72301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72301 شکوفه قربانزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72302 محمدرضا قربانزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72303 منصور قربانزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72304 مهدی قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72305 مهناز قربانزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72306 مرتضی قلی قربانزاده قره چشمه 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72307 حوا قربانزاده کلاتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72308 زهرا قربانزاده نقاب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
72309 محمود قربانزاده نقاب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72310 سعیده قربانعلی پور 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72311 اعظم قربانعلی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72312 جمشید قربانعلی نیا عمرانی 1356 كشاورزى علوم زراعی
72313 مهدی قربانلو 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
72314 آرزو قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72315 آرش قربانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72316 آرش قربانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72317 ابراهیم قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72318 احمد قربانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
72319 احمد قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72320 اشرف قربانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72321 اصغر قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72322 اصغر قربانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
72323 الناز قربانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72324 الهام قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
72325 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72326 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72327 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72328 امیرحسین قربانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
72329 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72330 امین قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72331 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72332 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72333 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72334 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72335 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72336 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72337 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72338 بهنام قربانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
72339 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
72340 تکتم قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72341 تکتم قربانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72342 تکتم قربانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
72343 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
72344 توحید قربانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
72345 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72346 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72347 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72348 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72349 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72350 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
72351 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
72352 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72353 حسین قربانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
72354 حمید قربانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72355 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72356 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72357 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72358 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
72359 رحیمه قربانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
72360 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72361 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72362 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72363 رضا قربانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72364 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72365 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
72366 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72367 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72368 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72369 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72370 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72371 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72372 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72373 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
72374 زهرا قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72375 زهرا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
72376 زهرا قربانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72377 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72378 زینب قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72379 زینب قربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72380 ساناز قربانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72381 سجاد قربانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72382 سعید قربانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72383 سعید قربانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72384 سعید قربانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
72385 سعید قربانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
72386 سعید قربانی 1396 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
72387 سکینه قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
72388 سمیه قربانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72389 سمّیه قربانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72390 سودابه قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72391 سوگل قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72392 سوگل قربانی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
72393 سهیلا قربانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72394 سیدحسین قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72395 سیمین قربانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72396 شعله قربانی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
72397 شکوفه قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72398 صادق قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
72399 صدیقه قربانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72400 صفورا قربانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251689