راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 72601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72601 الهه کریمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72602 الهه کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72603 الهه کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
72604 ام البنین کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72605 امیر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72606 امین کریمی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72607 انسیه کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72608 ایرج کریمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72609 بایرام کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
72610 بهرام کریمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
72611 بهنوش کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72612 بیتا کریمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72613 پولاد کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
72614 پیمان کریمی 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
72615 تقی کریمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
72616 تهمینه کریمی 1366 علوم رياضي آمار
72617 جعفر کریمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72618 جمال کریمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72619 جواد کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72620 جواد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
72621 حامد کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72622 حبیب اله کریمی 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
72623 حسن کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72624 حسن کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72625 حسین کریمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72626 حسین کریمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72627 حسین کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72628 حسین کریمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72629 حسین کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72630 حسین کریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
72631 حسین کریمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
72632 حسین کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
72633 حسین کریمی 1355
72634 حمید کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72635 حوری کریمی 1376 علوم پايه دبیری شیمی
72636 خدیجه کریمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
72637 خلیل کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72638 داود کریمی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
72639 داوود کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72640 راضیه کریمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
72641 راضیه کریمی 1384 هنر نيشابور نقاشی
72642 راوش کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72643 رحمان کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72644 رضا کریمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
72645 رضا کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72646 رضا کریمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72647 رضا کریمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
72648 روح انگیز کریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72649 زکیه بیگم کریمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
72650 زهرا کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72651 زهرا کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72652 زهرا کریمی 1382 علوم رياضي آمار
72653 زهرا کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72654 زهرا کریمی 1388 علوم رياضي آمار
72655 زهرا کریمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72656 زهرا کریمی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72657 زهرا کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
72658 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
72659 زهره کریمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72660 زهره کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
72661 سارا کریمی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
72662 ساغر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
72663 سبحان کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72664 سحر کریمی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72665 سعید کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72666 سعید کریمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72667 سعید کریمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72668 سعید کریمی 1362 مهندسي مهندسی عمران
72669 سعید کریمی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
72670 سعیده کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72671 سعیده کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72672 سمانه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72673 سمانه کریمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72674 سمیرا کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72675 سمیه کریمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72676 سمیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72677 سمیه کریمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
72678 سمیه کریمی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72679 سهراب کریمی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
72680 سهیلا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72681 سیداحمد کریمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72682 سیدحبیب کریمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
72683 سیدحسن کریمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72684 سیدمحمدرضا کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72685 سیدمحمدرضا کریمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72686 سیده زکیه کریمی 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
72687 شکوفه کریمی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72688 شهرام کریمی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
72689 شهلا کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72690 شهلا کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72691 شهناز کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72692 شیرین کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
72693 شیوا کریمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72694 صدیقه کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72695 صفورا کریمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
72696 طاهره کریمی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72697 طاهره کریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72698 عباس کریمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72699 عزت کریمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72700 عصمت کریمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134556