راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 72601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72601 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72602 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72603 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72604 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
72605 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
72606 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
72607 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
72608 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
72609 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72610 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
72611 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72612 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72613 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72614 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72615 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72616 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72617 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72618 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
72619 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72620 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72621 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
72622 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72623 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72624 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72625 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
72626 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72627 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
72628 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72629 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72630 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72631 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
72632 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72633 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72634 مریم کیانی سرشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72635 مریم کیانی سرشت 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72636 الهام کیانی فر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72637 الهام کیانی فر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
72638 خجسته کیانی فر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72639 فاطمه کیانی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72640 محمد رضا کیانی فر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72641 مجید رضا کیانی فریز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
72642 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72643 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72644 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72645 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72646 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72647 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72648 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72649 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
72650 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72651 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
72652 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
72653 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72654 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
72655 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
72656 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
72657 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
72658 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72659 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72660 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
72661 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72662 اعظم کیانی نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72663 حجت اله کیانی هرچگانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72664 شهناز کیانی هرچگانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72665 الهه کیانیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72666 الهه کیانیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72667 محمدکیا کیانیان گل افشانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72668 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72669 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72670 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72671 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72672 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
72673 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72674 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72675 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
72676 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72677 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72678 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72679 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72680 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72681 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72682 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72683 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72684 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72685 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
72686 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72687 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72688 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72689 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72690 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72691 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
72692 رضا کیخائی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72693 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72694 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
72695 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72696 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72697 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72698 حمیدرضا کیخای فرزانه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72699 مصطفی کیخای فرزانه 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622428