راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 72701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72701 علی اصغر کاراندیش مروستی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
72702 محبوبه کاربخش راوری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72703 محبوبه کاربخش راوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72704 فاطمه کاربخش راوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72705 سمانه کاربخش راوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72706 فاطمه کاربخش راوری 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
72707 فرامرز کاربخش راوری 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72708 مهرداد کاربخش راوری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72709 مهرداد کاربخش راوری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72710 میثم کاربخش راوری 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
72711 ثنا کاربر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
72712 الهه کاربین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72713 سعید کاربین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72714 سعید کاربین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72715 کریم کاربین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
72716 هادی کاربین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72717 مریم کارجوی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
72718 جواد کارجی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72719 میثم کارخانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
72720 سمیّه کارخانه چین 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
72721 محمدابراهیم کارخانه چین 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
72722 محبوبه کارداربلاش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72723 احسان کاردان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
72724 اعظم کاردان 1379 علوم پايه فیزیک
72725 اعظم کاردان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72726 ایمان کاردان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72727 بهزاد کاردان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72728 حسن کاردان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72729 صمد کاردان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72730 منصور کاردان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72731 نوید کاردان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72732 محسن کاردان برزکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72733 صفیه کاردان قابل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72734 انسیه کاردان مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
72735 سمانه کاردان مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72736 غلامرضا کاردان مقدم 1355 علوم پايه شیمی
72737 رضا کاردانی مکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72738 مونا کاردانی ملکی نژاد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
72739 امیررضا کاردانی یزد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72740 نغمه کاردانی یزد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72741 علیرضا کاردل 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72742 نورعلی کاردل 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72743 وحیده کاردوان قابل 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72744 عقیق کاردوست ادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72745 خلیل کاردوسیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72746 ریحانه کاردهی مقدم 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72747 ریحانه کاردهی مقدم 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72748 زهره کارساز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72749 علی کارساز 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72750 علی کارساز 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72751 محمد کارساز 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72752 حسین کارشکی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72753 زهره کارشکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
72754 محبوبه کارشکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72755 مریم کارشکی 1382 علوم پايه فیزیک
72756 اکرم کارفرما 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
72757 محرم کارکردی اسپاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72758 فاطمه کارکن 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72759 محمد کارکن 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72760 محمد کارکن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72761 مرضیه کارکن سیستانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
72762 بشیر کارگذار 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
72763 جواد کارگذار 1362 مهندسي الکترونیک
72764 نغمه کارگذار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
72765 زهرا کارگذارحشمت آبادی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
72766 حمیدرضا کارگذاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
72767 اکرم کارگر 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
72768 الهه کارگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72769 جلال کارگر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72770 حسین کارگر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72771 راضیه کارگر 1384 علوم پايه فیزیک
72772 راضیه کارگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72773 رضا کارگر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72774 زهرا کارگر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72775 زهرا کارگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72776 زهرا کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
72777 سیدعلی کارگر 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72778 صغری کارگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72779 عبدالرضا کارگر 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72780 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72781 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72782 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72783 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
72784 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72785 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
72786 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72787 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72788 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72789 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72790 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72791 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
72792 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
72793 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72794 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72795 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
72796 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
72797 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72798 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72799 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
72800 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40730024