راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 72801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72801 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72802 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72803 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72804 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72805 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72806 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72807 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72808 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
72809 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72810 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
72811 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
72812 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72813 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
72814 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
72815 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
72816 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
72817 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72818 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72819 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
72820 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72821 اعظم کیانی نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72822 حجت اله کیانی هرچگانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72823 شهناز کیانی هرچگانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72824 الهه کیانیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72825 الهه کیانیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72826 محمدکیا کیانیان گل افشانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72827 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72828 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72829 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72830 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72831 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
72832 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72833 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72834 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
72835 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72836 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72837 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72838 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72839 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72840 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72841 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72842 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72843 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72844 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
72845 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72846 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72847 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72848 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72849 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72850 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
72851 رضا کیخائی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72852 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72853 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
72854 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72855 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72856 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72857 حمیدرضا کیخای فرزانه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72858 مصطفی کیخای فرزانه 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72859 اسماعیل کیخسروی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72860 راضیه کیخسروی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
72861 طاهره کیخسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72862 علی اصغر کیخسروی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
72863 فاطمه کیخسروی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72864 کبری کیخسروی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72865 مریم کیخسروی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72866 مهناز کیخسروی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
72867 نیره کیخسروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72868 مسعود کیخوائی 1369 علوم پايه شیمی
72869 مسعود کیخوائی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72870 وحید کیخوائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72871 راضیه کیخواه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72872 میلاد کیخواه 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
72873 سیدمحمد کیش بافان 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72874 بی بی فاطمه کیش بافان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72875 بی بی منصوره کیش بافان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72876 مریم السادات کیش بافان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72877 مهنازسادات کیش بافان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72878 امیر کیشادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
72879 مصطفی کیشانی فراهانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72880 نفیسه کیشیان 1374 علوم رياضي ریاضی
72881 نفیسه کیشیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72882 مریم کیفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72883 مریم کیفورزرمهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
72884 صدیقه کیفی 1375 علوم پايه زمین شناسی
72885 عصمت کیفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72886 کمال کیفی 1390 علوم پايه زمین شناسی
72887 حسن کیقبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
72888 سارا کیقبادی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72889 مریم کیقبادی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
72890 مهدی کیقبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
72891 علی کیقبادی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72892 فرزانه کیکانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72893 ابوالقاسم کیکاوسی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
72894 محمد کیکاوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72895 مهرداد کیماسی بن کمری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72896 ساجده کیمیائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72897 سیدعلی کیمیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72898 محسن کیمیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72899 غلامرضا کیمیاقلم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795235