راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 73001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73001 ژینوس گلکارقره قونیلو 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
73002 سمانه گلکارمقدم فیض ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73003 کاظم گلکارنیا 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73004 محمدعلی گلکاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73005 عباس گلمحمدی 1379 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
73006 ایوب گلمکانی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73007 تکتم گلمکانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73008 روح الله گلمکانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73009 روح الله گلمکانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73010 زهرا گلمکانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73011 زهرا گلمکانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
73012 سعید گلمکانی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
73013 سعید گلمکانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73014 سهیلا گلمکانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73015 صفیه گلمکانی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73016 طاهره گلمکانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73017 عاطفه گلمکانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73018 عزت گلمکانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73019 علی گلمکانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
73020 علی گلمکانی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
73021 غلامحسین گلمکانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73022 غلامرضا گلمکانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73023 فاطمه گلمکانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73024 فاطمه گلمکانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73025 فاطمه گلمکانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73026 فاطمه گلمکانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
73027 فرشته گلمکانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73028 محبوبه گلمکانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73029 محمد گلمکانی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73030 محمد گلمکانی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73031 محمدحسین گلمکانی 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
73032 محمدرضا گلمکانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73033 محمود گلمکانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73034 مریم گلمکانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73035 معصومه گلمکانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73036 ملیحه گلمکانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73037 موسی الرضا گلمکانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73038 مهدی گلمکانی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73039 مهدی گلمکانی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
73040 مهین گلمکانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73041 ناهید گلمکانی 1389 علوم پايه زمین شناسی
73042 هانیه گلمکانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73043 طاهره گلنوری 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73044 غلامرضا گلومحمدابادی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73045 لیلا گلوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73046 محبوبه گلوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73047 محمد گلوی 1367 كشاورزى زراعت
73048 محمد گلوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
73049 محمود گلوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73050 منصوره گلوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73051 محمدرضا گلوی دادی زاده 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
73052 شهاب گلوی زاده رحیم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73053 الهام گله دار 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
73054 احسان گله دارکاخکی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
73055 زهره گله دارکاخکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
73056 سیدعلی گله داری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73057 رضا گله زاده 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73058 احمد گلی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
73059 احمد گلی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73060 اسماعیل گلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
73061 اشرف گلی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73062 اکرم گلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73063 بهاره گلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73064 حمید گلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
73065 حمیدرضا گلی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
73066 زهرا گلی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73067 سیمین گلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
73068 شهربانو گلی 1382 علوم رياضي آمار
73069 طاهر گلی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
73070 عطیه گلی 1391 علوم پايه زمین شناسی
73071 علی گلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73072 علی اکبر گلی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73073 فاطمه گلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
73074 فریدون گلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73075 محمد گلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73076 محمدرضا گلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73077 محمود گلی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
73078 محمود گلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
73079 مرضیه گلی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73080 مسعود گلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73081 غلامعلی گلی موحد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
73082 زهرا گلی اترآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73083 معصومه گلی ایوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73084 ماندانا گلی خواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73085 مرضیه گلی روشن 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73086 اکرم گلی شیرحصار 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73087 نرگس گلی کلاته ملامحمدقلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73088 ام البنین گلی گرمستانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73089 احسان گلی گرمیانکی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73090 حسین گلی مختاری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73091 لیلا گلی مختاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
73092 غلامعلی گلی موحد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73093 معصومه گلی نیت 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73094 الهه گلیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73095 نجمه گلیار 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73096 سارا گلیاری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73097 سیدمحسن گلیان طوسی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
73098 محمدعلی گلیانی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242363