راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 73001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73001 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
73002 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
73003 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73004 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73005 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73006 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
73007 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
73008 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
73009 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
73010 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
73011 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73012 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
73013 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73014 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73015 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73016 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73017 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73018 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73019 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73020 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73021 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73022 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73023 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
73024 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73025 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
73026 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73027 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
73028 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73029 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
73030 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73031 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73032 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73033 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
73034 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73035 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73036 مریم کیانی سرشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73037 مریم کیانی سرشت 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73038 الهام کیانی فر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73039 الهام کیانی فر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
73040 خجسته کیانی فر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
73041 فاطمه کیانی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73042 محمد رضا کیانی فر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73043 مجید رضا کیانی فریز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
73044 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73045 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73046 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73047 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73048 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73049 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73050 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73051 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
73052 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73053 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
73054 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
73055 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73056 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
73057 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
73058 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
73059 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
73060 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
73061 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73062 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
73063 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
73064 اعظم کیانی نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73065 حجت اله کیانی هرچگانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73066 شهناز کیانی هرچگانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73067 الهه کیانیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73068 الهه کیانیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
73069 محمدکیا کیانیان گل افشانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
73070 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
73071 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
73072 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
73073 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73074 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
73075 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
73076 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73077 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
73078 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
73079 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
73080 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
73081 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73082 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73083 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73084 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73085 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73086 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73087 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
73088 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73089 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73090 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73091 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73092 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73093 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
73094 رضا کیخائی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
73095 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73096 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
73097 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73098 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
73099 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37306865