راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 73101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73101 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73102 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
73103 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73104 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
73105 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
73106 علاء جمعه کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73107 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
73108 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73109 بابک کریم پور 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73110 سمیه کریم پوراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73111 محمد کریم زاده مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73112 امیر کریم آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73113 امیر کریم آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
73114 امین کریم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک
73115 فاطمه کریم آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
73116 راضیه کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73117 طاهره کریم ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
73118 طاهره کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73119 محدثه کریم ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73120 محمود کریم ابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73121 مسعود کریم ابادی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
73122 سیده فاطمه کریم الحسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73123 سیده فرزانه کریم الحسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73124 فائزه سادات کریم الحسینی اره کمر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73125 عادل کریم بخش رستمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73126 راحله کریم بخش نویر 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
73127 ابوالفضل کریم پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73128 بابک کریم پور 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73129 حسین کریم پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73130 حسین کریم پور 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
73131 ساجده کریم پور 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
73132 ساجده کریم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
73133 عبدالجلیل کریم پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73134 علی کریم پور 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73135 علی کریم پور 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73136 علی کریم پور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73137 فهیمه کریم پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73138 مصطفی کریم پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73139 آسیه کریم پورآذر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73140 سلمان کریم پوراحمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
73141 احمد کریم پورارتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73142 حسن کریم پورپروج 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73143 نسیم کریم پوردرو 1382 هنر نيشابور نقاشی
73144 بهنام کریم پورفرد 1394 علوم پايه فیزیک
73145 سیده صغری کریم پورمرزونی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73146 معصومه کریم خان زندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73147 حسن کریم دادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
73148 علی کریم دادی عنبران 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73149 امیر کریم دوست یاسوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73150 محمدحکیم کریم زائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73151 حانیه کریم زادگان 1391 علوم پايه شیمی
73152 احمد کریم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73153 احمد کریم زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
73154 بهاره کریم زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73155 صدیقه کریم زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73156 طاهره کریم زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73157 عصمت کریم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73158 فاطمه کریم زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73159 مجید کریم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73160 محمدرضا کریم زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73161 محمود کریم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73162 مریم کریم زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73163 مریم کریم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
73164 قاسم کریم زاده تربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
73165 مریم کریم زاده تربتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73166 نادره کریم زاده تربتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73167 هدایت الله کریم زاده سورشجانی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
73168 اسیه کریم زاده صابونی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
73169 نسرین کریم زاده فیض آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
73170 مریم کریم زاده فیض ابادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
73171 سهراب کریم زاده قره چشمه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73172 فاطمه کریم زاده قره چشمه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73173 فریبا کریم زاده قزلگچی 1382 علوم رياضي آمار
73174 مظفر کریم زاده کوشکقاضی 1390 دامپزشكي فیزیولوژی
73175 مرضیه کریم زاده کیسکانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
73176 لطف الله کریم زاده مصطفی ابادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
73177 فهیمه کریم زاده مطلق 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73178 معصومه کریم زاده مطلق 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73179 محمد کریم زاده مقدم 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
73180 حمزه کریم زاده میدانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73181 شیوا کریم عبدی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
73182 سحر کریم کشته 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73183 مهدی کریم کشته 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
73184 هدیه کریم مزرجی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
73185 محمود کریم نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73186 علی کریم نژاداصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73187 رضا کریم نیای رودسری 1369 علوم رياضي آمار
73188 اویس کریما 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73189 رضیه کریما 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73190 جلیل کریمان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73191 ماشاءاله کریمان خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73192 ماشاءاله کریمان خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73193 محسن کریمان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73194 محسن کریمان خراسانی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73195 ملیحه کریمان مقدم 1386 علوم رياضي آمار
73196 آسیه کریمانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
73197 فاطمه کریمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
73198 محمدرضا کریمایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
73199 عبدالجلیل کریمدادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73200 فائزه کریمدادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677444