راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 73101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73101 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73102 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
73103 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73104 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73105 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73106 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73107 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73108 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73109 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73110 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73111 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73112 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
73113 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
73114 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73115 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73116 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73117 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73118 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
73119 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
73120 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
73121 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73122 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
73123 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73124 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
73125 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73126 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73127 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73128 لیلی قلی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
73129 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73130 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73131 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
73132 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
73133 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73134 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73135 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
73136 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73137 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
73138 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73139 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73140 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73141 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73142 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73143 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73144 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73145 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73146 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73147 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
73148 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
73149 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73150 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73151 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73152 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
73153 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73154 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73155 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73156 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
73157 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
73158 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73159 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73160 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73161 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73162 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73163 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73164 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73165 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
73166 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73167 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73168 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73169 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73170 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73171 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73172 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73173 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73174 عماد قمری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
73175 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
73176 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
73177 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
73178 احمد قمری اصل 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
73179 سیدعلی قمری بکاولی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73180 مریم قمری بکاولی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73181 امیرحسین قمری خیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73182 مرتضی قمری زارع 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
73183 الیاس قمری کارگر 1395 مهندسي مهندسی عمران
73184 ندا قمری گیلوایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
73185 امین قمشه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
73186 علیرضا قمشه نژاد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73187 حسن قمشی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73188 سارا قمشی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
73189 ارغوان قمصری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
73190 امیر قمصریان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73191 مجید قمصریان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73192 نگین قمصریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73193 رؤیا قمصریان سرابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73194 امراله قملاقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73195 زهرا قمه زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73196 سعید قمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73197 محمّد قمی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
73198 علی قمی اویلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73199 محمد قمی اویلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223323