راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 73201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73201 مریم کریمی ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73202 فاطمه کریمی ترکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73203 پوریا کریمی تکلو 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73204 محمدعلی کریمی توچائی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
73205 الهه کریمی ثانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73206 وجیهه کریمی ثانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
73207 ایمان کریمی ثانی رابری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73208 زینب کریمی جاغرق 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73209 محمدامین کریمی جاغرق 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73210 محمدامین کریمی جاغرق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
73211 اکبر کریمی جهرق 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
73212 سیدحسام الدین کریمی جهرمی 1355 علوم پايه زمین شناسی
73213 حجت کریمی چایجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73214 تیمور کریمی حاج محمودلو 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
73215 پریسا کریمی حسین آباد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73216 پریسا کریمی حسین آباد 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
73217 ازاده کریمی حسینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73218 رضا کریمی خشک ابادی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
73219 محسن کریمی خواه 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
73220 مرتضی کریمی دمنه 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73221 ملیحه کریمی دوغ آبادی 1392 علوم پايه زمین شناسی
73222 محمدعلی کریمی دوغشکی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73223 محمد کریمی دونا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73224 الهام کریمی دویل 1387 دامپزشكي دامپزشکی
73225 سیدمحسن کریمی راد 1375 علوم پايه فیزیک
73226 فاطی کریمی راد 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
73227 کبری کریمی راد 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73228 کتایون کریمی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73229 مهدی کریمی راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
73230 منصوره کریمی رستگار 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73231 وجیهه کریمی رستگار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73232 فاطمه کریمی رسولخانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
73233 سمانه کریمی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
73234 عبدالحسین کریمی زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73235 فاطمه کریمی زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73236 فاطمه کریمی زارچی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73237 محمدعلی کریمی زارچی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73238 مصطفی کریمی زارچی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73239 نازلی کریمی زارع 1373 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73240 مهدی کریمی زهان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73241 براتعلی کریمی زینکانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73242 سارا کریمی زینکانلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73243 راحیل کریمی سبزوار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73244 زهرا کریمی سعیدآبادی 1382 علوم پايه زمین شناسی
73245 زهرا کریمی سعیدآبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
73246 فرشته کریمی سقزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73247 مهدی کریمی سلطان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73248 عبدالله کریمی سلوکلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
73249 محمد کریمی سودخری 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
73250 حمیدرضا کریمی سودرجانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
73251 جعفر کریمی سه قلعه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73252 حسین کریمی سه قلعه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73253 حسین کریمی سه قلعه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
73254 غلامعلی کریمی شرودانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73255 بهروز کریمی شهرکی 1374 علوم پايه زمین شناسی
73256 کیهان دخت کریمی شهری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
73257 کیهان دخت کریمی شهری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
73258 مینا کریمی شهری 1366 علوم پايه دبیری شیمی
73259 نازیلا کریمی شهری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73260 هادی کریمی صفا 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
73261 کوروش کریمی طاری 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
73262 افسانه کریمی طرقبه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73263 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73264 الهام کریمی طرقبه 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73265 حسین کریمی طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73266 محمد کریمی طرقبه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73267 محمد کریمی طرقبه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73268 مرجان کریمی طرقبه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73269 مرجان کریمی طرقبه 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
73270 مرتضی کریمی طلب 1386 هنر نيشابور نقاشی
73271 فهیمه کریمی عرب آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73272 اکرم کریمی علویجه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73273 امیررضا کریمی علی آباد 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
73274 لیلا کریمی علی آباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73275 مرتضی کریمی علی آباد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
73276 منیره کریمی علی آباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73277 امیررضا کریمی علی اباد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73278 محمد کریمی علی اباد 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73279 مجید کریمی عمله 1386 علوم رياضي ریاضی محض
73280 زهرا کریمی فر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73281 حسین کریمی فرد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73282 علی کریمی فرد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
73283 بهنام کریمی فرزقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73284 راحله کریمی فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73285 راحله کریمی فیض ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
73286 حسن کریمی قدوسی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73287 علیرضا کریمی قرمزچشمه 1377 علوم رياضي آمار
73288 سیده سحر کریمی قوام آباد علیا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
73289 زهره کریمی قوژدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73290 علی کریمی کاشان 1366 علوم پايه زمین شناسی
73291 مرتضی کریمی کج گردن 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
73292 اسیه کریمی کلوخی 1376 علوم پايه زیست شناسی
73293 حسن کریمی کلوخی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73294 حسن کریمی کلوخی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73295 زهره کریمی کلوخی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73296 زهره کریمی کلوخی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73297 فاطمه کریمی کلوخی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73298 محمدجواد کریمی کلوخی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73299 محمدحسین کریمی کلوخی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73300 محمدحسین کریمی کلوخی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372214