راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 73201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73201 رسول لطیفی شاهاندشتی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73202 سیمین لطیفیان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
73203 فائزه لطیفیان علاف 1379 دامپزشكي دامپزشکی
73204 دانیال لطیفیان اصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
73205 فرزاد لطیفیان اصفهانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
73206 سعید لطیمی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73207 سیدمحمود لعل سجادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73208 محسن لعل قادری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73209 غلامحسین لعل ابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
73210 ابوالقاسم لعل اقبالی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
73211 مسعود لعل اول 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73212 فاطمه لعل بذری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73213 یوسف لعل بهرامپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73214 راضیه لعل پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73215 مریم لعل جوهری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73216 عزت لعل خاکپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73217 فرزانه لعل خاکپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73218 شهره لعل خسروان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73219 حمید لعل خضری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73220 حمید لعل خضری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
73221 اکرم لعل دشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73222 فاطمه لعل دشتی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73223 مرضیه لعل دشتی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73224 نسرین لعل دهقانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73225 هومن لعل دهقانی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73226 علیرضا لعل روشن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73227 انسیه لعل زاده کندکلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73228 انسیّه لعل زاده کندکلی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
73229 سیدعلی لعل سجادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
73230 طیبه لعل شاطری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
73231 طیبه لعل شاطری 1376 علوم رياضي ریاضی محض
73232 طیبه لعل شاطری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
73233 مصطفی لعل شاطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73234 مصطفی لعل شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
73235 مهدیه لعل شاطری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73236 طوبی لعل صاحبی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73237 طوبی لعل صاحبی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
73238 طوبی لعل صاحبی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه - حکمت متعالیه
73239 محبوبه لعل عالی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73240 فاطمه لعل عطایی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73241 کلثوم لعل علیزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73242 محمد لعل علیزاده 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73243 صدیقه لعل عیدی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
73244 فاطمه لعل عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73245 الهام لعل فام 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73246 زهرا لعل قادری 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73247 طاهره لعل قادری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73248 اشرف لعل گلستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73249 ملیحه لعل گلی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73250 لقمان لعل مصرزاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73251 عباس لعل منفرد 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
73252 سیدحسن لعل موسوی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
73253 جواد لعل نامی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73254 ازاده لعل نوری 1376 علوم رياضي آمار
73255 هدی لعل نوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73256 سپیده لعل یوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73257 هاشم لعل یوسفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73258 امنه لعلی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73259 اوا لعلی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
73260 کبری لعلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73261 غلامرضا لعلی بایگی 1370 علوم رياضي آمار
73262 زینب لعلی چشمه ایلخی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73263 محبوبه لعلی چشمه ایلخی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
73264 احمد لعلی فاز 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73265 شیلا لفظی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73266 جواد لفوری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73267 حنیف لقا برازنده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
73268 حمید لقاء 1379 علوم رياضي آمار
73269 آذر لقائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73270 فاطمه لقائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73271 پویان لقائی افشار 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
73272 هدی لقابرازنده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73273 هدی لقابرازنده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73274 فاطمه لقای رودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73275 نصرت لقای رودی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
73276 محمد لقایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73277 پویان لقایی افشار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
73278 آندطراق لقمانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
73279 اصغر لقمانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
73280 اعظم لقمانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73281 زهرا لقمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73282 زهرا لقمانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73283 سمیرا لقمانی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
73284 علی لقمانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
73285 علیرضا لقمانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73286 لیلا لقمانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73287 مجید لقمانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73288 مریم لقمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73289 هدیه لقمانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73290 هدیه لقمانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
73291 اسماعیل لقمانی دوین 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73292 امیدرضا لقمانی دوین 1377 دامپزشكي دامپزشکی
73293 شکوفه لقمانی دوین 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
73294 نوشین لقمانی دوین 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
73295 میمنت لقمانی فر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
73296 افشین لقمانی مقدم طوسی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73297 نسرین لقمانیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73298 مرتضی لقمانیان کتلری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73299 هاجر لقمانیان کتلری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
73300 راضیه لک 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542443