راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 73201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73201 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73202 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73203 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
73204 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73205 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73206 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73207 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
73208 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
73209 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73210 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73211 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73212 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73213 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73214 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73215 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73216 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
73217 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73218 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73219 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73220 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73221 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73222 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73223 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73224 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73225 عماد قمری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
73226 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
73227 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
73228 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
73229 احمد قمری اصل 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
73230 سیدعلی قمری بکاولی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73231 مریم قمری بکاولی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73232 امیرحسین قمری خیرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73233 مرتضی قمری زارع 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
73234 الیاس قمری کارگر 1395 مهندسي مهندسی عمران
73235 ندا قمری گیلوایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
73236 امین قمشه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
73237 علیرضا قمشه نژاد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73238 حسن قمشی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73239 سارا قمشی 1392 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
73240 ارغوان قمصری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
73241 امیر قمصریان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73242 مجید قمصریان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73243 نگین قمصریان 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
73244 رؤیا قمصریان سرابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73245 امراله قملاقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73246 زهرا قمه زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73247 سعید قمی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73248 محمّد قمی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
73249 علی قمی اویلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73250 محمد قمی اویلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73251 محمدسعید قمی اویلی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
73252 نصرت قمی بهبهانی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73253 نصرت قمی بهبهانی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
73254 ا لهام قمیان 1383 علوم رياضي آمار ریاضی
73255 ریحانه قمیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73256 ریحانه قمیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73257 زهرا قمیان 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73258 متین قمیان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
73259 مریم قمیان 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
73260 مهرداد قمیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73261 نعیمه قمیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73262 مصطفی قمیشی 1379 علوم پايه فیزیک
73263 محمدتقی قنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73264 مهناز قنات کار 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73265 الهه قناتی 1381 علوم پايه فیزیک
73266 همدم قناتیان نجف آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73267 پروین قناد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73268 حامد قناد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
73269 فاطمه قناد 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73270 محمدعلی قناد 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73271 مصطفی قناد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73272 مهدی قناد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73273 مهرنوش قناد 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73274 هما قناد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73275 صوفیا قناد بغدادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
73276 الهام قناد زاده ماهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73277 علیرضا قناد کافی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
73278 حامد قنادان 1377 علوم پايه فیزیک
73279 فاطمه قنادترشیزی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
73280 انسیه قنادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73281 غزاله قنادزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
73282 محمد علی قنادزاده 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
73283 محمدحسین قنادزاده 1364 علوم پايه دبیری شیمی
73284 محمدعلی قنادزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73285 محمدعلی قنادزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
73286 مصطفی قنادزاده 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
73287 فرشته قنادطوسی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73288 امیرحسین قنادقرصی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
73289 مجید قنادقرصی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
73290 مهدی قنادقرصی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
73291 مهدی قنادکهتوئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73292 سعید قنادمهربان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73293 محمدجواد قنادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73294 مصطفی قنادیان 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
73295 مرتضی قناعت 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73296 معصومه قناعت مونی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73297 رضا قناعتگرزحمتکش 1364 علوم رياضي آمار
73298 بی بی اکرم قناعتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73299 سیده الهام قناعتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249504