راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 73201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73201 وحیده کیامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73202 مریم کیامنش 1389 علوم پايه زمین شناسی
73203 زینب کیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73204 محسن کیان 1386 علوم رياضي ریاضی محض
73205 محسن کیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
73206 صدیقه کیان مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73207 شرمینه کیان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
73208 ابوالفضل کیان زاد 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73209 ابوالفضل کیان زاد 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73210 داود کیان زاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
73211 سوسن کیان زادگان 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73212 لیلا کیان زادگان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73213 امید کیان فر 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
73214 بهزاد کیان مهر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
73215 مجید کیان مهر 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73216 نرگس کیان مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
73217 مریم کیان نیا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73218 سمانه کیانا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
73219 سمانه کیانپور 1381 علوم پايه زمین شناسی
73220 سمانه کیانپور 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
73221 غلامعلی کیانپور 1366 علوم پايه شیمی
73222 محمد کیانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73223 سیداحمد کیانژاد 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
73224 مهدی کیانژاد 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
73225 سیدقاسم کیانژادتجنکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73226 محمدسعید کیانفر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73227 نرگس کیانفر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73228 فرشته کیانفرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
73229 فریبا کیانوش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
73230 اعظم کیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73231 اعظم کیانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73232 بهداد کیانی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
73233 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
73234 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73235 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73236 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73237 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
73238 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73239 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73240 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
73241 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73242 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73243 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73244 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73245 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73246 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
73247 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73248 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73249 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
73250 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
73251 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
73252 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73253 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
73254 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
73255 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
73256 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73257 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73258 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73259 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73260 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
73261 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73262 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
73263 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
73264 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
73265 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73266 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
73267 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
73268 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73269 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73270 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73271 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
73272 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
73273 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
73274 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
73275 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
73276 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73277 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
73278 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73279 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73280 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73281 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73282 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73283 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
73284 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
73285 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
73286 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73287 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
73288 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
73289 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73290 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
73291 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73292 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
73293 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73294 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
73295 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73296 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73297 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73298 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
73299 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73300 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542929