راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 73701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73701 مهدیس قویدل 1388 دامپزشكي دامپزشکی
73702 مهشید قویدل 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
73703 نفیسه قویدل 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73704 هوشنگ قویدل 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73705 هوشنگ قویدل 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73706 یاسر قویدل 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73707 مطهره قویدل جعفری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73708 رضا قویدل جعفری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73709 رضا قویدل جعفری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73710 سمانه قویدل جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73711 سمانه قویدل جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
73712 نیره قویدل حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73713 مینا قویدل دارستانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
73714 فهیمه قویدل ریزه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73715 فهیمه قویدل ریزه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73716 مرضیه قویدل علی آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
73717 محمد قویدل غلامحسین زاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73718 علی قویدل مزار 1392 پردیس دانشگاهی حسابداری
73719 زهرا قویدل یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73720 زهرا قویدل یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
73721 مهدیه قویدل یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73722 فاطمه قویدل یوسف آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73723 اصغر قویدوست برکل 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73724 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73725 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73726 سینا قهارزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
73727 سعید قهارمارشک 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73728 رقیه قهاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73729 شیما قهاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73730 نرجس قهاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
73731 نصراله قهاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73732 فواد قهاری لاریمی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
73733 آرش قهرمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73734 آرش قهرمان 1381 علوم پايه فیزیک
73735 آرش قهرمان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
73736 حمید قهرمان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73737 حمید قهرمان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
73738 حمیدرضا قهرمان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73739 سمانه قهرمان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73740 صفورا قهرمان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
73741 طیبه قهرمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73742 فاطمه قهرمان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73743 فاطمه قهرمان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73744 فاطمه قهرمان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73745 مارتا قهرمان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73746 محمدرضا قهرمان 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
73747 محمدرضا قهرمان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
73748 ملیحه قهرمان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
73749 ملیحه قهرمان 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
73750 نرگس قهرمان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73751 نوذر قهرمان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73752 نوید قهرمان 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73753 نوید قهرمان 1374 علوم رياضي ریاضی
73754 وحید قهرمان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73755 هادی قهرمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73756 هایده قهرمان 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73757 مهدی قهرمان بقمچی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73758 احمد قهرمان زاده 1353 علوم پايه زمین شناسی
73759 بهزاد قهرمان زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73760 فهیمه قهرمان زاده 1385 علوم رياضي آمار
73761 منیژه قهرمان زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73762 منیژه قهرمان زاده 1395 كشاورزى مهندسی آبیاری و زهکشی
73763 رباب قهرمانزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73764 رباب قهرمانزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73765 حسن قهرمانلو 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73766 فرناز قهرمانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73767 مریم قهرمانلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73768 اتوسا قهرمانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
73769 ارسلان قهرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
73770 ارمغان قهرمانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73771 ارمغان قهرمانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
73772 افسانه قهرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73773 الناز قهرمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
73774 اندیشه قهرمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73775 بهروز قهرمانی 1397 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
73776 بهزاد قهرمانی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73777 پریسا قهرمانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73778 تکتم قهرمانی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
73779 حمزه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
73780 حمید قهرمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73781 حوا قهرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73782 دل آرا قهرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73783 زهرا قهرمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73784 زهرا قهرمانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
73785 سارا قهرمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73786 سعید قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73787 سما قهرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
73788 صدیقه قهرمانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73789 طاهره قهرمانی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
73790 علی قهرمانی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73791 علی قهرمانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
73792 علی اکبر قهرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
73793 علیرضا قهرمانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73794 فاطمه قهرمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73795 فاطمه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
73796 فریده قهرمانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73797 قربانعلی قهرمانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73798 لادن قهرمانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73799 مارال قهرمانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73800 محمّد قهرمانی 1355 علوم رياضي ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227704