راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 73801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73801 ملیحه قهرمان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
73802 ملیحه قهرمان 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
73803 نرگس قهرمان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73804 نوذر قهرمان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
73805 نوید قهرمان 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73806 نوید قهرمان 1374 علوم رياضي ریاضی
73807 وحید قهرمان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73808 هادی قهرمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73809 هایده قهرمان 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73810 مهدی قهرمان بقمچی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73811 احمد قهرمان زاده 1353 علوم پايه زمین شناسی
73812 بهزاد قهرمان زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
73813 فهیمه قهرمان زاده 1385 علوم رياضي آمار
73814 منیژه قهرمان زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73815 منیژه قهرمان زاده 1395 كشاورزى مهندسی آبیاری و زهکشی
73816 رباب قهرمانزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73817 رباب قهرمانزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
73818 حسن قهرمانلو 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73819 فرناز قهرمانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73820 مریم قهرمانلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73821 اتوسا قهرمانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
73822 ارسلان قهرمانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
73823 ارمغان قهرمانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73824 ارمغان قهرمانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
73825 افسانه قهرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73826 الناز قهرمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
73827 اندیشه قهرمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
73828 بهروز قهرمانی 1397 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
73829 بهزاد قهرمانی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73830 پریسا قهرمانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73831 تکتم قهرمانی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
73832 حمزه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
73833 حمید قهرمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
73834 حوا قهرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73835 دل آرا قهرمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73836 زهرا قهرمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
73837 زهرا قهرمانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
73838 سارا قهرمانی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
73839 سعید قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73840 سما قهرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
73841 صدیقه قهرمانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73842 طاهره قهرمانی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
73843 علی قهرمانی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73844 علی قهرمانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
73845 علی اکبر قهرمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
73846 علیرضا قهرمانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73847 فاطمه قهرمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
73848 فاطمه قهرمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
73849 فریده قهرمانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73850 قربانعلی قهرمانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73851 لادن قهرمانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
73852 مارال قهرمانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73853 محمّد قهرمانی 1355 علوم رياضي ریاضی
73854 محمدامین قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73855 محمدحسین قهرمانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
73856 محمدرضا قهرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73857 محمود قهرمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
73858 مرضیه قهرمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73859 معصومه قهرمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73860 معصومه قهرمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73861 ناصر قهرمانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73862 نرجس قهرمانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
73863 نرجس قهرمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
73864 نعمت اله قهرمانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73865 نیما قهرمانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
73866 وحیده قهرمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73867 حمیده قهرمانی ازغندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
73868 مریم قهرمانی ازغندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
73869 عباس قهرمانی بویاغجی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
73870 اکرم قهرمانی چرمهینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
73871 ناصر قهرمانی چوبه 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
73872 اکرم قهرمانی سالانقوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
73873 مینا قهرمانی قدر 1387 هنر نيشابور نقاشی
73874 وحید قهرمانی قلعه جق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
73875 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1385 علوم رياضي آمار
73876 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
73877 دانیال قهرمانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73878 پریسا قهرمانی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
73879 فاطمه قهرمانی نژاد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
73880 محمد قهرمانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
73881 محمد قهرمانی نژاد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
73882 زهرا قهرمانی نیک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73883 زهرا قهرمانی نیک 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
73884 فاطمه قهرمانی نیک 1385 علوم پايه فیزیک
73885 مهراد قهرمانیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
73886 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
73887 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73888 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73889 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73890 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73891 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
73892 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
73893 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
73894 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
73895 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73896 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
73897 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73898 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73899 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73900 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249357