راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 73801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
73801 هادی کرمانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
73802 یاسر کرمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
73803 زینب کرمانی اول 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73804 فرهام کرمانی برومند 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
73805 ماژلان کرمانی خلیل ابادی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
73806 رویا کرمانی خورشانه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73807 سارا کرمانی رضائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
73808 داود کرمانی رضایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
73809 کاظم کرمانی زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
73810 فاطمه کرمانی زاده فرزقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73811 مریم کرمانی گوجگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73812 ریحانه کرمانی مجاور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
73813 زهرا کرمانی مجاور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
73814 غلامرضا کرمانی مجاور 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73815 محمدرضا کرمانی محمدآباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73816 آسیه کرمانی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73817 حامد کرمانی موخر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73818 فریده کرمانی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73819 صفیه کرمانی نسب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
73820 ماندانا کرمانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73821 محمد کرمبگی 1366 علوم رياضي آمار
73822 سجاد کرمپور 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73823 صغری کرمدار مزرجی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73824 صغری کرمدارمزرجی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73825 تورج کرمزاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
73826 آزیتا کرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73827 آمنه کرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73828 اسداله کرمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73829 اکرم کرمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
73830 الهام سادات کرمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73831 بهزاد کرمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73832 جواد کرمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
73833 حسین کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
73834 حسین کرمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73835 حمید کرمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73836 حمیدرضا کرمی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
73837 داود کرمی 1364 مهندسي جوشكاري
73838 ریحانه سادات کرمی 1393 علوم پايه فیزیک
73839 زهره کرمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
73840 سروه کرمی 1389
73841 سعیده کرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
73842 سیدعلی کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
73843 سیده تهمینه کرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73844 سیده زهرا کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73845 سیده سمیرا کرمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73846 سیده مریم کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73847 سیما کرمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73848 شهاب کرمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73849 عباس کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
73850 علی کرمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73851 غلامحسین کرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
73852 فاطمه کرمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73853 فاطمه کرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73854 فاطمه کرمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
73855 فاطمه کرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73856 فرشید کرمی 1391 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
73857 فرهاد کرمی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
73858 فریده کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73859 فوزیه کرمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
73860 فهیمه کرمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73861 فهیمه کرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73862 کرم کرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
73863 مجتبی کرمی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
73864 محسن کرمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
73865 محمد کرمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
73866 محمد کرمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
73867 محمدتقی کرمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
73868 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
73869 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
73870 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
73871 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73872 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
73873 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73874 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
73875 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
73876 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73877 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73878 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
73879 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
73880 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
73881 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
73882 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
73883 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73884 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73885 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
73886 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
73887 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
73888 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
73889 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
73890 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73891 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
73892 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
73893 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73894 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
73895 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
73896 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
73897 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
73898 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
73899 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
73900 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828516