راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 74001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74001 روشنک کریمی یکتا 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
74002 علی کریمی یکتا 1366 علوم رياضي آمار
74003 علی کریمی یکتا 1371 علوم رياضي آمار
74004 فاطمه کریمی* 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74005 اعظم کریمیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
74006 اعظم کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74007 اعظم کریمیان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74008 اعظم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
74009 اکبر کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
74010 الناز کریمیان 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
74011 ثریا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74012 حبیب اله کریمیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74013 حسین کریمیان 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74014 زهرا کریمیان 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
74015 سعید کریمیان 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74016 سعید کریمیان 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74017 سیمین کریمیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74018 عبدالرضا کریمیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74019 عبدالرضا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
74020 علیرضا کریمیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74021 کلثوم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
74022 گلثوم کریمیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
74023 لیا کریمیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74024 معصومه کریمیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
74025 مهدی کریمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
74026 نادر کریمیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74027 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74028 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74029 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74030 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74031 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74032 روح اله کریمیان اقبال 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74033 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
74034 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74035 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74036 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74037 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74038 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74039 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74040 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
74041 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74042 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
74043 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74044 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
74045 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
74046 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74047 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74048 هانیه کریمیان سرخس 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74049 اصغر کریمیان شلمزاری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74050 مهدی کریمیان شهری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74051 محمد کریمیان شیرازی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74052 محمد کریمیان شیرازی 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74053 امیر کریمیان طرقبه 1381 علوم پايه زمین شناسی
74054 امیر کریمیان طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74055 امیر کریمیان طرقبه 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74056 ناصر کریمیان طوسی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74057 حمید کریمیان عظیمی صراف 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74058 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74059 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74060 زهرا کریمیان فریمان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74061 فاطمه کریمیان فریمان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74062 فهیمه کریمیان فریمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74063 نسرین کریمیان فریمان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74064 زهرا کریمیان قلیانلو 1396 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74065 ربابه کریمیان کزکوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74066 مجید کریمیان کلیشادرخی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
74067 مجید کریمیان کلیشادرخی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
74068 فائزه کریمیان مرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74069 بی بی فاطمه کریمیان ناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74070 سیدجواد کریمیان ناری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
74071 محسن کزازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
74072 راهله کزلان طوسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74073 عیداله کسائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
74074 محمد کسائی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
74075 آیدا کسائی رودسری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
74076 بابک کسائی رودسری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74077 بابک کسائی رودسری 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
74078 کاوه کسائی رودسری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74079 زهرا کسائی کلاته شادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
74080 جعفر کسائیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74081 نجمه بیگم کسائیان 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74082 مرتضی کسائیان نائیتی 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74083 جمال کسائیان نائینی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74084 عاطفه کسایی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74085 امیرحسن کسرائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
74086 محمدرضا کسرائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74087 فرح ناز کسرائی یگانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74088 مهری کسروی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74089 کاوه کسکنی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74090 حوری کسمائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74091 شادی کسمتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
74092 شادی کسنوی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74093 حمید کسنوی یزدی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74094 ابوالفضل کشافی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74095 علیرضا کشافی 1392 مهندسي مهندسی عمران
74096 آزاده کشاورز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
74097 اسداله کشاورز 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74098 افسانه کشاورز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74099 جواد کشاورز 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74100 جواد کشاورز 1389 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409190