راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 74001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74001 احسان کاردان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
74002 اعظم کاردان 1379 علوم پايه فیزیک
74003 اعظم کاردان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
74004 ایمان کاردان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
74005 بهزاد کاردان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74006 حسن کاردان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74007 صمد کاردان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74008 منصور کاردان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74009 نوید کاردان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74010 محسن کاردان برزکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74011 صفیه کاردان قابل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74012 انسیه کاردان مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
74013 سمانه کاردان مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74014 غلامرضا کاردان مقدم 1355 علوم پايه شیمی
74015 رضا کاردانی مکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74016 مونا کاردانی ملکی نژاد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
74017 امیررضا کاردانی یزد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74018 نغمه کاردانی یزد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74019 علیرضا کاردل 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74020 نورعلی کاردل 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74021 وحیده کاردوان قابل 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74022 عقیق کاردوست ادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74023 خلیل کاردوسیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
74024 ریحانه کاردهی مقدم 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74025 ریحانه کاردهی مقدم 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74026 زهره کارساز 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74027 علی کارساز 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74028 علی کارساز 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74029 محمد کارساز 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74030 حسین کارشکی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74031 زهره کارشکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
74032 محبوبه کارشکی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
74033 مریم کارشکی 1382 علوم پايه فیزیک
74034 اکرم کارفرما 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
74035 محرم کارکردی اسپاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74036 فاطمه کارکن 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74037 محمد کارکن 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74038 محمد کارکن 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74039 مرضیه کارکن سیستانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
74040 بشیر کارگذار 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
74041 جواد کارگذار 1362 مهندسي الکترونیک
74042 نغمه کارگذار 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
74043 زهرا کارگذارحشمت آبادی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
74044 حمیدرضا کارگذاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74045 اکرم کارگر 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
74046 الهه کارگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74047 جلال کارگر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74048 حسین کارگر 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74049 راضیه کارگر 1384 علوم پايه فیزیک
74050 راضیه کارگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
74051 رضا کارگر 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74052 زهرا کارگر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74053 زهرا کارگر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74054 زهرا کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
74055 سیدعلی کارگر 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74056 صغری کارگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74057 عبدالرضا کارگر 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74058 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
74059 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74060 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74061 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
74062 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74063 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
74064 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74065 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
74066 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74067 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74068 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74069 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
74070 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
74071 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
74072 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74073 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
74074 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
74075 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74076 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74077 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
74078 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
74079 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
74080 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
74081 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74082 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
74083 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74084 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74085 نرجس کارگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
74086 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74087 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74088 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74089 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74090 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74091 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
74092 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74093 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74094 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74095 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
74096 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
74097 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74098 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74099 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74100 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198994