راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 74301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74301 درمحمد کردی تمندانی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
74302 فرزانه کردی تمندانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74303 الهام کردی جز 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
74304 فرشته کردی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74305 اسداله کردیانی ارخودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74306 سیمین کردیزدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
74307 ادریس کرشی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74308 سمانه کرفی 1374 علوم رياضي آمار
74309 سمانه کرفی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74310 ربابه کرکه ابادی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74311 مریم کرکه ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74312 نرگس کرکی 1380 علوم پايه زمین شناسی
74313 محمدجواد کرم افروز 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74314 عباس کرم الدین 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74315 سهیل کرم بیگی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
74316 فاطمه کرم پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74317 مهسا کرم خان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74318 عبداله کرم خورانی 1352 علوم پايه شیمی
74319 عسکر کرم زادگان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74320 لیلا کرم زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74321 محمد کرم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
74322 منصور کرم زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
74323 نصیبه کرم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74324 مجید کرم زاده اصفهانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
74325 هادی کرم زاده اصفهانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74326 اسمعیل کرم نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74327 فاطمه بی بی کرم نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74328 سیدعلی کرمُی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
74329 حسین کرمابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74330 بهنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
74331 سُمیه کرمانشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74332 فرنوش کرمانشاهی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
74333 فرنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
74334 ازاده کرمانشاهی پور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74335 سمانه کرمانشاهیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
74336 محمدجواد کرمانشاهیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74337 ابوالقاسم کرمانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74338 امنه کرمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
74339 پریسا کرمانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
74340 تکتم کرمانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
74341 حسن کرمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
74342 حمید کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
74343 حمید کرمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74344 خدیجه کرمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74345 خدیجه کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
74346 دانیال کرمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74347 دانیال کرمانی 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
74348 رضا کرمانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
74349 رضا کرمانی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
74350 زهرا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74351 زهرا کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
74352 سمیه کرمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74353 سیدغلامحسین کرمانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
74354 عاطفه کرمانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74355 عباس کرمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74356 عباس کرمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74357 عباس کرمانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74358 عفت کرمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74359 علی اصغر کرمانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
74360 فائزه کرمانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74361 فاطمه کرمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74362 فرزاد کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74363 فرید کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74364 کیوان کرمانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74365 مجید کرمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
74366 مجید کرمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
74367 محمد کرمانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74368 محمد کرمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
74369 محمدابراهیم کرمانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
74370 محمدرضا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
74371 منصوره کرمانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74372 منصوره کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74373 منصوره کرمانی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
74374 مهدی کرمانی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
74375 مهدی کرمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
74376 مهین کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
74377 نصیر کرمانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74378 وحید کرمانی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74379 هادی کرمانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
74380 یاسر کرمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
74381 زینب کرمانی اول 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74382 فرهام کرمانی برومند 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74383 ماژلان کرمانی خلیل ابادی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
74384 رویا کرمانی خورشانه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74385 سارا کرمانی رضائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
74386 داود کرمانی رضایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74387 کاظم کرمانی زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
74388 فاطمه کرمانی زاده فرزقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74389 مریم کرمانی گوجگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74390 ریحانه کرمانی مجاور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
74391 زهرا کرمانی مجاور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74392 غلامرضا کرمانی مجاور 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74393 محمدرضا کرمانی محمدآباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74394 آسیه کرمانی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
74395 حامد کرمانی موخر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
74396 فریده کرمانی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74397 صفیه کرمانی نسب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74398 ماندانا کرمانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74399 محمد کرمبگی 1366 علوم رياضي آمار
74400 سجاد کرمپور 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904240