راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 74601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74601 محمدرضا کریمایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
74602 عبدالجلیل کریمدادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74603 فائزه کریمدادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
74604 فاطمه کریمدادی عنبران 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74605 محمد کریمدادی عنبران 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74606 بابک کریمدادیان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74607 حمید رضا کریموئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
74608 آزاده کریمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
74609 آنادردی کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
74610 ابراهیم کریمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74611 ابراهیم کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
74612 ابوالحسن کریمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
74613 ابوالقاسم کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74614 ابوذر کریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74615 ارمغان کریمی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
74616 اسماء کریمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74617 اسماعیل کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
74618 اعظم کریمی 1373 علوم پايه زمین شناسی
74619 اعظم کریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
74620 اعظم کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74621 اعظم کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74622 اکبر کریمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74623 اکرم کریمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74624 اکرم کریمی 1389 علوم پايه زمین شناسی
74625 المیرا کریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74626 الهام کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
74627 الهه کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74628 الهه کریمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
74629 الهه کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74630 الهه کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
74631 ام البنین کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74632 امیر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
74633 امین کریمی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
74634 انسیه کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74635 ایرج کریمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
74636 بایرام کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
74637 بهرام کریمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
74638 بهنوش کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
74639 بیتا کریمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74640 پولاد کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
74641 پیمان کریمی 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
74642 تقی کریمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
74643 تهمینه کریمی 1366 علوم رياضي آمار
74644 جعفر کریمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74645 جمال کریمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74646 جواد کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
74647 جواد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
74648 حامد کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74649 حبیب اله کریمی 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
74650 حسن کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74651 حسن کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74652 حسین کریمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74653 حسین کریمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
74654 حسین کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74655 حسین کریمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
74656 حسین کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74657 حسین کریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
74658 حسین کریمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
74659 حسین کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
74660 حسین کریمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
74661 حمید کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
74662 حوری کریمی 1376 علوم پايه دبیری شیمی
74663 خدیجه کریمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
74664 خلیل کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
74665 داود کریمی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
74666 داوود کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
74667 راضیه کریمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
74668 راضیه کریمی 1384 هنر نيشابور نقاشی
74669 راوش کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74670 رحمان کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74671 رضا کریمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
74672 رضا کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74673 رضا کریمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74674 رضا کریمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
74675 روح انگیز کریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74676 زکیه بیگم کریمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
74677 زهرا کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74678 زهرا کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74679 زهرا کریمی 1382 علوم رياضي آمار
74680 زهرا کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74681 زهرا کریمی 1388 علوم رياضي آمار
74682 زهرا کریمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74683 زهرا کریمی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74684 زهرا کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
74685 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
74686 زهرا کریمی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
74687 زهره کریمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
74688 زهره کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
74689 سارا کریمی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
74690 ساغر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران
74691 سامان کریمی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی زمینه ابر ریسمان
74692 سبحان کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
74693 سحر کریمی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74694 سعید کریمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74695 سعید کریمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74696 سعید کریمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
74697 سعید کریمی 1362 مهندسي مهندسی عمران
74698 سعید کریمی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
74699 سعیده کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74700 سعیده کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905118