راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 74601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74601 سعید کریمیان 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74602 سیمین کریمیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
74603 عبدالرضا کریمیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74604 عبدالرضا کریمیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
74605 علیرضا کریمیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74606 کلثوم کریمیان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
74607 گلثوم کریمیان 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
74608 لیا کریمیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74609 محمدامین کریمیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
74610 معصومه کریمیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
74611 مهدی کریمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
74612 نادر کریمیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74613 نجمه کریمیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74614 زهرا کریمیان فریمان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74615 طلعت کریمیان ابدر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74616 لیلا کریمیان ابدر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74617 مرضیه کریمیان ابدر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74618 روح اله کریمیان اقبال 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
74619 میثم کریمیان اقبال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
74620 حسین کریمیان بجستانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74621 زینت کریمیان بجستانی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74622 فاطمه کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
74623 فاطمه کریمیان پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
74624 فرشته کریمیان پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74625 محمودرضا کریمیان تربتی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74626 محسن کریمیان جوزان 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
74627 احمد کریمیان حاجی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74628 ساناز کریمیان خمسه 1381 هنر نيشابور نقاشی
74629 علیرضا کریمیان خوزانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74630 حمیدرضا کریمیان زوله 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
74631 فائزه کریمیان سرخس 1390 علوم پايه فیزیک
74632 محمود کریمیان سرخس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74633 هانیه کریمیان سرخس 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
74634 هانیه کریمیان سرخس 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
74635 اصغر کریمیان شلمزاری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74636 مهدی کریمیان شهری 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74637 محمد کریمیان شیرازی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74638 محمد کریمیان شیرازی 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
74639 امیر کریمیان طرقبه 1381 علوم پايه زمین شناسی
74640 امیر کریمیان طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74641 امیر کریمیان طرقبه 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
74642 ناصر کریمیان طوسی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74643 حمید کریمیان عظیمی صراف 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74644 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74645 فرشته کریمیان عظیمی صراف 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
74646 زهرا کریمیان فریمان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74647 فاطمه کریمیان فریمان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74648 فهیمه کریمیان فریمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74649 نسرین کریمیان فریمان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74650 زهرا کریمیان قلیانلو 1396 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
74651 ربابه کریمیان کزکوه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
74652 مجید کریمیان کلیشادرخی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
74653 مجید کریمیان کلیشادرخی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
74654 فائزه کریمیان مرقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
74655 بی بی فاطمه کریمیان ناری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74656 سیدجواد کریمیان ناری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
74657 محسن کزازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
74658 راهله کزلان طوسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74659 عیداله کسائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
74660 محمد کسائی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
74661 آیدا کسائی رودسری 1380 دامپزشكي دامپزشکی
74662 بابک کسائی رودسری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74663 بابک کسائی رودسری 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
74664 کاوه کسائی رودسری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74665 زهرا کسائی کلاته شادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
74666 جعفر کسائیان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74667 نجمه بیگم کسائیان 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74668 مرتضی کسائیان نائیتی 1356 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74669 جمال کسائیان نائینی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74670 عاطفه کسایی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74671 امیرحسن کسرائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
74672 محمدرضا کسرائی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74673 فرح ناز کسرائی یگانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74674 مهری کسروی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74675 کاوه کسکنی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74676 حوری کسمائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74677 شادی کسمتی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
74678 شادی کسنوی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
74679 حمید کسنوی یزدی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74680 ابوالفضل کشافی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74681 علیرضا کشافی 1392 مهندسي مهندسی عمران
74682 آزاده کشاورز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
74683 اسداله کشاورز 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74684 افسانه کشاورز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74685 جواد کشاورز 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74686 جواد کشاورز 1389 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
74687 حبیب کشاورز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
74688 حسین کشاورز 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
74689 حسین کشاورز 1376 علوم رياضي ریاضی محض
74690 حمیدرضا کشاورز 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
74691 سمیه کشاورز 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
74692 سیدجواد کشاورز 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
74693 سیدجواد کشاورز 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
74694 سیدنورالدین کشاورز 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74695 سیما کشاورز 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74696 سیما کشاورز 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
74697 سیما کشاورز 1354 علوم پايه زیست شناسی
74698 سینا کشاورز 1383 دامپزشكي دامپزشکی
74699 عزیزاله کشاورز 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
74700 علی کشاورز 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40099921