راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 74801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74801 طیبه لکی بهادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
74802 محمدعلی لگزائی 1368 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
74803 سکینه لگزایی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74804 اعظم لگزیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
74805 الهام لگزیان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
74806 امید لگزیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
74807 امیررضا لگزیان 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
74808 حامد لگزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74809 رضا لگزیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
74810 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74811 زهرا لگزیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
74812 ساهره لگزیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74813 سروش لگزیان 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74814 سمیرا لگزیان 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74815 فرشته لگزیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
74816 فرنوش لگزیان 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
74817 فریبا لگزیان 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
74818 محمدصادق لگزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74819 مریم لگزیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
74820 میلاد لگزیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
74821 میلاد لگزیان 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
74822 میلاد لگزیان 1388 دامپزشكي بیوتکنولوژی
74823 مینا لگزیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74824 مینا لگزیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74825 بختیار لله گانی دزکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
74826 بختیار لله گانی دزکی 1385 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
74827 عطیه لمعی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
74828 عطیه لمعی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
74829 فرزانه لمعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74830 نفیسه لمعی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74831 هادی لمعی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
74832 عظیمه لموچی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74833 کبری لنجانی قهفرخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74834 زهرا لندرانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
74835 زهره لندرانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
74836 حمید لنگران طرقبه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74837 مرضیه لنگران طرقبه 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74838 مریم لنگران طرقبه 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74839 جعفر لنگری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74840 سامیه لنگری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
74841 سپیده لنگری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
74842 سپیده لنگری 1392 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
74843 سیدمحمد لنگری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
74844 سیدمحمد لنگری 1372 كشاورزى زراعت
74845 ملیحه لنگری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74846 مهدیه لنگری 1375 علوم پايه زمین شناسی
74847 حسنیه لنگری اسفزار 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
74848 ازیتا لنگری فردوسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
74849 فرشته لنگری فردوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74850 زهرا لنگری گراکوئی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74851 بهرام لنگری مقدم 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74852 امیر لوائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74853 پری رخ لوائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
74854 پریرخ لوائی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
74855 کتایون لوائی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
74856 محمود لوائی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74857 مرضیه لوائی سبزوار 1382 علوم پايه فیزیک
74858 حامد لوائی مشهدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74859 وحید لوائی مشهدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
74860 لعبا لواسانیان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
74861 محبوبه لوایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
74862 اعظم لوئی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
74863 محمدرضا لوح 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
74864 سودابه لوحی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
74865 طیبه لوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
74866 تکتم لورزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74867 عبدالله لوشابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
74868 عبدالله لوشابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
74869 محمود لوشابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74870 نصرت لوکیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
74871 سیده مهناز لولو 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
74872 سیدهادی لولو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
74873 کاظم لولوئی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
74874 کیوان لولوئی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
74875 کتایون لولویی 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
74876 غلامحسن لوله مسلمی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
74877 مریم لونی 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
74878 شریفه لویمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74879 کریم لویمی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74880 رسول لیاقت 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74881 وحید لیاقتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
74882 لونگ بین لیانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74883 سعید لیل آبادی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
74884 فاطمه لیلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74885 محمد لیلاب 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
74886 سعید لیلازمهرابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
74887 مریم لیلستانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
74888 وجیهه لیلی دوست 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
74889 شو یان لین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74890 رامین مُبینی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
74891 مهسا مُخیران 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
74892 شا ما 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74893 یو تاو ما 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
74894 امیر ماتوری 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
74895 برات اله ماجدی 1364 مهندسي نقشه برداري
74896 جمیله ماجدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74897 سیدروف ماجدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
74898 سیدفاروق ماجدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
74899 سیدمحمدسعید ماجدی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
74900 سیدمحمدسعید ماجدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37308357