راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 75001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75001 هما کاوری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75002 اعظم کاوسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75003 پریسا کاوسی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
75004 ثریّا کاوسی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75005 حمیدرضا کاوسی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75006 حمیدرضا کاوسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75007 زینب کاوسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
75008 سارا کاوسی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75009 سعیده کاوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75010 طاهره کاوسی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75011 محمّد کاوسی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75012 محمدعلی کاوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75013 محمودرضا کاوسی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
75014 مرضیه کاوسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75015 مژگان کاوسی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
75016 مصطفی کاوسی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
75017 مونا کاوسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75018 مهدی کاوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75019 کیهان کاوسی چاهک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75020 فاطمه کاوسی چهکندک 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75021 نوشین کاوسی داویجانی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75022 امیررضا کاوسی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75023 امیررضا کاوسی زاده 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
75024 مرتضی کاوسی محمدیه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75025 هادی کاوسی نودر 1379 دامپزشكي دامپزشکی
75026 صابر کاوسی نیا 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75027 کاظم کاوسی نیا 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
75028 مسعود کاوسی نیا 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75029 سیدرضا کاوشی 1367 علوم رياضي آمار
75030 سیدرضا کاوشی 1372 علوم رياضي آمار
75031 ارش کاووسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75032 زهرا کاووسی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75033 سیما کاووسی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75034 محمد کاووسی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75035 شهین کاووسی چاهک 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
75036 امین کاوه 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75037 حامد کاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75038 حامد کاوه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75039 حامد کاوه 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
75040 حجت کاوه 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75041 حسام الدین کاوه 1387 علوم پايه فیزیک
75042 حسام الدین کاوه 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
75043 حسین کاوه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75044 حمیرا کاوه 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75045 زهرا کاوه 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75046 سارا کاوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75047 سارا کاوه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
75048 سمیرا کاوه 1379 دامپزشكي دامپزشکی
75049 فریبا کاوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75050 فهیمه کاوه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
75051 کامبیز کاوه 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75052 کامیار کاوه 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75053 محمد کاوه 1369 كشاورزى صنایع غذایی
75054 منا کاوه 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75055 مهدی کاوه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75056 مهدی کاوه 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75057 عالیه سادات کاوه طباطبایی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75058 ریما کاوه آهنگری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75059 مسعود کاوه بروجنی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
75060 بهروز کاوه بیرجندی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75061 محمد کاوه پارسا 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
75062 محسن کاوه رو 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75063 عالیه سادات کاوه طباطبایی 1376 علوم پايه زمین شناسی
75064 یداله کاوه هفشجانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75065 حسام کاویان 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75066 عبداله کاویان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75067 علیرضا کاویان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75068 مهدی کاویان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75069 نفیسه کاویان 1387 هنر نيشابور نقاشی
75070 طاهره کاویان نیا 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
75071 راحیل کاویان آهنگر 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
75072 سعید کاویان پور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
75073 مجتبی کاویان پورسنگنو 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75074 مهدی کاویان تلوری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
75075 مینا کاویان رئوف 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75076 نرگس کاویان رئوف 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75077 فاطمه کاویان صنمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75078 یزدان کاویان صنمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75079 منصوره سادات کاویان مهر 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
75080 محمد کاویانپور 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75081 الهه کاویانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
75082 حبیبه کاویانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75083 سمیرا کاویانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75084 سمیرا کاویانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75085 سوزان کاویانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75086 شراره کاویانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
75087 صادق کاویانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
75088 عبدالمطلب کاویانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75089 فاطمه کاویانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75090 فاطمه کاویانی 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
75091 کیانا کاویانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75092 محبوبه کاویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75093 موسی کاویانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
75094 میترا کاویانی 1384 علوم رياضي آمار
75095 نیما کاویانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
75096 احمد کاویانی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75097 احمد کاویانی پور 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
75098 علی رضا کاویانی فرد 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
75099 سهیلا کاویانی فریز 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75100 کیارش کاویانی کوثرخیزی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223052