راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 75101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75101 سیدمحمود مجیدزمانی 1353 علوم پايه زمین شناسی - کهاد زیست شناسی
75102 فرزاد مجیدفیاض 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75103 نازنین مجیدفیاض 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75104 اشرف مجیدنیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75105 سحر مجیدنیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75106 عارف مجیدنیا 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75107 احسان مجیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
75108 افسانه مجیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75109 بهزاد مجیدی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75110 خسرو مجیدی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
75111 رابعه مجیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75112 روح اله مجیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75113 رویا مجیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
75114 زهرا مجیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75115 سمیه مجیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75116 عباس مجیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75117 عبدالریوف مجیدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75118 علی مجیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75119 علیرضا مجیدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
75120 فاطمه مجیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75121 فاطمه مجیدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75122 فاطمه مجیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75123 فهیمه مجیدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75124 محسن مجیدی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75125 محمد مجیدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75126 محمد مجیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75127 محمدرضا مجیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75128 ملیحه مجیدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
75129 ملیحه مجیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75130 مهدی مجیدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75131 ناصر مجیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75132 شادی مجیدی تبریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75133 صفیه مجیدی دیزاوند 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75134 سیدمحمدعلی مجیدی انوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
75135 حبیبه مجیدی ایرج 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
75136 بی بی مریم مجیدی ایوری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
75137 سیده حمیده مجیدی ایوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75138 سیده ساره مجیدی ایوری 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75139 سیده فاطمه مجیدی ایوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75140 مریم مجیدی بازخانه 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75141 آمنه مجیدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75142 آمنه مجیدی پور 1393 دامپزشكي بافت شناسی
75143 میثم مجیدی خلیل آباد 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
75144 میثم مجیدی خلیل ا باد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75145 نجمه مجیدی خلیل اباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75146 نجمه مجیدی خلیل اباد 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
75147 امیرحسین مجیدی راد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75148 فاطمه مجیدی راد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75149 نعیمه مجیدی رادکانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75150 ستار مجیدی ریزه ئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
75151 عطیّه مجیدی زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75152 هاجر مجیدی ستار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75153 مهلا مجیدی فر 1386 علوم پايه زمین شناسی
75154 مهلا مجیدی فر 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
75155 احسان مجیدی فرد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75156 حانیه مجیدی فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75157 امیرهوشنگ مجیدی فیض آبادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75158 تورج مجیدی فیض آبادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
75159 مریم مجیدی کوشا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75160 نسرین مجیدی محب سراج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75161 زری مجیدی محمدیه 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
75162 یاور مجیدی مشهدی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
75163 محمد مجیدی نسب 1395 دامپزشكي دامپزشکی
75164 محمود مجیدی نسب 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75165 داود مجیدی نصرآبادی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
75166 زهره مجیدی نصراباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75167 داوود مجیدی نصرابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75168 غلامرضا مجیدی وسطی 1364 علوم پايه زمین شناسی
75169 حمزه مجیدی یادگار 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75170 راحله مجیدی یزدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75171 ریحانه مجیدی یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75172 مصطفی مجیدی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
75173 غلامرضا مجیدیان 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
75174 مسعود مجیدیان سرمزده 1380 علوم پايه فیزیک
75175 اکرم مجیدیان جرتوده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75176 طیبه مجیدیان خلیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75177 مهران مجیدیان عیدگاهی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
75178 فرشته مجیدیانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75179 مریم مجیدیانی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
75180 فرزانه مجیر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75181 علیرضا مجیری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75182 مجید مجیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75183 شهین مجیری خوزانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
75184 مرجان مجیری طهرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75185 شهلا مجیری عنبران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
75186 مهناز مجیری نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75187 مهناز مجیری نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75188 پرویز محامد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75189 عطیه محامدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75190 زهرا محامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75191 فاطمه محامی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
75192 مهدی محامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75193 مهدی محامی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75194 مسعود محامی اهنگران 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
75195 احسان محب 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75196 زهرا محب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75197 زینب محب 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
75198 سمانه محب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75199 معصومه محب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
75200 تکتم محب راد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36613063