راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 75501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75501 علی رضا کردی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75502 فروزان کردی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75503 محمد کردی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75504 محمدعلی کردی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75505 مرتضی کردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75506 مرتضی کردی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
75507 مرتضی کردی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
75508 مریم کردی 1376 علوم پايه زمین شناسی
75509 مریم کردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75510 مصطفی کردی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75511 مهدی کردی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75512 درمحمد کردی تمندانی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
75513 فرزانه کردی تمندانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75514 الهام کردی جز 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
75515 فرشته کردی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75516 اسداله کردیانی ارخودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75517 سیمین کردیزدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
75518 ادریس کرشی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75519 سمانه کرفی 1374 علوم رياضي آمار
75520 سمانه کرفی پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75521 ربابه کرکه ابادی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
75522 مریم کرکه ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75523 نرگس کرکی 1380 علوم پايه زمین شناسی
75524 محمدجواد کرم افروز 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
75525 عباس کرم الدین 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
75526 سهیل کرم بیگی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
75527 فاطمه کرم پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75528 مهسا کرم خان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75529 عبداله کرم خورانی 1352 علوم پايه شیمی
75530 عسکر کرم زادگان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75531 لیلا کرم زاده 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
75532 محمد کرم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75533 منصور کرم زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
75534 نصیبه کرم زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75535 مجید کرم زاده اصفهانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
75536 هادی کرم زاده اصفهانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75537 اسمعیل کرم نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75538 فاطمه بی بی کرم نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75539 سیدعلی کرمُی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
75540 حسین کرمابی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75541 بهنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
75542 سُمیه کرمانشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75543 فرنوش کرمانشاهی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
75544 فرنوش کرمانشاهی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
75545 ازاده کرمانشاهی پور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75546 سمانه کرمانشاهیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
75547 محمدجواد کرمانشاهیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75548 ابوالقاسم کرمانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75549 امنه کرمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
75550 پریسا کرمانی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
75551 تکتم کرمانی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
75552 حسن کرمانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
75553 حمید کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
75554 حمید کرمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75555 خدیجه کرمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75556 خدیجه کرمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
75557 دانیال کرمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75558 دانیال کرمانی 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
75559 رضا کرمانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
75560 رضا کرمانی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
75561 زهرا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75562 زهرا کرمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
75563 سمیه کرمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75564 سیدغلامحسین کرمانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
75565 عاطفه کرمانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
75566 عباس کرمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75567 عباس کرمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75568 عباس کرمانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75569 عفت کرمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75570 علی اصغر کرمانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
75571 فائزه کرمانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75572 فاطمه کرمانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75573 فرزاد کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
75574 فرید کرمانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
75575 کیوان کرمانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75576 مجید کرمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
75577 مجید کرمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
75578 محمد کرمانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75579 محمد کرمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
75580 محمدابراهیم کرمانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
75581 محمدرضا کرمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
75582 منصوره کرمانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75583 منصوره کرمانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
75584 منصوره کرمانی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
75585 مهدی کرمانی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
75586 مهدی کرمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
75587 مهین کرمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
75588 نصیر کرمانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75589 وحید کرمانی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75590 هادی کرمانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
75591 یاسر کرمانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
75592 زینب کرمانی اول 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75593 فرهام کرمانی برومند 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75594 ماژلان کرمانی خلیل ابادی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
75595 رویا کرمانی خورشانه 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75596 سارا کرمانی رضائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
75597 داود کرمانی رضایی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75598 کاظم کرمانی زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی
75599 فاطمه کرمانی زاده فرزقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75600 مریم کرمانی گوجگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201453