راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 75601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75601 سعیده مرتضوی کنگان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
75602 سیدمصطفی مرتضوی کیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
75603 سعیده مرتضوی گنگان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
75604 سیدمحمد مرتضوی مهران 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75605 جواد مرتضوی مهریزی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
75606 سیده سمانه مرتضوی مهریزی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
75607 سیده نعیمه مرتضوی مهریزی 1382 علوم رياضي آمار
75608 سیده وجیهه مرتضوی مهریزی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
75609 مریم مرتضوی مهریزی 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75610 مریم مرتضوی مهریزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
75611 زهرا مرتضوی میلانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75612 زینب مرتضوی میلانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75613 زینب مرتضوی میلانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
75614 مریم مرتضوی میلانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75615 تکتم مرتضوی نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75616 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75617 سیده مرضیه مرتضوی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
75618 فاطمه مرتضوی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75619 فاطمه مرتضوی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75620 غلامرضا مرتضوی نیا 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75621 سیدحمید مرتضوی یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75622 مطهره مرتضویان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
75623 ا میر مرتضی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75624 حمیده مرتضی نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75625 حمید مرتضی پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
75626 محمود مرتضی پور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
75627 محمود مرتضی پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75628 نجمه مرتضی پورکوه بنانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75629 شمسی مرتضی پورکوهبنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75630 مریم مرتضی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75631 حامد مرتضی زاده جاغرق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75632 فرزاد مرتضی زاده جاغرق 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75633 مریم مرتضی زاده جاغرق 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
75634 فاطمه مرتضی زاده میمند 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
75635 حمیده مرتضی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
75636 نیره سادات مرتضی نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75637 عبیر مرجان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
75638 رضا مرجانزاده بجستانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75639 حجت الله مرجانی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
75640 سعید مرجانی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75641 سیدرحیم مرجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75642 سیدرضی مرجانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
75643 سیدعباس مرجانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75644 صدیقه السادات مرجانی 1368 علوم پايه شیمی
75645 علی مرجانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
75646 حنانه السادات مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75647 سیدعلی مرجانی بجستانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75648 سیدمصطفی مرجانی بجستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
75649 شهره مرجانی بجستانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75650 نسیم مرجانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75651 علی اکبر مرجانی خلیل اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75652 علی مرجوی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75653 مریم مرجوی 1378 علوم پايه زمین شناسی
75654 مریم مرجوی 1384 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
75655 محمدتقی مرحبا 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75656 کاوه مرحمتی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
75657 معصومه مرحمتی بنجار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75658 سیدحسن مرد 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
75659 سیدمهدی مرد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75660 فاطمه مرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75661 محمد مرداد 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75662 محمد مرداد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75663 مازیار مردان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75664 مجید مردان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75665 مجید مردان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75666 مریم مردان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
75667 مهدی مردان پورفریمان 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75668 اسیه مردان شاهی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
75669 امید مردانشاه 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75670 ملیحه مردانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75671 کریم مردانه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75672 آرش مردانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75673 آرش مردانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
75674 الهام مردانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
75675 امیر مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75676 بردی نظر مردانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75677 تبسم مردانی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
75678 جلیل مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
75679 حبیب اله مردانی 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75680 حسن مردانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75681 حسن مردانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75682 راحله مردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75683 رسول مردانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75684 زهرا مردانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75685 ستاره مردانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75686 سمیه مردانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
75687 طاهره مردانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
75688 عاطفه مردانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
75689 فاطمه مردانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
75690 فاطمه مردانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
75691 فاطمه سلطان مردانی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75692 فهیمه مردانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75693 محسن مردانی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
75694 محمد مردانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75695 محمد مردانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
75696 محمدعلی مردانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
75697 مرتضی مردانی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
75698 میترا مردانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
75699 میلاد مردانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
75700 امیر مردانی کلاته قشلاق 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973251