راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 75601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75601 ریحانه کرمانی مجاور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75602 زهرا کرمانی مجاور 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75603 غلامرضا کرمانی مجاور 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75604 محمدرضا کرمانی محمدآباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
75605 آسیه کرمانی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75606 حامد کرمانی موخر 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75607 حانیه کرمانی نژاد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
75608 فریده کرمانی نژاد 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75609 صفیه کرمانی نسب 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75610 ماندانا کرمانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75611 محمد کرمبگی 1366 علوم رياضي آمار
75612 سجاد کرمپور 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75613 صغری کرمدار مزرجی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75614 صغری کرمدارمزرجی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75615 تورج کرمزاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
75616 آزیتا کرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75617 آمنه کرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75618 اسداله کرمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75619 اکرم کرمی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
75620 الهام سادات کرمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75621 بهزاد کرمی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75622 جواد کرمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
75623 حسین کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
75624 حسین کرمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75625 حمید کرمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75626 حمیدرضا کرمی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
75627 داود کرمی 1364 مهندسي جوشكاري
75628 ریحانه سادات کرمی 1393 علوم پايه فیزیک
75629 زهره کرمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75630 سروه کرمی 1389
75631 سعیده کرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
75632 سیدعلی کرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
75633 سیده تهمینه کرمی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75634 سیده زهرا کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75635 سیده سمیرا کرمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
75636 سیده مریم کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75637 سیما کرمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75638 شهاب کرمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75639 عباس کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75640 علی کرمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
75641 غلامحسین کرمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
75642 فاطمه کرمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75643 فاطمه کرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75644 فاطمه کرمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75645 فاطمه کرمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75646 فرشید کرمی 1391 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
75647 فرهاد کرمی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75648 فریده کرمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75649 فوزیه کرمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
75650 فهیمه کرمی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75651 فهیمه کرمی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75652 کرم کرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75653 مجتبی کرمی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
75654 محسن کرمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75655 محمد کرمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
75656 محمد کرمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
75657 محمدتقی کرمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75658 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75659 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
75660 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75661 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75662 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75663 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75664 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75665 ملیحه کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
75666 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75667 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75668 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
75669 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75670 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
75671 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
75672 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
75673 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
75674 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75675 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75676 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75677 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75678 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75679 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75680 محسن کرمی راویز 1394 مهندسي مهندسی برق
75681 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
75682 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75683 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
75684 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
75685 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75686 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
75687 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
75688 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
75689 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
75690 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75691 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75692 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75693 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75694 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
75695 حدیث کرمی قلعه جوق 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
75696 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75697 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
75698 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75699 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75700 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200774