راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 75701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75701 محمدرضا کرمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75702 محّمدسجاد کرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
75703 محمود کرمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75704 مرتضی کرمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75705 مرضیه کرمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75706 مژگان کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75707 معصومه کرمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75708 ملیحه کرمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
75709 مهدی کرمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75710 مهران کرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75711 مهناز کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
75712 وحید کرمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75713 هانیه کرمی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
75714 زهرا کرمی اشترجانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
75715 قاسم کرمی اومالی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
75716 غلامرضا کرمی ایوری 1354 مهندسي راه و ساختمان
75717 اعظم کرمی بیارجمند 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75718 زیبا کرمی تبریزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75719 ملیحه کرمی تبریزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75720 زینب کرمی جوزان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75721 افسانه کرمی دربندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75722 حمیده کرمی راد 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75723 محسن کرمی راویز 1394 مهندسي مهندسی برق
75724 زهرا کرمی رباطی 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
75725 منصور کرمی رباطی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
75726 حسین کرمی روشناوند 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
75727 شادی کرمی زاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
75728 عبدالرضا کرمی زاده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75729 مجید کرمی زاده 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
75730 مرجان کرمی زاده 1379 علوم پايه زمین شناسی
75731 مهدی کرمی سارمی 1353 علوم رياضي آمار
75732 مریم کرمی سوسهاب 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
75733 محبوبه کرمی فارمد 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75734 مریم کرمی فارمد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75735 مریم کرمی فارمد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75736 عصمت کرمی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
75737 برزو کرمی قره جلو 1364 مهندسي مهندسی عمران
75738 حدیث کرمی قلعه جوق 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى برنامه ریزی درسی
75739 مهدی کرمی مقدم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75740 زهره کرمی ملائی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
75741 علی کرمی ملائی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75742 علی کرمی ملائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75743 محمدرضا کرمی ملائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75744 مرجان کرمی ملائی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75745 سیده فرشته کرمی مهریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75746 سیده فرشته کرمی مهریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
75747 سیده زهرا کرمی نژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی
75748 مرجان کرمی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
75749 شیدا کرمیان دهکردی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
75750 فرزانه کرناسی دزفولی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75751 آیدینگ کرنژادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
75752 ابوالفضل کروجی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75753 سیدمهدی کروجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75754 ملیحه کروخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
75755 بهراد کروژده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
75756 الهه سادات کروژده’ 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
75757 محمد کروژده’ 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
75758 بهروز کروژدهی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75759 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
75760 قاسم سعدون کریدی 1396 الهيات شهيد مطهري علوم قرآن و حدیث
75761 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
75762 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
75763 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
75764 سمتا کریم 1393 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی (آموزش محور)
75765 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
75766 علاء جمعه کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75767 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
75768 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75769 بابک کریم پور 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
75770 سمیه کریم پوراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75771 محمد کریم زاده مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75772 امیر کریم آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75773 امیر کریم آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
75774 امین کریم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک
75775 فاطمه کریم آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
75776 راضیه کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75777 طاهره کریم ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
75778 طاهره کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75779 محدثه کریم ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75780 محمود کریم ابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75781 مسعود کریم ابادی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
75782 سیده فاطمه کریم الحسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75783 سیده فرزانه کریم الحسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75784 فائزه سادات کریم الحسینی اره کمر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75785 عادل کریم بخش رستمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75786 راحله کریم بخش نویر 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
75787 ابوالفضل کریم پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75788 بابک کریم پور 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75789 حسین کریم پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75790 حسین کریم پور 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
75791 ساجده کریم پور 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75792 ساجده کریم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
75793 عبدالجلیل کریم پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75794 عبدالجلیل کریم پور 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
75795 علی کریم پور 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75796 علی کریم پور 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75797 علی کریم پور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75798 فاطمه کریم پور 1389 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
75799 فهیمه کریم پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
75800 مصطفی کریم پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226389