راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 75801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75801 جواد کیانی 1371 كشاورزى زراعت
75802 حبیب اله کیانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75803 حسن کیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75804 حمید کیانی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
75805 حمیدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
75806 خلیل کیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75807 راضیه کیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75808 رضا کیانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
75809 زهرا کیانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75810 زهرا کیانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75811 زهرا کیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75812 زهره کیانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75813 سمیه کیانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75814 سوسن کیانی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75815 سیما کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
75816 شبناز کیانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
75817 شیرین کیانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75818 شیرین کیانی 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
75819 شیرین کیانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
75820 عادله کیانی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
75821 عاطفه کیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
75822 علی کیانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
75823 فاطمه کیانی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
75824 فرح کیانی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
75825 فرح کیانی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75826 فرشته کیانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75827 کتایون کیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75828 محسن کیانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75829 محمد کیانی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
75830 محمد کیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75831 محمدحسن کیانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
75832 محمدحسین کیانی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
75833 محمدرضا کیانی 1372 كشاورزى زراعت
75834 محمدرضا کیانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75835 محمدرضا کیانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
75836 مرتضی کیانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
75837 مریم کیانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75838 مریم کیانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75839 معصومه کیانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75840 ملیحه کیانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
75841 مهدی کیانی 1376 علوم رياضي ریاضی
75842 میترا کیانی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
75843 نرگس کیانی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
75844 نسرین کیانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
75845 نصرت کیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75846 وحید کیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
75847 وحید کیانی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75848 مهرنوش کیانی منش 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75849 آرمان کیانی بجستانی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75850 آرمان کیانی بجستانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
75851 رضا کیانی بجستانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75852 علی کیانی پویا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75853 حمید کیانی تیغاب 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75854 حمید کیانی تیغاب 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75855 سعیده کیانی جعفرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
75856 عبدالعلی کیانی چلمردی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
75857 مائده کیانی چلمردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75858 محمد کیانی چلمردی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
75859 مسعود کیانی چلمردی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75860 محمدحسن کیانی حاجی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
75861 عسکری کیانی دارابی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75862 معصومه کیانی دربندی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
75863 راحله کیانی دوغ آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75864 رضا کیانی دوغ آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
75865 مژگان کیانی دوغ آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75866 سهراب کیانی دهکردی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75867 کیارش کیانی رشید 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75868 کیارش کیانی رشید 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
75869 کیانا کیانی رشید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
75870 مریم کیانی زادگان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75871 علی کرم کیانی زاده 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75872 مریم کیانی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
75873 مریم کیانی سرشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75874 مریم کیانی سرشت 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75875 الهام کیانی فر 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
75876 الهام کیانی فر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
75877 خجسته کیانی فر 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
75878 فاطمه کیانی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75879 محمد رضا کیانی فر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
75880 مجید رضا کیانی فریز 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
75881 مجیدرضا کیانی فریز 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75882 مجیدرضا کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75883 مهناز کیانی فریز 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75884 عاطفه کیانی قلعه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
75885 راضیه کیانی کشت گر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75886 محمدرضا کیانی لائن 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
75887 بهجت کیانی مطلق 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
75888 فائزه کیانی مقدم 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
75889 فاطمه کیانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75890 نرگس کیانی مقدم 1391 علوم پايه شیمی
75891 کامبیز کیانی منفرد 1387 دامپزشكي دامپزشکی
75892 زهره کیانی مهر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
75893 اعظم کیانی نجف آباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
75894 آذر کیانی نژاد 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
75895 آذر کیانی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
75896 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
75897 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
75898 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75899 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
75900 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790154