راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 75801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
75801 حمزه کریم زاده میدانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75802 شیوا کریم عبدی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
75803 سحر کریم کشته 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75804 مهدی کریم کشته 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
75805 هدیه کریم مزرجی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
75806 محمود کریم نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
75807 علی کریم نژاداصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
75808 رضا کریم نیای رودسری 1369 علوم رياضي آمار
75809 اویس کریما 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
75810 رضیه کریما 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75811 جلیل کریمان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
75812 ماشاءاله کریمان خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75813 ماشاءاله کریمان خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75814 محسن کریمان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
75815 محسن کریمان خراسانی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75816 ملیحه کریمان مقدم 1386 علوم رياضي آمار
75817 آسیه کریمانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
75818 فاطمه کریمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
75819 محمدرضا کریمایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
75820 عبدالجلیل کریمدادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75821 فائزه کریمدادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
75822 فاطمه کریمدادی عنبران 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75823 محمد کریمدادی عنبران 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75824 بابک کریمدادیان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
75825 حمید رضا کریموئی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
75826 آزاده کریمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
75827 آنادردی کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
75828 ابراهیم کریمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75829 ابراهیم کریمی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
75830 ابوالحسن کریمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
75831 ابوالقاسم کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75832 ابوذر کریمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75833 ارمغان کریمی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
75834 اسماء کریمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75835 اسماعیل کریمی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75836 اعظم کریمی 1373 علوم پايه زمین شناسی
75837 اعظم کریمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75838 اعظم کریمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75839 اعظم کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
75840 اکبر کریمی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75841 اکرم کریمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75842 اکرم کریمی 1389 علوم پايه زمین شناسی
75843 المیرا کریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
75844 الهام کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
75845 الهه کریمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
75846 الهه کریمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
75847 الهه کریمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75848 الهه کریمی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
75849 ام البنین کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
75850 امیر کریمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
75851 امین کریمی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
75852 انسیه کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75853 ایرج کریمی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
75854 بایرام کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
75855 بهرام کریمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
75856 بهنوش کریمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
75857 بیتا کریمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75858 پولاد کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
75859 پیمان کریمی 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
75860 تقی کریمی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
75861 تهمینه کریمی 1366 علوم رياضي آمار
75862 جعفر کریمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
75863 جمال کریمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75864 جواد کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
75865 جواد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
75866 حامد کریمی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
75867 حبیب اله کریمی 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
75868 حسن کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75869 حسن کریمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
75870 حسین کریمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75871 حسین کریمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
75872 حسین کریمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75873 حسین کریمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
75874 حسین کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75875 حسین کریمی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
75876 حسین کریمی 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
75877 حسین کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
75878 حسین کریمی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
75879 حمید کریمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
75880 حوری کریمی 1376 علوم پايه دبیری شیمی
75881 خدیجه کریمی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
75882 خلیل کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
75883 داود کریمی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
75884 داوود کریمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
75885 راضیه کریمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
75886 راضیه کریمی 1384 هنر نيشابور نقاشی
75887 راوش کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
75888 رحمان کریمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
75889 رضا کریمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
75890 رضا کریمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75891 رضا کریمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
75892 رضا کریمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
75893 روح انگیز کریمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75894 زکیه بیگم کریمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
75895 زهرا کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
75896 زهرا کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75897 زهرا کریمی 1382 علوم رياضي آمار
75898 زهرا کریمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75899 زهرا کریمی 1388 علوم رياضي آمار
75900 زهرا کریمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42179305